Digital föreläsning: Stressen i våra liv – vän eller fiende?

En digital föreläsning där du får verktyg för att hjälpa ditt stressystem att vila, skapa förutsättningar för att minska stressen, öka din energi och skapa balans och hållbarhet. Titta på föreläsningen när det passar dig och återkom till den när du behöver.

Föreläsning om stressen i våra liv

Caroline Wiklund, stresscoach, är hjärnan bakom föreläsningen om stressen i våra liv. Du får verktyg för att hjälpa ditt stressystem att vila, skapa förutsättningar för att minska stressen, öka din energi och skapa balans och hållbarhet.

Föreläsningen är en timme och du kan välja om du vill se hela på en gång eller en del i taget. 

Föreläsningen innehåller tre delar

Del 1: Ge dig tid för reflektion (21 minuter)

I den första delen tittar Caroline Wiklund närmare på skillnaden mellan kortvarig och långvarig stress. Det är den långvariga stressen vi framförallt ska se upp med, eftersom den kan göra oss sjuka. Caroline går in på hur det har sett ut historiskt – och vad de senaste årens ökade prestationskrav och digitalisering, med ständig uppkoppling och påkoppling, innebär för oss människor. Och om vikten av återhämtning.

– Det handlar om att medvetandegöra vad det är i tillvaron som får mig att må bra, så jag kan fortsätta med det. Det är som med träning, du kan inte träna hårt i ett halvår och sen lägga av – du måste med jämna mellanrum hitta tid för reflektion, säger Caroline.

Ett utdrag från första delen: 

Del 2: Långvarig stress och dess konsekvenser (15 minuter)

I den här delen får du veta vad stress egentligen är och hur långvarig stress påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Enligt Caroline Wiklund är skillnaden mellan kortvarig och långvarig stress stor. Långvarig stress är när den prestationshöjande, energigivande stressen – den vi behöver för att leva och överleva – övergår till en lågintensiv stressbelastning som nöter ner delar av vårt nödvändiga stressystem.

– Att förstå vad den långvariga stressen innebär för våra system är viktigt. Inte minst för att på arbetsplatsen kunna jobba hälsofrämjande och förebyggande, för att inte hamna i en situation där folk blir sjuka på grund av stress. Hur kan vi mota den långvariga stressbelastningen i grind?

Ett utdrag från andra delen: 
 

Del 3: Vad kan vi göra för att minska stressen? (25 minuter)

Enligt Caroline Wiklund handlar det i första hand om att minska det som ökar stressen och öka det som minskar stressen. 

– Det gäller att för sig själv definiera vad det är som triggar igång stressystemen, säger Caroline. Det kan handla om tidspress eller att för många processer är igång samtidigt. Därefter fundera på vad som behöver göras för att minska stressen. Rent konkret – vad kan vi göra, hur kan jag agera?

– När det handlar om att öka det som minskar stressen bör man se över sin livssituation – vad är det som hjälper mig minska produktionen av kortisol, att minska stressbelastningen? Handlar det om att komma ut i naturen? Yoga? Eller bara om att lära sig att be om hjälp eller prioritera bättre? Det handlar om att göra mer av det som är välgörande, säger Caroline.

Ett utdrag från tredje delen: 

Titta när det passar dig

Du kan titta på föreläsningen när det passar dig och återkomma till den när du har behov. Föreläsningen går att titta på i sin helhet eller varje del för sig. 

Personaliserat innehåll

Som medlem kan du logga in och ta del av föreläsningen direkt

Ditt ansvar kring stress och utmattningssyndrom hos medarbetare

Här hittar du som är chef råd och stöd för att förebygga stress och utmattningssyndrom hos medarbetare, information om vilket ansvar du har och vad du behöver göra om någon drabbas.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera