Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring för egenföretagare

Företagare kan precis som anställda ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Medlemskapet i a-kassan är skilt från medlemskapet i Unionen Egenföretagare, och du måste alltså söka medlemskap i en a-kassa separat.

Shape Created with Sketch.

Tillfälligt ändrade regler för a-kassa

För att lindra effekterna av coronavirusets spridning har regering och riksdag i olika steg beslutat om tillfälliga regellättnader kring a-kassan . (Observera att detta gäller a-kassan, inte den kompletterande inkomstförsäkringen.). Bland annat gäller:

  • Kvalifikationstiden för a-kassa snabbas på. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
  • Arbetsvillkoret sänks från 80 h/mån till 60 h/mån under sex av de senaste 12 månaderna. Gäller från och med 13 april.
  • Taket i a-kassan höjs tillfälligt under de 100 första ersättningsdagarna, från 910 kr per dag till 1 200 kr per dag under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021. Utöver det höjs taket för ersättning från dag 101 från 760 kronor till 1000 kronor per dag under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. Preliminärt kommer denna period förlängas med ytterligare två år.
  • Företag som läggs vilande under 2020 undantas från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år för att företagaren ska ha bibehållen rätt till a-kassa. Gäller från och med 13 april.
  • Den 11 juni aviserade regeringen att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Ändringen träder i kraft 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021. Läs mer på regeringens hemsida

Ta kontakt med din a-kassa för mer information. 

Företagare kan precis som anställda ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Men i jämförelse med anställda är rätten till arbetslöshetsersättning något mer begränsad för företagare. Företagare kan oftast inte få ersättning medan verksamheten fortfarande bedrivs, utan företaget måste avvecklas eller läggas vilande, men det finns vissa undantag till detta.

Din a-kassa har mer information om rätten till arbetslöshetsersättning för företagare.

Arbetslöshetsersättning

Om du blir arbetslös och är med i en svensk a-kassa kan du få arbetslöshetsersättning som baseras på din tidigare inkomst, men aldrig mer än 80 % av ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen. Med anledning av coronakrisen har riksdagen beslutat att under de 100 första ersättningsdagarna tillfälligt höja ersättningstaket från 25 025 kr till 33 000 kr under perioden 13 april 2020 till den 3 januari 2021. Utöver det höjs månadstaket för ersättning från dag 101 från 20 900 kr till 27 500 kr under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. Preliminärt kommer perioden med höjt a-kassetak att förlängas med ytterligare två år.

Medlemskapet i a-kassan är skilt från medlemskapet i Unionen Egenföretagare, och du måste alltså söka medlemskap i en a-kassa separat.

Din a-kassa har mer information om hur inkomsten för företagare beräknas.

Inkomstförsäkring

Unionens inkomstförsäkring gäller också för egenföretagare. För att du ska omfattas krävs bland annat medlemskap i en svensk a-kassa.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring och villkoren

Frågor och svar - Unionens inkomstförsäkring

Tilläggsförsäkring för högre ersättning och fler dagar

Information om Unionens tilläggsförsäkring för dig med lön mellan 20 900 - 27 500 kr/mån

Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer

Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer, med två separata medlemskap. Att vara medlem i Unionen Egenföretagare innebär inte att du automatiskt är medlem i Unionens a-kassa. Du måste själv välja vilken a-kassa du vill vara medlem i. 

Läs mer om a-kassans regler för dig som är egenföretagare på a-kassans webbplats
Där hittar du också bland annat information om vad det innebär att lägga sitt företag vilande.

Ärenden och frågor som gäller a-kassa och ersättning

Du behöver vända dig direkt till den a-kassa du tillhör för att få hjälp med ärenden och frågor som gäller a-kassa och ersättning från a-kassa.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?