Löneväxling mot skattefri förmån - lön under inkomsttak

Ta hjälp av vårt beräkningsexempel på löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak innan beslut och läs vad du bör tänka på vid löneväxling.

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp 2023: 
1 inkomstbasbelopp = 74 300 kronor 

Brytpunkt för att tjäna in allmän pension: årsinkomst om 8,07 inkomstbasbelopp = 599 601 kronor per år 
(49 967 kronor per månad) 

 

Löneväxling är inte förmånligt om lönen efter växlingen är lägre än brytpunkten

Ekonomiska effekter av löneväxling

De ekonomiska effekterna av att löneväxla kan bli olika vid skattefria eller skattepliktiga förmåner. Det kan också handla om hur din lön efter löneväxlingen ligger i förhållande till inkomsttaken för andra ersättningar.

Hur löneväxling påverkar din inkomst, din pension och andra ersättningar är helt specifikt för din situation. Observera att löneväxling påverkar de allmänna ersättningar som du har rätt till och dina kollektivavtalade ersättningar. Om du räknar ut nettolön (lön kvar att leva på) och det direkta inkomstbortfallet som uppstår på grund av löneväxlingen samt tar hänsyn till indirekt inkomstbortfall, så får du en uppfattning om löneväxlingen lönar sig ekonomiskt.

Beräkningsexempel med löneväxling mot skattefri förmån vid lön under inkomsttak

Det här är ett exempel som kan hjälpa dig att tänka kring löneväxling. Ta även hjälp av beräkningsexemplen:

Mer information om löneväxling

Läs gärna mer information om löneväxling innan du beslutar dig. Se till att du alltid skriver avtal om du löneväxlar. 

Antaganden i exemplet

Olika allmänna ersättningar styrs utifrån inkomsttak. De innebär viktiga förutsättningar för att kunna räkna på vad en löneväxling innebär.

Erbjuden löneväxling

Din arbetsgivare erbjuder sig att betala en skattefri förmån mot att du får ett bruttolöneavdrag på 400 kronor i månaden. Om du skulle köpa förmånen själv så skulle den kosta dig 6 000 kronor om året.                     

Grundfakta

Erbjuden förmån (marknadsvärde per år): 6 000 kronor
Ursprunglig bruttomånadslön (lön före skatt): 36 000 kronor
Ny bruttomånadslön efter löneväxling: 35 600 kronor
Preliminärskatt 21 %

Beräkning av nettolön (lön kvar att leva på)

Om du köper tjänsten eller varan själv

Årslön 432 000 kronor - preliminärskatt 90 720 kronor - inköp av tjänst eller vara 6 000 kronor = nettolön 335 280 kronor.

Om du löneväxlar och arbetsgivaren betalar för tjänsten eller varan

Årslön 427 200 kronor - preliminärskatt 89 721 kronor - inköp av tjänst eller vara 0 kronor = nettolön 337 479 kronor.

Skillnad i nettolön

Skillnaden i nettolön blir i exemplet att du får 2 199 kronor mer kvar i lön att leva på per år samtidigt som du får den valda förmånen. Observera dock, att andra ersättningar som ingår i din årsinkomst samtidigt kan minska.

Om du förutom lön även får andra ersättningar, som till exempel lagstadgad sjukpenning, föräldrapenning eller kollektivavtalad övertidsersättning , bör du även jämföra med hur dessa ersättningar kan minska som en följd av löneväxlingen. Detta för att veta om löneväxlingen totalt sett är en "bra affär".

Direkt påverkan på allmänna och kollektivavtalade ersättningar

Om din lön ligger under inkomsttaket för a-kassa, allmän försäkring respektive pension och minskar, så påverkas direkt:

  • a-kassa, lägre a-kasseersättning,
  • sjukpenning, föräldrapenning med mera genom minskad sjukpenninggrundande inkomst (SGI),
  • avsättning till din allmänna pension genom minskad pensionsgrundande lön (PGI) samt
  • avsättning till din tjänstepension genom minskad pensionsmedförande lön .

Oavsett om din lön ligger över eller under inkomsttak påverkas dessutom de kollektivavtalade ersättningar som också beräknas på din månadslön, till exempel sjuklön, föräldralön , övertidsersättning, semesterlön med mera. Observera att flera av dessa ersättningar i sin tur ligger till grund för lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och försäkringar.

Exempel på hur några lagstadgade och kollektivavtalade ersättningar påverkas i det här löneväxlingsexemplet

Baserat på antaganden är här några exempel på hur kollektivavtalade och lagstadgade ersättningar direkt påverkas av löneväxlingen (kolumnen "Belopp").

Vissa ersättningsgrundande inkomster påverkas också, vilket indirekt även medför lägre ersättningar. De anges i exemplet, men några sådana belopp är dock inte uträknade här (kolumnen "Ersättningsgrundande...").

  • PGI - Pensionsgrundande inkomst, ligger till grund för den allmänna pensionen
  • SGI - Sjukpenninggrundande inkomst, ligger till grund för sjukpenning och föräldrapenning
  • ITP1 och ITP2 - Industrins och handelns tjänstepension, kollektivavtalad pension och sjukpension

Typ av ersättning

Direkt påverkan

Indirekt påverkan

  Belopp Ersättningsgrundande inkomster som dessutom påverkas
Löneökning 2,5 % för 12 månader (kollektivavtalad) -120 kronor A-kassa, ITP1, ITP2, PGI, SGI
Övertid (kollektivavtalad)
Antag 5 helger med 10 timmar
-278 kronor A-kassa, ITP1, PGI
Sjuklön (lagstadgad) + Sjuklön (kollektivavtalad)
Antag 1 sjukperiod på 30 dagar
-153 kronor A-kassa, ITP1, PGI
Sjukpenning (lagstadgad)
Antag 1 sjukperiod på 30 dagar, dag 15-30 dagar
-154 kronor A-kassa, PGI
Föräldralön (kollektivavtalad)
Antag en månad (30 dagar)
-39 kronor A-kassa, PGI
Föräldrapenning (lagstadgad)
Antag en månad (30 dagar)
-308 kronor A-kassa, PGI
Tillfällig föräldrapenning (lagstadgad)
Antag tre perioder om 1 vecka
-215 kronor A-kassa, PGI
Restidsersättning (kollektivavtalad)
Antag 20 timmar i månaden (50 % vardagar + 50 % helg)
-453 kronor A-kassa, ITP1, ITP2, PGI
Semesterlön (lagstadgad + kollektivavtalad)
Antag 25 semesterdagar
-540 kr A-kassa, ITP1, ITP2, PGI

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg