Kompetensutveckling för dig som egenföretagare

Regelbunden kompetensutveckling kan skapa trygghet för din framtid.

Din kompetensutveckling

För att skapa en trygg framtid för dig som egenföretagare kan en del vara att ta ansvar för din  kompetensutveckling , vilket kan hjälpa dig att hitta nya uppdragsgivare eller kunder om du skulle behöva. 

Du kan behöva olika typer av kompetens vid olika skeden i företagets utveckling. Exempelvis yrkeskompetens, där utmaningen ofta ligger i att hålla den uppdaterad över tid, och kompetens att driva företag (där finns bland annat hjälp och vägledning på verksamt.se och genom ditt medlemskap).

Omställningsstudiestöd – även möjligt för egenföretagare

För dig som är mitt i arbetslivet och vill utveckla din kompetens finns möjlighet att ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN.

Om du som egenföretagarmedlem har hängavtal med Unionen har du möjlighet till studievägledning och yttrande från TRR eller TRS i samband med ansökan om offentligt  omställningsstudiestöd  från CSN, förutsatt att vissa kvalifikationskrav är uppfyllda. Eftersom du som egenföretagare i stor utsträckning själv kan påverka din situation på ett annat sätt än en anställd har du som egenföretagare dock inte möjlighet till kompletterande studiestöd.

Är du egenföretagare utan hängavtal så ska du vända dig direkt till den offentliga omställningsorganisationen, som samordnas av Kammarkollegiet, för att få ett yttrande i samband med eventuell ansökan om omställningsstudiestöd från CSN. 

Generell information om omställningsstudiestödet

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg