Löneförhandling

En löneförhandling är aktuell då du byter arbetsgivare eller vid en förändrad arbetssituation, så som nya arbetsuppgifter eller ändrad befattning. Löneförhandling och lönesamtal är inte samma sak.

Illustration av livlig löneförhandling

Din löneförhandling

De flesta löneavtal ger dig rätt till en årlig lönerevision och ett årligt lönesamtal. Förbered dig inför löneförhandlingen eller lönesamtalet.

När förhandlar du din lön?

På de flesta arbetsplatser får du varje år en möjlighet att diskutera din lön och din löneutveckling med den chef som sätter din lön. Detta brukar vanligen kallas lönesamtal . Syftet är att bestämma din löneökning och lön för det kommande året.

Lönesamtalet är en rättighet du har genom det löneavtal som gäller på din arbetsplats. Du kan erbjudas ett lönesamtal även på arbetsplatser som inte omfattas av löneavtal, men det är ingen rättighet. Lönesamtalet har många gånger karaktären av en löneförhandling .

Utöver ett lönesamtal eller löneförhandling varje år finns det andra tillfällen som ger dig möjlighet att förhandla din lön. Läs mer om att förhandla lön när

Löneavtal på din arbetsplats ger dig rätt till löneutveckling

I de löneavtal, som träffas mellan den arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är med i och Unionen, står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar. De flesta avtal ger rätt till en årlig löneökning.

Titta i det  kollektivavtal ( löneavtal) som gäller på din arbetsplats om du vill veta vad som gäller för just dig. Du kan också läsa mer om både centrala löneavtal samt om lokala löneavtal mellan Unionens klubb och din arbetsgivare.

Om du saknar löneavtal på din arbetsplats, så behöver du själv komma överens med din arbetsgivare om hur och när din lön ska revideras. Det är lämpligt att du begär att lönen ses över årligen.

Förbered dig inför lönesamtalet eller löneförhandlingen

Det är viktigt att du förbereder dig väl för att du ska få ett bra lönesamtal eller löneförhandling och kunna påverka din löneutveckling. Läs tips på hur du gör det på sidan om lönesamtal.

Det är ingen större skillnad mellan en individuell löneförhandling och ett lönesamtal. Båda syftar till att bestämma din löneökning. Den största skillnaden ligger i att lönesamtalet ofta är en rättighet du har genom att den finns i ett avtal, medan löneförhandling bara sker om din arbetsgivare går med på det.

Om Unionen har en klubb på din arbetsplats, så kan de hjälpa dig med information och coachning när du ska ha ditt lönesamtal eller förhandla din lön. Om det saknas klubb på din arbetsplats, måste du själv bevaka att din lön ses över regelbundet. Skulle det uppstå problem, ska du ta kontakt med Unionen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?