Sammanfallande intjänandeår och semesterår

Om du arbetar på en arbetsplats som använder sammanfallande intjänandeår och semesterår så tjänar du in din semesterlön samma år som du tar ut den genom betalda semesterdagar. Semesterlönen blir som ett förskott.

Det normala är att du tjänar in din rätt till betalda semesterdagar, det vill säga din semesterlön, året innan du tar ut dem. Året när du tjänar in dina betalda semesterdagar kallas intjänandeår . Dessutom löper ett semesterår normalt från 1 april ena året till den 31 mars det nästkommande året. Läs mer om semesterår och intjänandeår.

Om intjänandeåret och semesteråret däremot sammanfaller, så ska de betalda semesterdagar som du får i början av semesteråret ses som ett förskott. Du betalar av förskottet successivt genom att tjäna in betalda semesterdagar vart efter din anställning pågår under semesteråret. Om du är anställd under hela semesteråret så tjänar du in samtliga semesterdagar som du får i förskott i början av semesteråret.

Som nyanställd har du under det första semesteråret rätt till semesterledighet med semesterlön i proportion till antalet anställningsdagar som återstår av semesteråret. Därutöver kan du komma  överens  med din arbetsgivare om förskottssemester. Läs mer om förskottssemester.

För nästa semesterår har du sedan rätt till full betald semester. Du får då tillgång till dina betalda semesterdagar innan de ännu har tjänats in. 

Om du skulle sluta din anställning innan semesteråret är slut  och du då har tagit ut fler semesterdagar än du hunnit tjäna in, så ska semesterlönen för de dagar du tagit ut men inte tjänat in  ses som en skuld. Denna skuld är du skyldig att betala tillbaka.  

Om det finns kollektivavtal så är det vanligt avräkning av  skulden görs mot såväl semesterersättning som lön.  Avräkning får dock inte ske om du till exempel  blir uppsagd på grund av arbetsbrist . Du behöver titta i ditt kollektivavtal för att veta vad som gäller vid avräkning.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?