Väx hela arbetslivet med trygghetsöverenskommelsen

Den snabba samhällsutvecklingen kräver ny kompetens. Med den så kallade trygghetsöverenskommelsen, även kallad LAS-förhandlingen, finns nu en gemensam linje för att du ska få bra ekonomiska möjligheter och tid att fortsätta att uppgradera din kompetens genom arbetslivet.

Huvud på en man och en kvinna

Bra för dig, din arbetsplats och samhället

Behovet av att hänga med och kontinuerligt utveckla sina kunskaper blir större och större. Vi ser bland annat hur digitaliseringen ställer nya kunskapskrav och automatiseringen gör att vissa yrken är på väg bort och nya växer fram. Vi ser också hur klimatkrisen kräver ett nytt tänk och högre krav på flera arbetsplatser, vilket kräver ny kompetens.

Bli trygg för framtiden

För dig som vill fortsätta att utveckla din kompetens och växa i arbetslivet finns stora fördelar med trygghetsöverenskommelsen:  

  1. Du kan studera mitt i arbetslivet. Nu ges även du som vuxen, med jobb, huslån och barn, chansen att studera. Om avtalet realiseras skapas en ny typ av studiestöd för oss som är etablerade på arbetsmarknaden. Du kan utbilda dig i upp till ett år (på heltid eller deltid) med betalning. Många kommer att kunna få ut 80 procent av sin lön under studietiden.
  2. Du väljer själv. Det är inte din arbetsgivare som bestämmer vad du ska studera. Du bestämmer själv, så länge som utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Kanske vill du vässa dig inom ditt yrke eller välja en ny inriktning på arbetslivet.
  3. Du måste inte ha en fast anställning. Även du som har en visstidsanställning , projektanställning eller jobbar deltid har möjlighet att kompetensutveckla dig. 

Trygghetsöverenskommelsen är också bra för arbetsgivaren och samhället:

  • Det är bra för arbetsgivaren. När samhället förändras behövs ny kompetens. Idag råder kompetensbrist inom flera branscher, vilket gör att även arbetsgivarsidan tycker att det är viktigt att anställda får en chans att utvecklas med ny fräsch kunskap.
  • Det är bra för samhället. Att ha jobb är viktigt för individen, men också för samhället. Ju fler som jobbar, och ju fler som har kunskapsintensiva arbeten, desto starkare kan vi bygga Sverige.

Regeringen går vidare med överenskommelsen

I juni 2021 lämnade regeringen positivt besked kring att gå vidare med flera viktiga förutsättningar för att trygghetsöverenskommelsen ska kunna bli verklighet. Vi är alltså ett stort steg närmare ett riktigt bra studiestöd för dig som vill vässa din kompetens mitt i arbetslivet. Unionens ordförande, Martin Linder, kommenterar regeringens besked:

Det nya studiestödet och övriga delar i trygghetsöverenskommelsen har förhandlats fram mellan Unionen och flera andra fackförbund tillsammans med arbetsgivarsidans Svenskt Näringsliv. Överenskommelsen träffades i oktober 2020 och har nu lämnats över till regeringen och riksdagen för att nödvändiga lagändringar och ekonomiska förutsättningar ska falla på plats. Unionen bedömer att överenskommelsen kan bli verklighet under 2022.

Blir mitt anställningsskydd sämre?

Som en del av trygghetsöverenskommelsen mellan facken och arbetsgivarna ingår också förändringar i lagen om anställningsskydd – LAS. Läs om hur din anställningstrygghet påverkas.

Lär dig mer om trygghetsöverenskommelsen:

Det största avtalet på 40 år - så kom det till

Det största avtalet sedan Saltsjöbadsavtalet, har den kallats, trygghetsöverenskommelsen. ”Det är en frihetsreform, ett sätt för människor att stärka sig själva och därmed sin jobbtrygghet – med uppbackning från såväl stat som fack och arbetsgivare”, säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt.  

Men så har det också tagit många år att ro i land. Här är den krokiga resan fram till den överenskommelse vi har idag:  

 

Förtroendevald

Som förtroendevald i Unionen har du en viktig roll för att dina arbetskamrater ska kunna utvecklas inom ramen för trygghetsöverenskommelsen. Överenskommelsen och kommande statlig reglering och lagstiftning kommer också påverka förhandlingsarbetet när det är på plats (beräknat börja tillämpas oktober 2022).

Vi är medvetna om att överenskommelsen är mycket omfattande och kommer därför att återkomma med erbjudande om utbildning kring frågorna.

Utöver den information som finns på denna och länkade sidor på unionen.se kan du och dina arbetskamrater också få grundläggande information genom nedanstående material. 

Frågor och svar:

Bakgrund och villkor

Rådgivning och stöd

Därför är kompetensutveckling så viktigt:

Arbetslivet förändras i snabb takt. Vissa yrken försvinner, men samtidigt tillkommer nya. Därför har det blivit allt viktigare att återkommande utveckla sin kompetens.

Anställningstryggheten idag och vägen framåt - Unionens podcast

Unionens chefsekonom Katarina Lundahl leder ett samtal mellan förbundsordförande Martin Linder och förhandlingschef Martin Wästfelt om framtidens anställningstrygghet.

Hallå alla 30-, 40- och 50-ishisar!

Vi befinner oss mitt i en jobbrevolution där yrken förändas i snabb takt. Därför har vi förhandlat fram ett nytt studiestöd för dig mitt i arbetslivet. Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt förklarar vad du får.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg