Omställningsorganisationer

Din omställningsorganisation kan hjälpa dig att komma tillbaka till arbetsmarknaden om du har blivit uppsagd eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut. Du kan också få stöd om du är i anställning och vill framtidssäkra din kompetens. Stödet är bättre om du omfattas av ett kollektivavtal.

Vilken omställningsorganisation gäller för dig?

Beroende på vilket kollektivavtalsområde du omfattas av så finns det tre olika omställningsorganisationer som du kan omfattas av. Om det inte finns  kollektivavtal  på din arbetsplats vänder du dig istället till den offentliga omställningsorganisationen.

Vet du inte vilken omställningsorganisation som är din, prata med din chef, personalavdelning eller fackliga representant. Du kan också få fram din omställningsorganisation genom att logga in på studiestödssnurran eller använda Trygghetsfonden TSL:s söktjänst.  

TRR

De flesta av Unionens medlemmar omfattas av huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och  PTK , och ska därför vända sig till omställningsorganisationen TRR.

TRS

En mindre del av Unionens medlemmar omfattas av huvudavtalet mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK , och ska därför vända sig till omställningsorganisationen TRS

Trygghetsrådet Fastigo (TRF)

Om du är tjänsteman som arbetar i fastighetsbranschen, på företag som tillhör arbetsgivarorganisationen Fastigo, vänder du dig dit. Observera att omställningsstödet är mindre omfattande här.

Omstella

Om du är tjänsteman och arbetar inom ideell eller kooperativ verksamhet som tillhör arbetsgivarorganisationen Fremia vänder du dig till omställningsorganisationen Omstella.

Offentliga omställningsorganisationen

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats vänder du dig till Offentliga omställningsorganisationen som samordnas hos Kammarkollegiet.

Söker du omställningsstudiestöd? Kontakta din omställningsorganisation först!

Om du tänker söka omställningsstudiestöd, börja alltid med att ta kontakt med din omställningsorganisation för vägledning och ett yttrande innan du skickar in din ansökan till CSN. Det finns flera anledningar till detta:

  • Saknas det ett yttrande i samband med en ansökan om omställningsstudiestöd kommer CSN att fråga omställningsorganisationen om ett yttrande i efterhand, vilket förlänger handläggningstiden av ärendet.

  • CSN ska även enligt lagen lägga särskild vikt vid ett sådant yttrande när myndigheten fattar sitt beslut. Det innebär att yttrandet väger tungt när CSN fattar beslut.

  • Genom din omställningsorganisation får du vägledning och hjälp att hitta olika utbildningar som skulle kunna stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Om du först söker omställningsstudiestöd för en utbildning hos CSN, innan du har fått ett yttrande från din omställningsorganisation , kan omställningsorganisationen när den sedan kontaktas av CSN endast yttra sig om just den specifika utbildningen du redan sökt omställningsstudiestöd för.

Det här stödet kan du få

Omställningsstöd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löper ut kan du ha rätt till stöd från en omställningsorganisation, till exempel rådgivning inför studievägval, jobbsökning eller starta företag.

Kompetensstöd

Om du redan har arbete, men funderar på att studera för att sitta mer säkert på framtidens arbetsmarknad kan du få kompetensstöd i form av bland annat studie- och karriärvägledning från din omställningsorganisation.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg