Löneväxling mot skattefri förmån - lön under inkomsttak

Ta hjälp av vårt beräkningsexempel på löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak innan beslut och läs vad du bör tänka på vid löneväxling.

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp 2024: 
1 inkomstbasbelopp = 76 200 kronor 

 

Brytpunkt för att tjäna in allmän pension: årsinkomst om 8,07 inkomstbasbelopp 
= 614 934 kronor per år 
(51 245 kronor per månad) 


Löneväxling är inte förmånligt om lönen efter växlingen är lägre än brytpunkten. 

Ekonomiska effekter av löneväxling

De ekonomiska effekterna av att löneväxla kan bli olika vid skattefria eller skattepliktiga förmåner. Det kan också handla om hur din lön efter löneväxlingen ligger i förhållande till inkomsttaken för andra ersättningar.

Hur löneväxling påverkar din inkomst, din pension och andra ersättningar är helt specifikt för din situation. Observera att löneväxling påverkar de allmänna ersättningar som du har rätt till och dina kollektivavtalade ersättningar. Om du räknar ut nettolön (lön kvar att leva på) och det direkta inkomstbortfallet som uppstår på grund av löneväxlingen samt tar hänsyn till indirekt inkomstbortfall, så får du en uppfattning om löneväxlingen lönar sig ekonomiskt.

Beräkningsexempel med löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak

Det här är ett exempel som kan hjälpa dig att tänka kring löneväxling . Ta även hjälp av beräkningsexemplen:

Mer information om löneväxling

Läs gärna mer information om löneväxling innan du beslutar dig. Se till att du alltid skriver avtal om du löneväxlar. 

Antaganden i exemplet

Olika allmänna ersättningar styrs utifrån inkomsttak. De innebär viktiga förutsättningar för att kunna räkna på vad en löneväxling innebär.

Erbjuden löneväxling

Din arbetsgivare erbjuder sig att betala en skattefri förmån mot att du får ett bruttolöneavdrag på 400 kronor i månaden. Om du skulle köpa förmånen själv så skulle den kosta dig 6 000 kronor om året.                     

Grundfakta

Erbjuden förmån (marknadsvärde per år): 6 000 kronor
Ursprunglig bruttomånadslön (lön före skatt): 36 000 kronor
Ny bruttomånadslön efter löneväxling : 35 600 kronor
Preliminärskatt 21 %

Beräkning av nettolön (lön kvar att leva på)

Om du köper tjänsten eller varan själv

Årslön 432 000 kronor - preliminärskatt 90 720 kronor - inköp av tjänst eller vara 6 000 kronor = nettolön 335 280 kronor.

Om du löneväxlar och arbetsgivaren betalar för tjänsten eller varan

Årslön 427 200 kronor - preliminärskatt 89 721 kronor - inköp av tjänst eller vara 0 kronor = nettolön 337 479 kronor.

Skillnad i nettolön

Skillnaden i nettolön blir i exemplet att du får 2 199 kronor mer kvar i lön att leva på per år samtidigt som du får den valda förmånen. Observera dock, att andra ersättningar som ingår i din årsinkomst samtidigt kan minska.

Om du förutom lön även får andra ersättningar, som till exempel lagstadgad sjukpenning, föräldrapenning eller kollektivavtalad övertidsersättning , bör du även jämföra med hur dessa ersättningar kan minska som en följd av löneväxlingen. Detta för att veta om löneväxlingen totalt sett är en "bra affär".

Direkt påverkan på allmänna och kollektivavtalade ersättningar

Om din lön ligger under inkomsttaket för a-kassa, allmän försäkring respektive pension och minskar, så påverkas direkt:

  • a-kassa, lägre a-kasseersättning,
  • sjukpenning, föräldrapenning med mera genom minskad sjukpenninggrundande inkomst (SGI),
  • avsättning till din allmänna pension genom minskad pensionsgrundande lön (PGI) samt
  • avsättning till din tjänstepension genom minskad pensionsmedförande lön .

Oavsett om din lön ligger över eller under inkomsttak påverkas dessutom de kollektivavtalade ersättningar som också beräknas på din månadslön, till exempel sjuklön, föräldralön , övertidsersättning , semesterlön med mera. Observera att flera av dessa ersättningar i sin tur ligger till grund för lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg