Vad löneväxling är och hur den kan påverka din ekonomi

Att byta en löneökning mot att du istället får en förmån är sällan fördelaktigt. Värdera förmånen innan du beslutar dig och skriv avtal om du löneväxlar.

Vad löneväxling är

Löneväxling innebär att du byter en del av din lön mot en förmån. Du avstår från en del av framtida löneutbetalningar eller kommande löneökning för att istället få en förmån som arbetsgivaren erbjuder.

Löneväxling innebär en särskild överenskommelse med din arbetsgivare

Löneväxling kan vara något som arbetsgivaren erbjuder eller också är det något som du själv har önskemål om. Det är arbetsgivaren som bestämmer om du får löneväxla och ni måste gemensamt komma överens om villkoren. Du kan löneväxla vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande. Erbjuder din arbetsgivare dig att löneväxla så har du rätt att tacka nej. Om du löneväxlar är det viktigt att du är överens med din arbetsgivare om att du ska kunna avveckla förmånen och växla tillbaka den mot lön igen.

Om du löneväxlar – se till att dokumentera överenskommelsen med din arbetsgivare i ett avtal.

Förmåner som du kan växla till

Exempel på förmåner som du kan växla till är förmånsbil (tillgång till tjänstebil för privat bruk), städtjänster, extra semesterdagar eller extra inbetalningar till din tjänstepension.

Löneväxling påverkar din inkomst, din pension och andra ersättningar

Vid en första anblick kan ett erbjudande att få en förmån mot ett mindre avstående av lön verka intressant. Det betyder inte nödvändigtvis att det är ekonomiskt fördelaktigt.

Mycket kan påverka vilka effekter en löneväxling får i ett specifikt fall. Vad som gäller i just ditt fall beror helt på din situation.

Löneväxling får konsekvenser inte bara genom sänkt lön, utan även på pension och andra lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar och ersättningar, till exempel din sjuklön, sjukpenning, föräldrapenning, sjukpension, tjänstepension med mera. Hur mycket de påverkas beror på

 • om din inkomst över- eller understiger taket för den ersättningsgrundande inkomsten
 • om förmånen är skattepliktig eller inte

Därför är det viktigt att beräkna värdet av förmånen du får jämfört med sänkningen av din lön, värdera de negativa konsekvenserna och tänka efter innan du fattar beslut om att löneväxla. 

Effekterna kan till exempel bli olika vid skattefria eller skattepliktiga förmåner. Det kan också handla om hur din lön efter löneväxlingen ligger i förhållande till inkomsttaken för andra ersättningar. Om du omfattas av kollektivavtal så kan andra ersättningar än lön påverkas. Andra exempel på vad som påverkar är antal sjukdagar, föräldraledighet och övertidsuttag. Den ersättningsgrundande inkomsten du har för a-kasseersättning ändras vid löneväxling vilket innebär att även eventuell ersättning från inkomstförsäkringen påverkas.

Effekterna av löneväxling påverkas om du omfattas av kollektivavtal

Om du omfattas av kollektivavtal så påverkas alltid din tjänstepension av en bruttolönesänkning. Du kan förhindra det genom att du kommer överens med din arbetsgivare om att denne fortsätter att anmäla in din bruttolön före löneväxlingen som pensionsmedförande lön .

Om du omfattas av kollektivavtal så påverkas också många andra ersättningar som du har rätt till. Dessa ligger i sin tur ligger till grund för både lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och ersättningar, vilket innebär att de också påverkas.

Viktigt att tänka på - om du omfattas av kollektivavtal och blir långvarigt sjuk, så kan en löneväxling ha stor påverkan på nivån på den sjukpension som du får från ITP . Det gäller framför allt om det rör sig om större bruttolöneavdrag.

Fördelar och nackdelar med löneväxling – ett exempel

Ett exempel: du löneväxlar som ett alternativ till eget privat pensionssparande. Då avstår du en del av lönen till kompletterande pensionsavsättning inom den kollektivavtalade tjänstepensionen. Lönen sjunker med samma belopp och du får ut mindre pengar som lön efter skatt.

Exempel på fördelar med löneväxling

 • Inom den kollektivavtalade tjänstepensionen får du alltid lägre avgifter än i ett privat sparande. Du gör därmed din insättning i ett förmånligare system.
 • Möjligheten att sluta arbeta tidigare kan öka i och med att du får en ännu mer förstärkt pension genom den fördelaktiga avsättningen.
 • Att avstå lön till extra pensionsinbetalning kan eventuellt genom olika skattesatser ge högre insättning till pensionen än vad det skulle blivit om du betalat själv från din lön.

Exempel på nackdelar med löneväxling

Den lön som du växlar bort sänker din sjuk- och pensionsgrundande inkomst, men även din ersättningsgrundande inkomst för a-kasseersättning. Det betyder att vissa ersättningar blir lägre både på sikt och i nutid.

 • Inom kollektivavtalad tjänstepension låser du pengarna till åtminstone 55 års ålder.
 • ITPs sjukpension, som du får vid eventuell långvarig sjukdom, blir lägre.
 • Om du efter löneväxlingen tjänar under inkomsttaket för respektive förmån, blir sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning lägre.
 • Under vissa förutsättningar kan även den allmänna pensionen bli lägre.
 • Om du är arbetssökande, så kan eventuell ersättning från inkomstförsäkringen bli lägre om du löneväxlar. 

Fler beräkningsexempel som visar vad effekterna av löneväxling kan bli

Här hittar du ytterligare tre beräkningsexempel på löneväxling .

 1. Beräkningsexempel med löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak
 2. Beräkningsexempel med löneväxling mot skattepliktig förmån vid lön över inkomsttak
 3. Beräkningsexempel med löneväxling mot fler semesterdagar

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg