Avtal 2020

När kollektivavtalen - som till stora delar styr dina anställningsvillkor - ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. Unionen tecknar över 80 kollektivavtal med unika och anpassade villkor för olika branscher i arbetslivet.

Avtal 2020 manér

Avtalskrav växlade – förhandlingarna igång

Innan jul växlade Unionen krav med ett antal arbetsgivarorganisationer inom industrin. Nu är en intensiv period av kravväxling igång på övriga avtalsområden inom Unionens branscher. Efter krav har växlats på ett avtalsområde hittar du de viktigaste branschspecifika kraven på respektive branschdelegations sida (läs mer om delegationerna och några av de viktigaste kraven nedan).

"Märket" i avtalsrörelsen och hur det kan påverka din lön

När fackförbund och arbetsgivare ska komma överens om nya löner under en avtalsperiod är det den internationellt konkurrensutsatta industrin som är först ut. Den nivån på löneökningar som parterna enas om i industrin sätter märket för övriga branscher att hålla sig till. Läs mer om hur och varför "märket" är avgörande för svensk lönebildning på sidan alltommarket.se

Fokusområden avtal 2020

Under 2020 går de flesta av Unionens kollektivavtal ut, och det innebär att nya avtal ska förhandlas fram där dina anställningsvillkor ska försvaras och förbättras. Här kan du läsa mer om inom vilka områden vi fokuserar och så småningom formulerar våra krav i avtalsrörelsen. Varje område grundar sig på Unionens gemensamma politik.

Grafik avtalsrörelsens faser

Förenklat består avtalsrörelsen av fyra olika faser i arbetet med att få fram nya kollektivavtal .

Avtal - verktygslåda med trycksaker

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?