Ditt utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan dig och din chef där ni diskuterar igenom din och företagets situation. Förbered ditt utvecklingssamtal väl - det tjänar du på.

Arbetsbord

Minst en gång per år bör du ha utvecklingssamtal med din chef. Tänk på att avsätta ordentligt med tid till samtalet och att sitta i en miljö där ni är ostörda av telefoner och besök.

Se utvecklingssamtalet som ett sätt att berätta för din chef om dina intressen och möjligheter. Våga ta upp det som är viktigt för dig. Ni bör tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling . Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha.

Både du och din chef har ett intresse av att samtalet blir bra. Din chef ska ge dig en bild av vilka förväntningar och krav som ställs på dig framöver. Du ska visa dina styrkor och ditt behov av utveckling framöver. Syftet är att utveckla dig som medarbetare och organisationen som helhet. 

Skilj på utvecklingssamtalet och lönesamtalet och håll dessa vid separata tillfällen.

Det här får du som medlem

 

 • E-kurs - Förbered dig inför utvecklingssamtalet

  Som medlem får du tillgång till e-kursen Utvecklingssamtalet som ger dig smarta tips och råd om hur du kan utföra ett bra utvecklings-och medarbetarsamtal, både i rollen som chef och som medarbetare.

  E-kursen består av faktafilmer, samtalsexempel och checklistor. När du är klar med alla delar kan du göra ett avslutande kunskapstest.

E-kurs - Förbered dig inför utvecklingssamtalet

Förbered utvecklingssamtalet

Skriv ner en sammanställning att använda som stöd under samtalet. Gå tillbaka till anteckningar från ditt senaste utvecklingssamtal . Vad har hänt eller inte hänt sen sist? Tänk igenom vad du vill med samtalet.

Utvecklingssamtalet ska leda till att ni tillsammans får en tydlig bild av:

 • Hur du har lyckats hittills
 • Vad har varit bra - mindre bra
 • Vad som förväntas av dig framöver
 • Vad som behöver förändras i ditt arbete
 • Inom vilka områden du behöver utvecklas
 • Hur din utveckling ska gå till

Under samtalet

Tänk på att lyssna på arbetsgivarens synpunkter och försök att sätta dig in i dennes perspektiv. Gå inte i försvar, utan lyssna och ta till dig det arbetsgivaren säger. För sedan fram dina åsikter på ett så konkret och klart sätt som möjligt. När du för fram ett problem bör du även ge förslag på förbättringar eller åtgärder för att lösa problemet. På så vis når ni lättare konkreta resultat av samtalet.

Sammanfattningsvis kan samtalet innehålla de här områdena:

 • tid och mål för mötet
 • tidigare utvecklingssamtal
 • din arbetssituation och ditt jobb
 • chefens återkoppling
 • företagets utveckling
 • din kompetensutveckling
 • överenskommelse om din kompetensutveckling

Individuell utvecklingsplan och mål

I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan. Det är denna överenskommelse som ligger till grund för det kommande lönesamtalet. Det blir även det underlag du tittar tillbaka på inför nästa utvecklingssamtal.

Utvecklingsplanen bör innehålla:

 • dina kommande arbetsuppgifter
 • dina utvecklingsområden och den kompetensutveckling ni är överens om
 • när de olika delarna i utvecklingsplanen ska vara genomförda och vem som tar ansvar för att det blir av
 • budget och tid

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg