Lönesamtal och löneförhandling

Här får du veta vad lönesamtal och löneförhandling är och råd om hur du förbereder dig.

Vad lönesamtal och löneförhandling är

Det är ingen större skillnad mellan en individuell löneförhandling och ett lönesamtal . Båda syftar till att bestämma din löneutveckling . Den största skillnaden ligger i att lönesamtalet ofta är en rättighet du har genom att den finns i ett avtal, medan löneförhandling bara sker om din arbetsgivare går med på det.

När förhandlar du din lön och när har du lönesamtal?

En löneförhandling är aktuell då du byter arbetsgivare eller får en förändrad arbetssituation, så som när du får nya arbetsuppgifter eller en ändrad befattning. På de flesta arbetsplatser får du också varje år en möjlighet att diskutera lön och din löneutveckling  med den chef som sätter din lön. Det brukar vanligen kallas  lönesamtal och sker utifrån löneavtal .

Andra tillfällen att förhandla din lön

Utöver ett lönesamtal eller löneförhandling varje år finns det andra tillfällen som ger dig möjlighet att förhandla din lön.

Läs mer om att förhandla lön när:

De flesta löneavtal ger dig rätt till lönerevision och lönesamtal varje år

I de löneavtal , som träffas mellan den  arbetsgivarorganisation  som din arbetsgivare är med i och Unionen, står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar. De flesta avtal ger rätt till en årlig löneökning.

Titta i det  kollektivavtal  (löneavtal) som gäller på din arbetsplats om du vill veta vad som gäller för just dig.

Om du saknar löneavtal på din arbetsplats, så behöver du själv komma överens med din arbetsgivare om hur och när din lön ska revideras. Det är lämpligt att du begär att lönen ses över årligen.

Syftet med lönesamtal

På många företag används  lönesamtal  som en del i processen när lönerna ska bestämmas. Syftet med lönesamtalet är att få feedback från din lönesättande chef och att koppla ihop helhetsbedömningen med din löneökning och lön för kommande året. Lönen blir en del i ledarskapet som bidrar till att målen nås och verksamheten utvecklas.

Lönesamtalet har många gånger karaktären av en löneförhandling . Det är dock viktigt att lönesamtalet främst tar syfte på en dialog om arbetsprestation. Lönesamtalet utgår ifrån hur dina arbetsuppgifter utvecklas, hur du sköter ditt jobb och vilka resultat som förväntas för att du ska kunna få den  löneutveckling  som du önskar.

Du ska kunna påverka din lön genom att göra ett bra jobb och genom att ta på dig fler eller svårare arbetsuppgifter. För att det ska fungera, behöver du och din chef ha en dialog, det vill säga regelbundet återkommande lönesamtal . Då kan ni stämma av hur dina arbetsuppgifter har utvecklats och hur din chef ser på din arbetsinsats i relation till dina individuella mål och målen för företagets verksamhet.

Lönesamtalet är ett tillfälle för dig att:

  • Föra fram dina synpunkter på din löneutveckling .
  • Få en motivering till varför du har den lön du har.
  • Få veta vad du kan göra för att påverka din lön framöver.

Vad som är rätt lön för dig beror på dina arbetsuppgifter, ditt arbetsresultat och på din och företagets utveckling. Även marknadskrafterna, det vill säga efterfrågan på den yrkeskunskap som du har, påverkar vilken lön du har möjlighet att få.

Skilj på lönesamtal och utvecklingssamtal

Många arbetsgivare håller också utvecklingssamtal med sina anställda. Även utvecklingssamtalet är i många fall något som du har rätt till enligt kollektivavtalet.

  • Lönesamtalet fokuserar på din lön i förhållande till dina arbetsuppgifter och din prestation.
  • Utvecklingssamtalet inriktar sig på din utveckling i företaget, hur ditt arbete fungerar, förändrade krav på ditt arbete samt behovet av kompetensutveckling för att möta dessa krav. Ofta sätts också konkreta mål för ditt arbete och din personliga utveckling.

Under lönesamtalet

Under lönesamtalet ska du vara tydlig mer hur du ser på din lön och din löneutveckling . Det viktigaste är att du har förberett dig väl. Fler råd om vad som är bra att tänka på under lönesamtalet och om vad som händer efteråt.

Ta hjälp av Unionen

Kontakta gärna Unionen för att få hjälp med att förbereda dig inför lönesamtalet eller löneförhandlingen.

Ta del av Unionens rådgivning om marknadslöner och personlig lönerådgivning. 

Om Unionen inte har någon klubb på ditt företag, behöver du själv bevaka att ditt centrala löneavtal följs. Skulle det uppstå problem, ska du ta kontakt med Unionen. 

Om Unionen har en klubb på arbetsplatsen

Om Unionen har en klubb på din arbetsplats, så kan de hjälpa dig med information och coachning när du ska ha ditt lönesamtal eller förhandla din lön.

Förutom att hjälpa dig med förberedelsen, så förhandlar Unionens klubb även om hur det centrala löneavtalet ska fungera på din arbetsplats. Klubbens uppgift är att

  • bevaka att ramarna i det centrala löneavtalet följs,
  • tillsammans med din arbetsgivare anpassa processen för hur löner sätts och lönekriterier tas fram,
  • förhandla om ytterligare löneutrymme till individuella löneökningar
  • att stärka ditt inflytande över hur lönerna sätts.

Dags för årets lönesamtal? Eller ny tjänst, nytt jobb, ny på arbetsmarknaden?

Bolla lön med en expert och bli en vassare förhandlare på en kvart.

Ditt löneavtal

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera