Ditt lönesamtal

Lönesamtal är ett samtal som du och din chef har återkommande om din lön och löneutveckling. Här hittar du mer information om vad ett lönesamtal är och hur du förbereder dig för ditt lönesamtal.

Få personlig lönecoachning från Unionen per telefon

Fyll i och skicka vårt formulär, så ringer vi upp när det passar dig. Du får stöttning och verktygen du behöver inför ditt lönesamtal.

Vad lönesamtal är

På många företag används lönesamtal som en del i processen när lönerna ska bestämmas. I vissa löneavtal finns det inskrivet att du har rätt till ett lönesamtal i samband med att din arbetsgivare reviderar lönerna.

Lönesamtalet utgår ifrån hur dina arbetsuppgifter utvecklas, hur du sköter ditt jobb och vilka resultat som förväntas för att du ska kunna få den löneutveckling som du önskar.

Du ska kunna påverka din lön genom att göra ett bra jobb och genom att ta på dig fler eller svårare arbetsuppgifter. För att det ska fungera, behöver du och din chef ha en dialog, det vill säga regelbundet återkommande lönesamtal, för att stämma av hur dina arbetsuppgifter har utvecklats och hur din chef ser på din arbetsinsats i relation till dina individuella mål och målen för företagets verksamhet.

Vad som är rätt lön för dig beror på dina arbetsuppgifter, ditt arbetsresultat och på din och företagets utveckling. Även marknadskrafterna, det vill säga efterfrågan på den yrkeskunskap som du har, påverkar vilken lön du har möjlighet att få.

Lönesamtalet är ett tillfälle för dig att

 • föra fram dina synpunkter på din löneutveckling,
   
 • få en motivering till varför du har den lön du har och
   
 • få veta vad du kan göra för att påverka din lön framöver.

Skilj på lönesamtal och utvecklingssamtal

Många arbetsgivare håller också utvecklingssamtal med sina anställda. Även utvecklingssamtalet är i många fall något som du har rätt till enligt kollektivavtalet.

 • Lönesamtalet fokuserar på din lön i förhållande till dina arbetsuppgifter och din prestation.
   
 • Utvecklingssamtalet inriktar sig på din utveckling i företaget, hur ditt arbete fungerar, förändrade krav på ditt arbete samt behovet av kompetensutveckling för att möta dessa krav. Ofta sätts också konkreta mål för ditt arbete och din personliga utveckling

Förbered dig inför lönesamtalet

För att du ska få ett bra lönesamtal och kunna påverka din löneutveckling är det viktigt att du förbereder dig väl.

 • Se till att du och din chef bokar in lönesamtalet med god framförhållning så att du har gott om tid att förbereda dig. Ju bättre förberedd du är, desto större möjlighet har du att kunna påverka.
   
 • Finns det löneavtal på din arbetsplats? Om företaget omfattas av kollektivavtal, så finns troligtvis också ett löneavtal som ger dig och andra medlemmar i Unionen rätt till löneökningar oavsett om företaget går bra eller dåligt. Du bör läsa på, så att du vet vad som gäller på just ditt företag och kan påpeka detta för din chef om han eller hon inte själv är påläst.
   
 • Ta reda på vilka lönekriterier som gäller på din arbetsplats. Lönekriterier är de bedömningsgrunder som styr lönesättningen. Dessa brukar vanligtvis finnas sammanfattade i en lönepolicy . Lönepolicyn kan dock vara ganska övergripande, så det kan vara bra att ta en diskussion med din chef om hur lönekriterierna ska tolkas.
   
 • Har du har blivit befordrad, fått ökat ansvar eller svårare och fler arbetsuppgifter – gå igenom vad som hänt med dina arbetsuppgifter under året.
   
 • Se till att du själv har en tydlig bild av vad du presterat under året som gått. Koncentrera dig på att ta fram exempel på hur du uppfyllt och ibland överträffat de satta målen.  
  - Vad har du åstadkommit i förhållande till dina mål?  
  - Hur har du förbättrat dina resultat och din måluppfyllnad? 
  - Hur har du bidragit med idéer som kan leda verksamheten framåt?
   
 • Följ upp tidigare utvecklingssamtal. Följ upp det du och din chef kommit överens om vad gäller arbetsinnehåll, kompetens, mål och förväntat resultat.
   
 • Det är alltid bra att vara påläst om hur det går för företaget. Din kunskap om företaget och företagets ekonomi kan ge dig en möjlighet att antingen bekräfta eller genomskåda din chefs påstående eller argument om huruvida det finns pengar för löneökningar eller inte. Den visar även att du har ett intresse för företaget som helhet. Om det används rätt, så uppfattas detta ofta som något positivt av chefen.
   
 • Lönestatistik är ett viktigt verktyg för att bedöma hur din lön ligger till i förhållande till andra personer med liknande arbetsuppgifter.  Unionens marknadslöner visar aktuella lönelägen för de vanligaste yrken bland Unionens medlemmar.  Var medveten om att statistik bara är en ögonblicksbild och inte ett facit på viken lön du borde ha.
 • Ett annat bra sätt för dig att få en känsla för ditt relativa löneläge är att prata med vänner och bekanta med liknande befattningar och jämföra. Men kom då ihåg att även om ni har samma titel, så kan arbetsinnehållet variera stort.

I Unionens webbutbildning Medlemsguiden finns filmade avsnitt om lönesamtalet med tips på hur du kan förbereda dig. Du kan också hitta flera tips på sidorna:

Ta hjälp av Unionen

Kontakta gärna Unionen för att få hjälp med att förbereda dig inför lönesamtalet eller löneförhandlingen.

Ta del av Unionens rådgivning om marknadslöner.

Om Unionen inte har någon klubb på ditt företag, behöver du själv bevaka att ditt centrala löneavtal följs. Skulle det uppstå problem, ska du ta kontakt med Unionen. 

Om Unionen har en klubb på arbetsplatsen

Om Unionen har en klubb på din arbetsplats, så kan de hjälpa dig med information och coachning när det gäller ditt lönesamtal.

Förutom att hjälpa dig med förberedelsen inför ditt lönesamtal, så förhandlar Unionens klubb även om hur det centrala löneavtalet ska fungera på din arbetsplats. Klubbens uppgift är att

 • bevaka att ramarna i det centrala löneavtalet följs,
   
 • tillsammans med din arbetsgivare anpassa processen för hur löner sätts och lönekriterier tas fram,
   
 • förhandla om ytterligare löneutrymme till individuella löneökningar och
   
 • att stärka ditt inflytande över hur lönerna sätts.

 

Shape Created with Sketch.

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Hitta ditt löneavtal i vår lista.
Eller logga in och få  en direktlänk till rätt avtal.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?