Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Här kommer du även vidare till AllOffice där du kan beställa profilmaterial (muggar, pennor och liknande med Unionens logotyp).

Sortera efter

Övrigt: Här hittar du alla utbildningar för förtroendevalda region Norrbotten 2020
Rapport: Löneskillnader mellan privatanställda tjänstemän på svensk arbetsmarknad och arbetet för jämställda löner.
Rapport: Arbetsmiljöbarometern är en undersökning som visar hur Unionens arbetsmiljöombud bedömer både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Övrigt: En arbetsmarknad där lika rättigheter och möjligheter förverkligas och för arbetsplatser utan diskriminering och särbehandling, där allas kompetens och potential tas till vara.
Övrigt: Kursprogram för dig som är medlem i Unionen region Skaraborg/Väst, Göteborg och SjuHall
Broschyr: Kunskap skapar trygghet och ger kraft! Här ser du alla kurser för dig som är förtroendevald i Unionen Stockholm.
Rapport: Sjukförsäkringen är en grundbult i de svenska trygghetssystemen och av stor betydelse för Unionens medlemmar. Det är därför viktigt för oss som Sveriges största fackförbund att delta i debatten om sjukförsäkringens utformning och regelverk.
Övrigt: Underlag för dig som förtroendevald om korttidsarbete med statligt stöd.
Broschyr: I rådande läge i samband med coronaviruset (covid-19) har Unionen utökat kursprogrammet med e-kurser för förtroendevalda.

Välkommen att ladda ner programmet och vi ser fram emot din anmälan till kurserna!
Broschyr: Det nya coronaviruset påverkar arbetslivet och även Unionens kursverksamhet. Våra e-kurser och andra digitala aktiviteter finns tillgängliga som vanligt för den som vill lära sig nytt och ändå hålla avstånd.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: En övergripande bild av hur olika klubbstrukturer kan se ut för dig som är förtroendevald i en klubb inom Unionen och som funderar kring hur ni bäst organiserar er.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Rapport: Dåligt fungerande IT leder till stress och frustration hos användarna och orsakar betydande kostnader för arbetsgivarna.
Rapport: Arbetslivet präglas i många branscher och yrkesroller av snabb utveckling och snabba förändringar. Kompetens som är högaktuell i en viss typ av verksamhet kan bli inaktuell imorgon. Rapporten visar även att andelen tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna sjunker successivt med stigande ålder.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Övrigt: Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.
Broschyr: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd
Broschyr: Lagtext från Näringsdepartementet om europeiska företagsråd
Broschyr: Broschyren ger en översikt av de möjligheter till inflytande som facket har i internationella företag.
Broschyr: Broschyr som beskriver hur internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna.
Rapport: Unionens vobba-rapport 2018 visar att fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar istället för att vabba.
Kollektivavtal: Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.