Rapport: Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) Unionen Medlemsförsäkring AB

Denna rapport (SFCR) beskriver Unionen Medlemsförsäkring AB:s solvens och finansiella ställning. Rapporten syftar till att ge en beskrivning av bolagets verksamhet, resultat och dess system för riskbaserad styrning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg