Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom arbetsrätt (övrigt).
Övrigt: A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom pension och försäkring.
Övrigt: För att påminnas och glädjas åt Unionens 10 första år har vi sammanställt några milstolpar som lett till vår framgång och de utmaningar vi haft i en jubileumsbok. Ladda ner boken här eller beställ i vår webbshop.
Övrigt: I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan.
Övrigt: För att det ska bli lättare för dig har Unionen fr o m april en ny faktura.
Övrigt: Med Unionens internationella arbete vill vi vara med och bidra till att mänskliga och fackliga rättigheter respekteras på hela jordklotet. Vi vill att företag ska se värdet av att tillåta fria fackförbund. Vi vill att företagen ska föra dialog med de anställda.
Övrigt: Läs vad som gäller om om en medlem eller förtroendevald upplever sig trakasserad vid en sammankomst som Unionen arrangerar.
Övrigt: Här finns handlingar från Unionens förbundsråd 2018.
Övrigt: Självinstruerande bildspel för att ha ett möte på jobbet och prata lön i samband med Unionenveckan. Eller vid annat tillfälle. Med fakta, tips, filmer, diskussionsfrågor och info om 2020 års avtalsrörelse. Versioner på svenska och engelska, och med och utan ett lönequiz på Kahoot som gör att mötet tar 10-15 minuter längre. Räkna annars med cirka 30 minuter. Fritt fram att använda ett urval av bilderna om ni vill ha ett kortare möte.
Övrigt: En guide med enkelt språk om arbetsmarknaden och hur arbetslivet i Sverige fungerar.
Rapport: Efter en lång följd av år med svag global tillväxt skedde under 2017 en förhållandevis
stark och synkroniserad konjunkturuppgång i nästan hela världen. 2018 har
konjunkturuppgången fortsatt, men i något lägre takt och bilden har blivit mer splittrad.
Tillväxtförväntningarna för i år och nästa år har skruvats ner något, men ligger fortsatt
på en relativt god nivå
Övrigt: Här hittar du alla utbildningar för förtroendevalda region Norrbotten 2020
Broschyr: Kunskap skapar trygghet och ger kraft! Här ser du alla kurser för dig som är förtroendevald i Unionen Stockholm.
Övrigt: Allt fler behöver en CV på engelska. Här hittar du två mallar för hur ett engelskt cv kan se ut.
Broschyr: In this brochure you find advice and tips that you can use at pay reviews.
Rapport: En rapport om förutsättningar för Smålands näringsliv med avseende på kompetensförsörjning, infrastruktur, digitalisering, bostäder och energi. I rapporten redovisas även de utmaningar respektive småländskt län står inför.
Broschyr: Den här broschyren hjälper dig att förbereda dig inför lönesamtal.
Rapport: Årets arbetsmiljöbarometer från Unionen, den 11:e i ordningen visar att den psykosociala arbetsmiljön bedöms vara sämre än den fysiska arbetsmiljön. Samma sak gäller arbetsgivarens kunskaper om psykosociala arbetsmiljörisker. De frågorna som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna att förbättra är stress och belastning samt chefs- och ledarskapsfrågor.
Övrigt: Den 11-15 oktober 2015 hölls Unionens tredje ordinarie kongress. Kongressen, som sker vart fjärde år, beslutar bland annat om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande perioden. Kongressen 2015 behandlade och beslutade även om en reviderad version av arbetsmiljöpolitisk plattform och lönepolitisk plattform, valde förbundsstyrelse och andra förtroendevalda samt genomförde ett seminarium om integration i arbetslivet.
Övrigt: Den 30 – 31 maj 2016 var det extrakongress. Extrakongressen hanterade i huvudsak förslag till förändrade stadgar och förbundsrådet hanterade motioner och årsberättelse.
Kongressen 2015 hann inte med förslaget till förändring av stadgar. Den punkten bordlades och hanterades vid extrakongressen.
Övrigt: Anställningsintervjun formas ofta under själva samtalet, men somliga frågor brukar förekomma oftare än andra. Det kan därför vara bra att gå igenom en del av dessa i förväg. Tänk på att de som intervjuar dig är lika intresserade av hur du reagerar och hanterar frågorna som dina egentliga svar.
Blankett: Använd den här blanketten för att ansöka om ersättning om du drabbas av inkomstbortfall under konflikt och strejk. Mer anvisningar finns på blankettens baksida.
Blankett: Om du är medlem och har journalistiska arbetsuppgifter kan du få ett presskort utfärdat av Unionen.
Rapport: En löntagarkonsult är ett expertstöd för de lokala fackliga organisationerna att anlita när facket har behov av företags- eller organisationsanalys och söker vägar eller alternativa möjligheter att lösa företagets problem.
Broschyr: En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, IF Metall, Industri- och KemiGruppen,
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Sveriges Ingenjörer, SVEMEK, Teknikarbetsgivarna och Unionen.
Broschyr: En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, SVEMEK, Sveriges Ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna och Unionen.
Övrigt: Här kan du ladda ned dagordning för arbetsplatsmöte vid omval eller nyval av arbetsplatsombud.