Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som t.ex. rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf.

Sortera efter

Övrigt: Kort information om att vara arbetsplatsombud (APO), arbetsmiljöombud (AMO) samt att bilda klubb.
Broschyr: In this brochure you find advice and tips that you can use at pay reviews.
Rapport: En rapport om förutsättningar för Smålands näringsliv med avseende på kompetensförsörjning, infrastruktur, digitalisering, bostäder och energi. I rapporten redovisas även de utmaningar respektive småländskt län står inför.
Broschyr: Den här broschyren hjälper dig att förbereda dig inför lönesamtal.
Rapport: Årets arbetsmiljöbarometer från Unionen, den 11:e i ordningen visar att den psykosociala arbetsmiljön bedöms vara sämre än den fysiska arbetsmiljön. Samma sak gäller arbetsgivarens kunskaper om psykosociala arbetsmiljörisker. De frågorna som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna att förbättra är stress och belastning samt chefs- och ledarskapsfrågor.
Övrigt: Färdiga frågor med 1X2-alternativ om ekonomi, lön, arbetstider, inflytande, kompetensutveckling, kollektivavtalet och medlemskapet. Läs mer om frågorna längre ner.
Övrigt: Öppna arbetsplatsen är en seminarieserie framtagen av TCO:s strategigrupp för mångfaldsfrågor där Unionen är representerade. Detta är en handledning till hur seminarierna kan genomföras.
Blankett: För dig som vill betala medlemsavgiften via autogiro.
Blankett: Underlätta arbetet med klubbstyrelsemötet genom att ladda ner mallar för dagordning och protokoll.
Övrigt: Underlätta arbetet med medlemsmötets protokoll genom att ladda ner den här ifyllningsbara mallen.
Övrigt: Här kan du ladda ned dagordning för arbetsplatsmöte vid omval eller nyval av arbetsmiljöombud.
Övrigt: Underlätta arbetet med medlemsmötets protokoll genom att ladda ner den här ifyllningsbara mallen.
Blankett: Blankett för att registrera ny klubb i Unionen.
Övrigt: Det finns en hel del förtroendeuppdrag i klubben. I den här checklistan får du hjälp att reda ut vem som gör vad. Ladda ner den som wordfil om du vill lägga till något inför presentationen eller liknande. Pdf-filen är redo att skrivas ut som den är.
Broschyr: Kollektivavtalet är det bästa sättet att få schyssta villkor på jobbet och spelregler för din bransch. I detta material hittar du kortfattad information om fördelarna med kollektivavtal både för dig som anställd och som arbetsgivare.
Övrigt: En sammanställning som visar vad det innebär att ha kollektivavtal på en arbetsplats
Broschyr: Här hittar du kurser och utbildningar under 2020 i Unionen Småland.
Övrigt: Unionen företräder medlemmarna i olika frågor som rör arbetslivet. När regeringen eller myndigheter efterfrågar vår kunskap och åsikt svarar förbundet på de remisser som är relevanta för våra medlemmar.
Övrigt: För att det ska bli lättare för dig har Unionen fr o m april en ny faktura.
Övrigt: I denna ägar- och etikpolicy behandlas hur Unionen använder det ägarinflytande som följer av Unionens ägande i svenska aktiemarknadsbolag, samt den etiska hänsyn som placeringsverksamheten ska beakta.
Broschyr: Unionens verksamhetsberättelse, årsredovisning och hållbarhetsrapport.
Övrigt: Här hittar du mallar och checklistor som ger grunden till arbetet i klubben: Vad ska vi heta? Hur skapar vi en logotyp? Hur öppnar vi ett bankkonto för klubben? Se även förslag på andra bra mallar och checklistor under rubriken Dokument på den här sidan.
Övrigt: Hela arbetsmarknaden är under stark förändring. Det innebar också att ledaridealet omdanas och att flera yrkesroller kommer att ändra skepnad. Det sätter ljuset på behovet av kompetensutveckling för både chefer och medarbetare.
Broschyr: A5-kort som i form av en "trefältare" redovisar vilka tjänster och förmåner som ingår i Unionen Egenföretagares medlemskap. Riktar sig till dig som redan är med i Unionen eller Unionen Egenföretagare.
Övrigt: Beskriver Unionens syn på den svenska partsmodellen och hur den kan stärkas och utvecklas,
Rapport: Inom transport & logistik