Förhandlingsframställan

När du som arbetsgivare ska förhandla med Unionen så behöver du lämna in en förhandlingsframställan. Här berättar vi vad det är och hur du gör.

Vad är förhandlingsframställan?

Förhandlingsframställan innebär att en av parterna, facket eller arbetsgivaren, lämnar en begäran om att förhandla en viss fråga med den andra parten. Den som får  förhandlingsframställan , är skyldig att ställa upp i  förhandling .

Hur går det till?

Innan du som arbetsgivare tar beslut i en fråga där det föreligger förhandlingsskyldighet är du skyldig att kontakta de fackliga ombuden på arbetsplatsen eller om sådant saknas Unionens regionkontor för förhandling .

När du använder formuläret på denna sida går förhandlingsframställan till de  regionkontor som berörs.

Efter att vi mottagit din förhandlingsframställan återkommer vi till dig inom fem dagar.

 

Förhandlingsframställan

Fyll i formuläret och bifoga eventuella filer (till exempel riskbedömning, organisationsschema eller turordningslista). Din förhandlingsframställan kommer sedan att skickas till Unionens regionkontor , som återkommer till dig.

Observera att formuläret hanteras på ett säkert sätt och därför kan användas för personuppgifter i enlighet med GDPR.

Berörs någon av Unionens medlemmar?

Finns det andra parter?

Tillåtna filtyper: pdf xls xlsx doc docx png jpg gif ppt pptx. Max filstorlek: 5 MB

Vanliga frågor och svar

Vill du som arbetsgivare ha rådgivning om ditt kollektivavtal?

Om du som är arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal och vill ha stöd i avtalstolkning och juridisk expertis, så ska du kontakta den arbetsgivarorganisation som företaget är medlem i. En arbetsgivarorganisation är arbetsgivarens motsvarighet till ett fackförbund. På Svenskt näringslivs webbplats hittar du kontaktuppgifter till de flesta arbetsgivarorganisationer.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg