Handelns Tjänstemannaavtal, Svensk Handel

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal i bransch:
Handel

Shape Created with Sketch.

Så hittar du rätt bland avtalen

För att göra det enklare för dig att hitta svar på din fråga förklarar vi här innehållet i några av filerna i listan nedan. Tänk på att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som gäller.

 

  • Avtalsnytt. Kort sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i avtalet med fokus på lön och lönehöjning under avtalsperioden.
  • Tjänstemannaavtalen. Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, ledighet, permission, uppsägning med mera. Finns också i en version med Unionens tolkningar för att lättare kunna tillämpas.
  • Löneavtal . Lönenivåer och mer utförlig information om hur löneprocessen ska gå till (ingår även som bilaga i tjänstemannaavtalen).
  • Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet och i branschen.

Undrar du över din uppsägningstid?

Här är en genväg till avtalstexten om uppsägningstid för dig som är

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2018
PDF 333kb
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017
PDF 302kb
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Det här materialet hör till kompetensutvecklingsavtalet
Det här materialet hör till kompetensutvecklingsavtalet

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Övriga gällande avtal

Utvecklingsavtalet
PDF 250kb
Arbetsmiljöavtal
PDF 446kb
Beredskapsavtal
PDF 568kb
Nytt avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas Förbund.
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Handledning, rekommendationer

Partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist från 2018

Nyhet

Ett förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd har tecknats.
 

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet  gäller från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 2017, 2,0 % 2018 och 2,0 % 2019. Liksom tidigare finns tre löneavtal: 1) Pott 2) Pott + Översyn 3) Lokalt löneavtal.

Den lägsta löneökningen som en heltidsanställd tjänsteman ska erhålla (individgarantin) är 285 kr/mån för 2017, 291 kr för 2018 och 297 kr för 2019.

Lägstlöner räknas upp motsvarande löneutrymmet.

Från och med 1 maj 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent i systemet för flexpension (deltidspension). 1 maj 2019 avsätts ytterligare 0,3 procent.

Systemet ska stegvis byggas ut till samma nivå som gäller för märkessättande förbund inom industrin, dock totalt max 2 procent.

Formerna för visstidsanställning har ändrats och en konverteringsregel för tillsvidareanställning har införts.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2017-2020.

(Uppdaterat 2020-03-20)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?