Hängavtal

Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation.

Ett hängavtal  innebär att du och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen. När det gäller förmåner och villkor för de anställda är det ingen egentlig skillnad på hängavtal och kollektivavtal . Avgifterna till en omställningsorganisation för det kollektivavtalade omställnings- och kompetensstödet är dock högre om du har hängavtal jämfört med om du om har ett kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation . Ett hängavtal med Unionen omfattar samtliga  tjänstemän  på arbetsplatsen.

Våra avtal omfattar tjänstemän i privat sektor och exempel på branscher är:

  • Industri och teknik
  • IT
  • Media och kommunikation
  • Farmaci och hälsa
  • Bygg
  • Transport
  • Service och tjänster
  • Ideella organisationer
  • Handel

Här finns mer information om de kollektivavtal Unionen tecknar.

Veta mer om eller teckna hängavtal ? Fyll i några uppgifter så hör vi av oss. 

Arbetsgivare med hängavtal inom Svenskt Näringsliv och Arbetsgivaralliansen - Höjda åldrar i Huvudavtalet och i vissa pensions- och försäkringsavtal

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg