Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring för egenföretagare

Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet. Medlemskapet i a-kassan är skilt från medlemskapet i Unionen Egenföretagare, och du måste alltså söka medlemskap i en a-kassa separat.

Shape Created with Sketch.

Tillfälligt ändrade regler för a-kassa

För att åtgärda effekterna av coronavirusets spridning har riksdagen beslutat att från den 13 april tillfälligt sänka kraven för att få ersättning från a-kassa. (Observera att detta gäller a-kassan , inte den kompletterande inkomstförsäkringen.)

  • Kvalifikationstiden för a-kassa snabbas på. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning.
  • Arbetsvillkoret sänks från 80 h/mån till 60 h/mån under sex av de senaste 12 månaderna.
  • Taket i försäkringen höjs tillfälligt under de 100 första ersättningsdagarna, från 910 kr per dag till 1 200 kr per dag under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021. Utöver det har regeringen föreslagit att taket för ersättning från dag 101 ska höjas från 760 kronor till 1000 kronor per dag under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. 
  • Företag som läggs vilande under 2020 undantas från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år för att företagaren ska ha bibehållen rätt till a-kassa.

Ta kontakt med din a-kassa för mer information. 

Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet. Men i jämförelse med anställda är rätten till arbetslöshetsersättning något mer begränsad för företagare. Företagare kan oftast inte få ersättning medan verksamheten fortfarande bedrivs, men det finns vissa undantag till detta.

Din a-kassa har mer information om rätten till arbetslöshetsersättning för företagare.

Arbetslöshetsersättning

Om du blir arbetslös och är med i en svensk a-kassa kan du få arbetslöshetsersättning som baseras på din tidigare inkomst, men aldrig mer än 80 % av ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen. Med anledning av coronakrisen har riksdagen beslutat att under de 100 första ersättningsdagarna tillfälligt höja ersättningstaket från 25 025 kr till 33 000 kr under perioden 13 april 2020 till den 3 januari 2021.*

*Utöver det har regeringen den 7 maj föreslagit att månadstaket för ersättning från dag 101 ska höjas från 20 900 kronor till 27 500 kr under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021.

Medlemskapet i a-kassan är skilt från medlemskapet i Unionen Egenföretagare, och du måste alltså söka medlemskap i en a-kassa separat.

Din a-kassa har mer information om hur inkomsten för företagare beräknas.

Inkomstförsäkring

Unionens inkomstförsäkring gäller också för egenföretagare. För att du ska omfattas krävs bland annat medlemskap i en svensk a-kassa.

Läs mer om Unionens inkomstförsäkring och villkoren

Tilläggsförsäkring för högre ersättning och fler daga

Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer

Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer, med två separata medlemskap. Att vara medlem i Unionen Egenföretagare innebär inte att du automatiskt är medlem i Unionens a-kassa. Du måste själv välja vilken a-kassa du vill vara medlem i. 

Läs mer om a-kassans regler för dig som är egenföretagare på a-kassans webbplats
Där hittar du också bland annat information om vad det innebär att lägga sitt företag vilande.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?