Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom arbetsrätt och uppsägning.
Övrigt: A-cirkulär som berör olika aktuella frågor och situationer inom arbetsrätt och anställning.
Övrigt: Allt fler behöver en CV på engelska. Här hittar du två mallar för hur ett engelskt cv kan se ut.
Övrigt: I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan.
Övrigt: För att påminnas och glädjas åt Unionens 10 första år har vi sammanställt några milstolpar som lett till vår framgång och de utmaningar vi haft i en jubileumsbok. Ladda ner boken här eller beställ i vår webbshop.
Övrigt: En guide med enkelt språk om arbetsmarknaden och hur arbetslivet i Sverige fungerar.
Rapport: Socialförsäkringarna utformades i en tid då fast anställning var normen. För att behålla legitimiteten för det allmänna socialförsäkringssystemet och för att ge alla som arbetar ett rimligt ekonomiskt skydd vid inkomstbortfall, behöver försäkringarna förändras i grunden.
Rapport: - En handledning för dig som är förtroendevald inom branschen industri och teknik.
Övrigt: Med Unionens internationella arbete vill vi vara med och bidra till att mänskliga och fackliga rättigheter respekteras på hela jordklotet. Vi vill att företag ska se värdet av att tillåta fria fackförbund. Vi vill att företagen ska föra dialog med de anställda.
Rapport: Efter en lång följd av år med svag global tillväxt skedde under 2017 en förhållandevis
stark och synkroniserad konjunkturuppgång i nästan hela världen. 2018 har
konjunkturuppgången fortsatt, men i något lägre takt och bilden har blivit mer splittrad.
Tillväxtförväntningarna för i år och nästa år har skruvats ner något, men ligger fortsatt
på en relativt god nivå
Rapport: Fler och bättre jobb är en av Unionens tre hjärtefrågor.
Broschyr: Om du misstänker arbetsskada - Gör rätt från början. Broschyren beskriver hur du ska göra när du misstänker en arbetsskada.
Övrigt: Underlätta planeringen i klubben med hjälp av det här excelarket.
Övrigt: Brevmallar i A4-format med Unionens logotyp.
Övrigt: Här kan du ladda ned dagordning för arbetsplatsmöte vid omval eller nyval av arbetsplatsombud.
Broschyr: En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, SVEMEK, Sveriges Ingenjörer,
Teknikarbetsgivarna och Unionen.
Broschyr: En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, IF Metall, Industri- och KemiGruppen,
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Sveriges Ingenjörer, SVEMEK, Teknikarbetsgivarna och Unionen.
Rapport: I denna rapport presenteras ett antal förslag på hur Unionen vill förändra
och utveckla arbetsmarknadspolitiken.Övrigt: I dokumentet hittar du instruktioner för hur du får fram en ALS-kod. ALS är en förkortning för Arbetsgruppering för Lönestatistik.