Broschyr: Försäkringsvillkor livförsäkring för arbetslösa medlemmar i Unionen

Den obligatoriska grupplivförsäkringen för arbetslösa medlemmar i Unionen är en kapitalförsäkring som innebär att ett försäkringsbelopp betalas ut till den försäkrades förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 januari 2019.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?