Omställningsorganisationer

Din omställningsorganisation kan hjälpa dig att komma tillbaka till arbetsmarknaden om du har blivit uppsagd eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut. Du kan också få stöd om du är i anställning och vill framtidssäkra din kompetens. Stödet är bättre om du omfattas av ett kollektivavtal.

Vilken omställningsorganisation gäller för dig?

Beroende på vilket kollektivavtalsområde du omfattas av så finns det tre olika omställningsorganisationer som du kan omfattas av. Om det inte finns  kollektivavtal  på din arbetsplats vänder du dig istället till den offentliga omställningsorganisationen.

Vet du inte vilken omställningsorganisation som är din, prata med din chef, personalavdelning eller fackliga representant. Du kan också få fram din omställningsorganisation genom att logga in på studiestödssnurran.    

TRR

De flesta av Unionens medlemmar omfattas av huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och  PTK , och ska därför vända sig till omställningsorganisationen TRR.

TRS

En mindre del av Unionens medlemmar omfattas av huvudavtalet mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK, och ska därför vända sig till omställningsorganisationen TRS

Trygghetsrådet Fastigo (TRF)

Om du är tjänsteman som arbetar i fastighetsbranschen, på företag som tillhör arbetsgivarorganisationen Fastigo, vänder du dig dit. Observera att omställningsstödet är mindre omfattande här.

Offentliga omställningsorganisationen

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats vänder du dig till Offentliga omställningsorganisationen som samordnas hos Kammarkollegiet.

Det här stödet kan du få

Omställningsstöd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löper ut kan du ha rätt till stöd från en omställningsorganisation, t ex rådgivning inför studievägval, jobbsökning eller starta företag.

Kompetensstöd

Om du redan har arbete, men funderar på att studera för att sitta mer säkert på framtidens arbetsmarknad kan du få kompetensstöd i form av bland annat studie- och karriärvägledning från din omställningsorganisation.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg