Förbundsrådsombud

Som förbundsrådsombud representerar du medlemmarna i din region.

Som förbundsrådsombud i förbundsrådet:

  • är du med om behandlar förbundsstyrelsen och revisorernas berättelse
  • till- eller avstyrker du ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
  • medverkar du till att fastställa förbundets mål och övergripande inriktning i avtalsförhandlingarna
  • är du med och väljer ledamöter till branschdelegationerna och delegationen för förbundsövergripande frågor till exempel pensionsfrågor
  • beslutar du om antal branschdelegationer, sammansättningen av dessa och antalet ledamöter i respektive delegation efter förslag från förbundsstyrelsen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?