För Arbetsförmedlingen

Här finner du som handläggare på Arbetsförmedlingen svar på dina vanligaste frågor.

Kollektivavtal

Använd söktjänsten hitta ett kollektivavtal för att ta reda på om det finns kollektivavtal på en arbetsplats.

Lönebidrag och bidragsanställningar

Unionen hanterar inte yttranden gällande lönebidrag eller andra bidragsanställningar. Du som handläggare på Arbetsförmedlingen kan skicka underlag för yttrande till yttrande.bidragsanstallning@unionen.se och får ett autosvar med besked om att Unionen upphört med att yttra sig. Ni har då möjlighet att fortsätta handläggningen kring ärendet. 

Detta innebär att vi inte heller ger råd kring vad som är en rimlig lön för en viss person eller tjänst. För information om lönenivåer hänvisar vi till Marknadslöner och Ingångslöner.

Marknadslöner

Marknadslönerna vänder sig i första hand till dem som redan arbetat några år i yrket. Marknadslönerna är inte lönestatistik utan löneuppgifter som bygger på flera olika statistikkällor och gäller innevarande år. Statistikkällor till Marknadslöner är Unionens lönestatistiska databaser, alla Unionens löneavtal , SCB:s strukturlönestatistik.

Ingångslöner 

Här visar vi aktuella lönelägen för personer som är nya på arbetsmarknaden. Löneintervallen gäller vanliga yrken bland Unionens medlemmar.
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera