Ansök om dispens från konfliktåtgärd

Här kan du som arbetsgivare ansöka om dispens från konfliktåtgärd för specifik funktion eller person på arbetsplatsen till exempel om de har arbetsuppgifter som är viktiga för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, är livsnödvändiga eller behövs för att inte orsaka omfattande materiella skador.

Det är viktigt att det framgår i ansökan på vilka grunder du som arbetsgivare anser att dispens bör beviljas.

Berörda medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsen meddelas snarast möjligt om det blir bifall på dispensansökan, men det kan dröja till efter att konflikten brutit ut.

Dispensansökan

Grunduppgifter

Ange arbetsplatsens organisationsnummer
Fyll i adress till arbetsstället (obligatoriskt)

Ansökan avser

Ange personnummer på medlem som dispensansökan avser
Ange för- och efternamn på medlem som dispensansökan avser
Fyll i en kort beskrivning av medlemmens befattning/arbetsuppgifter
Ange omfattning på dispensansökan
Ange motivet till dispensansökan

Mina uppgifter

Ange ditt namn
Ange ditt personnummer

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg