Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring för egenföretagare

Företagare kan precis som anställda ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Medlemskapet i a-kassan är skilt från medlemskapet i Unionen Egenföretagare, och du måste alltså söka medlemskap i en a-kassa separat.

Företagare kan precis som anställda ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Men i jämförelse med anställda är rätten till arbetslöshetsersättning något mer begränsad för företagare. Företagare kan oftast inte få ersättning medan verksamheten fortfarande bedrivs, utan företaget måste avvecklas eller läggas vilande, men det finns vissa undantag till detta.

Din a-kassa har mer information om rätten till arbetslöshetsersättning för företagare och om vad som gäller i din specifika situation.

Arbetslöshetsersättning

Om du blir arbetslös och är med i en svensk a-kassa kan du få arbetslöshetsersättning som baseras på din tidigare inkomst, men aldrig mer än 80 % av ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningstaket är 33 000 kr/mån under de 100 första ersättningsdagarna och 27 500 kr/mån från dag 101.

Medlemskapet i a-kassan är skilt från medlemskapet i Unionen Egenföretagare, och du måste alltså söka medlemskap i en a-kassa separat.

Din a-kassa har mer information om hur inkomsten för företagare beräknas.

Inkomstförsäkring

Unionens inkomstförsäkring gäller också för egenföretagare. För att du ska omfattas krävs bland annat medlemskap i en svensk a-kassa.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring och villkoren

Frågor och svar - Unionens inkomstförsäkring

Tilläggsförsäkring för högre ersättning och fler dagar

Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer

Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer, med två separata medlemskap. Att vara medlem i Unionen Egenföretagare innebär inte att du automatiskt är medlem i Unionens a-kassa. Du måste själv välja vilken a-kassa du vill vara medlem i. 

Läs mer om a-kassans regler för dig som är egenföretagare på a-kassans webbplats
Där hittar du också bland annat information om vad det innebär att lägga sitt företag vilande.

Ärenden och frågor som gäller a-kassa och ersättning

Du behöver vända dig direkt till den a-kassa du tillhör för att få hjälp med ärenden och frågor som gäller a-kassa och ersättning från a-kassa.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg