Väx hela arbetslivet med trygghetsöverenskommelsen

Den snabba samhällsutvecklingen kräver ny kompetens. Med den så kallade trygghetsöverenskommelsen, även kallad LAS-förhandlingen, finns nu en gemensam linje för att du ska få bra ekonomiska möjligheter och tid att fortsätta att uppgradera din kompetens genom arbetslivet.

Huvud på en man och en kvinna

Bra för dig, din arbetsplats och samhället

Behovet av att hänga med och kontinuerligt utveckla sina kunskaper blir större och större. Vi ser bland annat hur digitaliseringen ställer nya kunskapskrav och automatiseringen gör att vissa yrken är på väg bort och nya växer fram. Vi ser också hur klimatkrisen kräver ett nytt tänk och högre krav på flera arbetsplatser, vilket kräver ny kompetens.

Bli trygg för framtiden

För dig som vill fortsätta att utveckla din kompetens och växa i arbetslivet finns stora fördelar med trygghetsöverenskommelsen. Om tidplanen håller kommer omställningsstudiestödet finnas på plats redan hösten 2022.

  1. Du kan studera mitt i arbetslivet. Nu ges även du som vuxen, med jobb, huslån och barn, chansen att studera. Med avtalet skapas en ny typ av studiestöd för oss som är etablerade på arbetsmarknaden. Du kan utbilda dig i upp till ett år (på heltid eller deltid) med betalning. Många kommer att kunna få ut 80 procent av sin lön under studietiden.
  2. Du väljer själv. Det är inte din arbetsgivare som bestämmer vad du ska studera. Du bestämmer själv, så länge som utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Kanske vill du vässa dig inom ditt yrke eller välja en ny inriktning på arbetslivet.
  3. Du måste inte ha en fast anställning. Även du som har en visstidsanställning , projektanställning eller jobbar deltid har möjlighet att kompetensutveckla dig. 

Trygghetsöverenskommelsen är också bra för arbetsgivaren och samhället:

  • Det är bra för arbetsgivaren. När samhället förändras behövs ny kompetens. Idag råder kompetensbrist inom flera branscher, vilket gör att även arbetsgivarsidan tycker att det är viktigt att anställda får en chans att utvecklas med ny fräsch kunskap.
  • Det är bra för samhället. Att ha jobb är viktigt för individen, men också för samhället. Ju fler som jobbar, och ju fler som har kunskapsintensiva arbeten, desto starkare kan vi bygga Sverige.

Blir mitt anställningsskydd sämre?

Som en del av trygghetsöverenskommelsen mellan facken och arbetsgivarna ingår också förändringar i lagen om anställningsskydd – LAS. Läs om hur din anställningstrygghet påverkas.

Aktuellt för dig som är förtroendevald:

E-kurs: Förhandla turordning enligt trygghetsöverenskommelsen

Från den 1 oktober gäller nya regler kring turordning och uppsägningar på grund av arbetsbrist. Som förtroendevald behöver du alltså lära dig nytt. På den här utbildningen Förhandla turordning enligt Trygghetsöverenskommelsen lär du dig hur de nya reglerna kan tillämpas i praktiken när de införs.

Framtidens anställningstrygghet – webbkonferens om nyheterna i LAS och nya stöden för kompetensutveckling

Vad är lag och vad är avtal? Vem får studera och vem får sägas upp? Hur får de som sägs upp hjälp att komma vidare? Och hur är det med de visstidsanställda? På den här webbsända halvdagskonferensen träffar du PTK:s förhandlare som reder ut begreppen.

Förtroendevald

Som förtroendevald i Unionen har du en viktig roll för att dina arbetskamrater ska kunna utvecklas inom ramen för trygghetsöverenskommelsen. Överenskommelsen och kommande statlig reglering och lagstiftning kommer också påverka förhandlingsarbetet när det är på plats (beräknat börja tillämpas oktober 2022).

Utöver den information som finns på denna och länkade sidor på unionen.se kan du och dina arbetskamrater också få grundläggande information genom nedanstående material. 

Frågor och svar:

Bakgrund och villkor

Rådgivning och stöd

Därför är kompetensutveckling så viktigt:

Arbetslivet förändras i snabb takt. Vissa yrken försvinner, men samtidigt tillkommer nya. Därför har det blivit allt viktigare att återkommande utveckla sin kompetens.

Anställningstryggheten idag och vägen framåt - Unionens podcast

Unionens chefsekonom Katarina Lundahl leder ett samtal mellan förbundsordförande Martin Linder och förhandlingschef Martin Wästfelt om framtidens anställningstrygghet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg