Avtal 2020

När kollektivavtalen - som till stora delar styr dina anställningsvillkor - ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. Unionen tecknar över 80 kollektivavtal med unika och anpassade villkor för olika branscher i arbetslivet.

Avtal 2020 manér

Avtalsrörelsen pausar

Unionen, tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin och arbetsgivarna inom industriavtalet, har beslutat att acceptera förslaget från de opartiska ordföranden (Opo) om att ajournera förhandlingarna i avtalsrörelsen till i höst. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober och därför prolongerar, förlänger, vi nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Läs mer här.

Avtalsnyheter

2020-03-26
Det innebär bland annat att det inte finns något centralt avtal om lönerevision under 2020 ännu och ni bör därför avvakta även med lönesamtal tills vi har nya avtal på plats.
2020-03-20
Under fredagen har Unionen, tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin och arbetsgivarna inom industriavtalet, beslutat att acceptera förslaget från de opartiska ordföranden (Opo) om att ajournera förhandlingarna i avtalsrörelsen till i höst. Nuvarande kollektivavtal i industrin förlängs till den 31 oktober 2020.
2020-03-16
Följ det som händer under resan mot nya avtal i avtalsrörelsen 2020.
Alla avtalsnyheter

Jämlik vabb för ett mer jämställt arbetsliv

Unionen driver i avtalsrörelsen 2020 bland annat kravet om löneutfyllnad vid vabb (vård av barn). Se videon och läs mer om bakgrunden till kravet och vad tanken är att det ska leda till.

Bild från video Vabb-utfyllnad

"Märket" i avtalsrörelsen och hur det kan påverka din lön

När fackförbund och arbetsgivare ska komma överens om nya löner under en avtalsperiod är det den internationellt konkurrensutsatta industrin som är först ut. Den nivån på löneökningar som parterna enas om i industrin sätter märket för övriga branscher att hålla sig till. Läs mer om hur och varför "märket" är avgörande för svensk lönebildning på sidan alltommarket.se

Fokusområden avtal 2020

Under 2020 går de flesta av Unionens kollektivavtal ut, och det innebär att nya avtal ska förhandlas fram där dina anställningsvillkor ska försvaras och förbättras. Här kan du läsa mer om inom vilka områden vi fokuserar och så småningom formulerar våra krav i avtalsrörelsen. Varje område grundar sig på Unionens gemensamma politik.

Grafik avtalsrörelsens faser

Förenklat består avtalsrörelsen av fyra olika faser i arbetet med att få fram nya kollektivavtal .

Avtal - verktygslåda med trycksaker

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?