Saklig grund - skäl för uppsägning

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. Skälet måste vara något av följande - arbetsbrist eller personliga skäl.

Om arbetsgivaren inte kan visa på någon saklig grund vid uppsägning , kan uppsägningen ogiltigförklaras. Då behöver du påtala det och göra en "ogiltighetsinvändning". Kontakta Unionen för rådgivning. 

Arbetsbrist

Arbetsbrist  är det vanligaste skälet till uppsägningar och ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen. Det behöver inte handla om brist på arbete utan kan handla om att arbetsgivaren vill bedriva verksamheten på annat sätt och inte kan erbjuda samma arbete som tidigare. Arbetsgivaren måste visa att det finns saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist och behöver till exempel utreda möjligheterna till omplacering innan uppsägning kan ske.

Det här bör du tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Personliga skäl

Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort de förpliktelser som följer av anställningsförhållandet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan, enligt Arbetsdomstolens praxis, vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera. Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked.

Varsel om uppsägning av personliga skäl

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg