Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Sortera efter

Övrigt: Dessa partsgemensamma material är framtagna för att underlätta dialogen i lönesamtalet men de kan behöva anpassas till företagens löneprocess.
Övrigt: Kursprogram för dig som är medlem i Unionen region Skaraborg/Väst, Göteborg och SjuHall
Övrigt: Uppgift om fackligt medlemskap är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Det innebär att vi måste vara särskilt noga med hur vi hanterar och exponerar personuppgifter och uppgifter om medlemskap i Unionen. Det här innebär också att ni som är valberedare i Unionen behöver vara extra noga när ni tar fram förslag till val på årsmötet.
Övrigt: Läs om vilka punkter som behöver finnas med dagordningen till klubbens årsmöte och förslag på hur ni ska hantera respektive punkt.
Övrigt: Håll koll på vilka termer som man ofta använder i mötessammanhang och hur ni använder dessa för att få ett smidigt och rättvist möte.
Övrigt: Här hittar du en kort manual om vad som gäller för dig som mötesordförande på klubbens fysiska eller digitala årsmöte
Övrigt: Här hittar du en kort manual kring vad du som är ordförande i klubben behöver tänka på under det fysiska eller digitala årsmötet.
Övrigt: Denna handbok ger stöd till dig som kommer att vara mötesordförande på ett årsmöte. Din uppgift är bland annat att se till att mötet blir demokratiskt genomfört och att leda mötet så att klubbstyrelsen kan ägna sig åt att berätta om klubbens verksamhet och planer.
Broschyr: Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet.
Broschyr: Syftet med handledningen är att utveckla samarbetet mellan klubb och arbetsmiljöombud så att de stärks inför arbetsmiljöförhandlingar.
Broschyr: Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet.
Broschyr: En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda
Övrigt: Enligt Unionens riktlinjer för distansmöten räknas ett digitalt möte, där deltagarna möts via teknik med ljud och bild (eller enbart ljud), som ett vanligt fysiskt möte. Det går alltså bra att genomföra era medlemsmöten digitalt men det några saker som är bra att tänka på och förbereda så att mötet blir så bra som möjligt.
Övrigt: En praktisk hjälp till dig som är medlem, arbetsmiljöombud, chef eller arbetsgivare, för att hantera frågor om tillgänglighet på och utanför arbetsplatsen.
Övrigt: Exempel på hur man kan arbeta för att skydda de anställdas fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet.
Broschyr: Skydd mot rån i handeln innehåller 13 punkter som förebygger rån, hot och våld i butiker. Butiker kan gärna använda det här programmet.
Broschyr: Denna bok, Arbetsplatser i regnbågens alla färger, bygger på intervjuer
som genomförts med representanter för de företag som vunnit
Unionens hbtq-pris mellan 2013–2017.