Avtal 2020

När kollektivavtalen - som till stora delar styr dina anställningsvillkor - ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. Unionen tecknar över 80 kollektivavtal med unika och anpassade villkor för olika branscher i arbetslivet.

Avtal 2020 manér

Tyck till inför avtal 2020

Tyck till om hur du vill ha det på jobbet

Vill du behålla flexibla arbetstider? Är det viktigaste att få tillräcklig kompetensutveckling ? Kanske är det en stadig löneutveckling som betyder allra mest för dig? Brinner du för jämställda löner?

Under 2020 går de flesta av Unionens kollektivavtal ut, och det innebär att nya avtal ska förhandlas fram där dina anställningsvillkor ska försvaras och förbättras. Det är ditt, dina kollegors och övriga medlemmars engagemang som avgör vad som är viktigast att fokusera på och med vilken styrka vi går in i kommande förhandlingar.

Fram till den 17 april har du möjlighet att påverka ditt eget och andras arbetsliv genom att lyfta fram de frågor du tycker är viktigast att Unionen driver i avtal 2020 - det tar dessutom bara några minuter. Tyck till via knappen ovan!

Fokusområden avtal 2020

Här kan du läsa mer om inom vilka områden vi fokuserar och så småningom formulerar våra krav i avtalsrörelsen. Varje område grundar sig på Unionens gemensamma politik.

Grafik avtalsrörelsens faser

Förenklat består avtalsrörelsen av fyra olika faser i arbetet med att få fram nya kollektivavtal

Insamlingsfasen

Varje avtalsrörelse börjar med en insamlingsfas där denna avtalskonferens utgör en viktig del. Det är i denna fas vi diskuterar vad som är viktigast att driva utifrån vad som redan fungerar i respektive avtal, vilka behov som finns och vilka förändringar och förbättringar vi har behov av i olika branscher. Förutom avtalskonferenser diskuteras avtalsfrågor på arbetsplatser, det genomförs enkäter bland förtroendevalda och vi samlar in åsikter från medlemmar via unionen.se. Det gemensamma resultatet ligger sedan till grund för det inriktningsbeslut som fattas på Förbundsrådet den 17-18 juni. 

Formuleringsfasen

I denna fas är det branschdelegationernas* uppgift att omvandla det övergripande inriktningsbeslutet till branschspecifika krav anpassat till respektive avtalsområde och även hantera och prioritera bland andra aktuella behov i branschen när det gäller avtalskrav. I formuleringsfasen förs dialog och samarbete med andra fackliga organisationer och när kraven är formulerade är det förbundsstyrelsen som fastställer avtalskraven.

Förhandlingsfasen

Förhandlingsfasen inleds med kravväxling, det vill säga vi lämnar över våra krav till respektive arbetsgivarorganisation och vi får samtidigt deras krav på vilka förändringar de vill göra. Efter detta sätts förhandlingarna igång och branschdelegationerna utgör förhandlingsdelegation till förhandlingsledaren och som slutligen rekommenderar förbundsstyrelsen att anta eller förkasta avtalsförslag.

Implementeringsfasen

När avtalet är påskrivet och klart är det dags att omsätta överenskomna regleringar till praktik och säkerställa att alla delar av avtalet följs. Alla berörda, det vill säga både arbetsgivare och anställda, ska få information, lokala löneförhandlingar ska genomföras till exempel och andra delar av avtalet kan behöva anpassas lokalt där den möjligheten finns.

Det är vi som förhandlar villkoren i din bransch

Förhandlingarna sker via Unionens tretton branschdelegationer. De består av förtroendevalda medlemmar som representerar ”sina” branscher i förhandlingar med arbetsgivarna. På förbundsrådet i juni 2019 väljs vilka som ska ingå branschdelegationerna under avtalsrörelsen 2020.

Här hittar du de olika delegationerna och de kollektivavtal de ansvarar för.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?