Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring för egenföretagare

Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet.

Arbetslöshetsersättning ska dock inte ses eller fungera som inkomstutfyllnad när affärerna går dåligt eller när du bara är mellan uppdrag. Därför kan du inte kombinera arbetslöshetsersättning med egenföretagande om detta är din huvudinkomstkälla. 

För att du enligt a-kassan ska räknas som egenföretagare, ska du uppfylla tre kriterier. 

  • Du bedriver näringsverksamhet
  • som du personligen utför arbete i
  • och har ett väsentligt inflytande över. 

Utöver detta hänvisar vi till den a-kassa du är medlem i för reglerna kring arbetslöshetsersättningen och fullständiga villkor samt kontaktuppgifter till deras handläggare.

A-kassa

A-kassan är ett separat medlemskap som du måste teckna vid sidan av ditt medlemskap i Unionen Egenföretagare. A-kassan har ett ersättningstak på 25 025 kronor och den maximala ersättning du kan få ut är 80 procent av detta belopp. Det blir ungefär 14 500 kronor efter skatt.

Är du egenföretagare på heltid kan du få ersättning om du gör ett tillfälligt uppehåll i företagandet, men då får du inte bedriva någon verksamhet alls i företaget.

När du startar upp ditt företag på nytt måste det sedan gå minst fem år innan du får göra ett nytt uppehåll och återigen få ersättning från a-kassan. Detta gäller självklart inte om du säljer eller lägger ner företaget för gott och övergår till en anställning.

Ersättningsnivån baseras på din inkomst enligt det senaste taxeringsbeslutet eller - om det är förmånligare - på ett genomsnitt av de två föregående taxeringsbesluten. Ersättningsperioden är 300 dagar och den inleds med sex karensdagar. Under de dagarna får du ingen ersättning. Är du det minsta osäker på vad som gäller i just din situation bör du kontakta din a-kassa.

Inkomstförsäkring

Unionen har en inkomstförsäkring som automatiskt ingår i medlemskapet och fungerar som ett komplement till ersättningen från arbetslöshetskassan. Den ger dig skydd under förutsättning att du är ansluten till en svensk a-kassa (det behöver inte vara Unionens egen a-kassa) och inte har fyllt 65 år.

Vid arbetslöshet blir du garanterad 80 procent av månadslönen upp till 60 000 kronor under högst 150 dagar. Om du vill kan du utöka ditt försäkringsskydd med 50 extradagar eller höja gränsvärdet för månadslönen med ända upp till 150 000 kr genom att teckna en frivillig tilläggsförsäkring.

För att bli kvalificerad för inkomstförsäkringen ska du dels ha blivit beviljad ersättning från a-kassan, dels ha varit medlem i Unionen under de senaste 12 månaderna.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?