Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: Dessa partsgemensamma material är framtagna för att underlätta dialogen i lönesamtalet men de kan behöva anpassas till företagens löneprocess.
Rapport: Löneskillnader mellan privatanställda tjänstemän på svensk arbetsmarknad och arbetet för jämställda löner.
Övrigt: Utveckling för fackliga förtroendemän: Att leda utan att vara chef. En kurs arrangerad av HELIX Competence Centre vid Linköpings Universitet. Erbjuds förtroendevalda på klubb i region Öst.
Övrigt: Unionens policy briefs är sammanfattningar av våra förslag på lösningar och rekommendationer inom specifika frågor.
Övrigt: Underlag för dig som förtroendevald om korttidsarbete med statligt stöd.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Här hittar du inbjudan och regionrådshandlingar från Unionens regioner.

Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Det nya coronaviruset påverkar arbetslivet och även Unionens kursverksamhet. Våra e-kurser och andra digitala aktiviteter finns tillgängliga som vanligt för den som vill lära sig nytt och ändå hålla avstånd.
Broschyr: Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet.
Broschyr: Syftet med handledningen är att utveckla samarbetet mellan klubb och arbetsmiljöombud så att de stärks inför arbetsmiljöförhandlingar.
Broschyr: Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet.
Broschyr: En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda
Rapport: Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Här finns en rapport med Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv.
Övrigt: En praktisk hjälp till dig som är medlem, arbetsmiljöombud, chef eller arbetsgivare, för att hantera frågor om tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen.
Övrigt: Exempel på hur man kan arbeta för att skydda de anställdas fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet.
Broschyr: Skydd mot rån i handeln innehåller 13 punkter som förebygger rån, hot och våld i butiker. Butiker kan gärna använda det här programmet.
Broschyr: Den här broschyren är en vägledning för arbetsmiljöombud och deras medverkan i att förbättra och förändra kontorsmiljöer.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Broschyr som kortfattat beskriver hur Unionens inkomstförsäkringen fungerar.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: En övergripande bild av hur olika klubbstrukturer kan se ut för dig som är förtroendevald i en klubb inom Unionen och som funderar kring hur ni bäst organiserar er.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Rapport: Dåligt fungerande IT leder till stress och frustration hos användarna och orsakar betydande kostnader för arbetsgivarna.
Rapport: Arbetslivet präglas i många branscher och yrkesroller av snabb utveckling och snabba förändringar. Kompetens som är högaktuell i en viss typ av verksamhet kan bli inaktuell imorgon. Rapporten visar även att andelen tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna sjunker successivt med stigande ålder.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.