Ditt utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan dig och din chef där ni diskuterar igenom din och företagets situation. Förbered ditt utvecklingssamtal väl - det tjänar du på.

Minst en gång per år bör du ha utvecklingssamtal med din chef. Tänk på att avsätta ordentligt med tid till samtalet och att sitta i en miljö där ni är ostörda av telefoner och besök.

Se utvecklingssamtalet som ett sätt att berätta för din chef om dina intressen och möjligheter. Våga ta upp det som är viktigt för dig. Ni bör tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling . Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha.

Både du och din chef har ett intresse av att samtalet blir bra. Din chef ska ge dig en bild av vilka förväntningar och krav som ställs på dig framöver. Du ska visa dina styrkor och ditt behov av utveckling framöver. Syftet är att utveckla dig som medarbetare och organisationen som helhet. 

Skilj på utvecklingssamtalet och lönesamtalet och håll dessa vid separata tillfällen.

Inför utvecklingssamtalet

Skriv ner en sammanställning att använda som stöd under samtalet. Gå tillbaka till anteckningar från ditt senaste utvecklingssamtal. Vad har hänt eller inte hänt sen sist? Tänk igenom vad du vill med samtalet.

Utvecklingssamtalet ska leda till att ni tillsammans får en tydlig bild av:

 • Hur du har lyckats hittills
 • Vad har varit bra - mindre bra
 • Vad som förväntas av dig framöver
 • Vad som behöver förändras i ditt arbete
 • Inom vilka områden du behöver utvecklas
 • Hur din utveckling ska gå till
 1. Checklista inför utvecklingssamtalet
  Förbered dig inför utvecklingssamtalet genom att ta av en mer detaljerad checklista inför utvecklingssamtalet

 2. Se film om utvecklingssamtalet
  I Unionens webbutbildning "Medlemsguiden" finns filmade avsnitt om utvecklingssamtalet med tips på hur du kan förbereda dig. 

Under samtalet

Tänk på att lyssna på arbetsgivarens synpunkter och försök att sätta dig in i dennes perspektiv. Gå inte i försvar, utan lyssna och ta till dig det arbetsgivaren säger. För sedan fram dina åsikter på ett så konkret och klart sätt som möjligt. När du för fram ett problem bör du även ge förslag på förbättringar eller åtgärder för att lösa problemet. På så vis når ni lättare konkreta resultat av samtalet.

Sammanfattningsvis kan samtalet innehålla de här områdena:

 • tid och mål för mötet
 • tidigare utvecklingssamtal
 • din arbetssituation och ditt jobb
 • chefens återkoppling
 • företagets utveckling
 • din kompetensutveckling
 • överenskommelse om din kompetensutveckling

Individuell utvecklingsplan

I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan. Det är denna överenskommelse som ligger till grund för det kommande lönesamtalet. Det blir även det underlag du tittar tillbaka på inför nästa utvecklingssamtal.

Utvecklingsplanen bör innehålla:

 • dina kommande arbetsuppgifter
 • dina utvecklingsområden och den kompetensutveckling ni är överens om
 • när de olika delarna i utvecklingsplanen ska vara genomförda och vem som tar ansvar för att det blir av
 • budget och tid

Ta hjälp av ett förslag till mall för individuell utvecklingsplan

Checklista inför utvecklingssamtalet
 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?