Marknadslön för Apotekschef

Marknadslönen 2020 för apotekschef ligger från 42 000 kronor per månad och uppåt.

Unionen informerar

Planerar, leder och samordnar verksamheten inom det egna ansvarsområdet. Följer upp och utvärderar arbetet mot uppsatta mål. Vidtar eller föreslår åtgärder vid avvikelser. Bedömer medarbetarnas arbetsinsatser och rekryterar medarbetare. Utreder organisations- och arbetsformer, resurskrav och utbildningsbehov. Lönen påverkas bland annat av verksamhetens omfattning och antal underställda.

Löneintervall

42.000 kr/mån
Uppåt
Detta är det normala löneintervallet. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet. Nedan har vi listat saker som påverkar, både negativt och positivt, var du hamnar i lönenivå.
 • Du är chef över en större verksamhet/enhet
 • Du har erfarenhet av tidigare chefsarbete
 • Du har många underställda
 • Du har bra ledaregenskaper
 • Du har omfattande ekonomiskt ansvar
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du kan visa bra resultat
 • Du är chef över en mindre verksamhet/enhet
 • Du saknar tidigare erfarenhet/ har begränsad erfarenhet av chefsarbete
 • Du har få underställda
 • Du har begränsat ansvarsområde
 • Du har andra löneförmåner

Ditt lönesamtal

Här får du veta hur du kan förbereda dig på ett bra sätt.
Så här kan du påverka din lön
RedPine Occupation Form

Är din lön marknadsmässig? Berätta lite om dig själv så ger vi dig våra bästa tips.

Vad har du för lön idag?

71 000
42 000 kr/mån
Uppåt

Antal år i yrket och utbildningsnivå

0
0 år
10 år

Ditt utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan dig och din chef där ni diskuterar din och företagets situation.

Stort eget ansvar för kompetensutveckling

Ansvaret är delat, och du måste själv ta ansvar för att målet uppnås.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?