Löneväxling mot fler semesterdagar - beräkningsexempel

Ta hjälp av vårt beräkningsexempel med löneväxling mot fler semesterdagar innan du beslutar om att löneväxla. Läs också våra råd om vad du bör tänka på.

Ekonomiska effekter av löneväxling

Att löneväxla till fler semesterdagar ger dig möjlighet till mer och längre ledighet, men sänkningen av bruttolönen har samma nackdelar som vid andra typer av löneväxlingar. Både lagstadgade och kollektivavtalade pensioner, försäkringar och ersättningar kan påverkas.

Vanligtvis brukar värdet av en semesterdag beräknas enligt reglerna för semesterersättning . För arbetsplatser som omfattas av Unionens kollektivavtal innebär detta att en semesterdag är värd 5,4 procent (0,054) av månadslönen.

Mer information om löneväxling

Läs gärna mer information om löneväxling innan du beslutar dig. Se till att du alltid skriver avtal om du löneväxlar. 

Beräkningsexempel på löneväxling mot fler semesterdagar

Här är ett exempel som kan hjälpa dig att tänka kring löneväxling . Ta även hjälp av beräkningsexemplen:

Antaganden i exemplet

Olika allmänna ersättningar styrs utifrån inkomsttak. De innebär viktiga förutsättningar för att kunna räkna på vad en löneväxling innebär.

Erbjuden löneväxling

Du är överens med din arbetsgivare om att du ska växla till dig 5 extra semesterdagar per år och du har en månadslön på 30 000 kronor. Ni är också överens om att värdet av semesterdagarna beräknas enligt semesterersättningen i gällande kollektivavtal .

Beräkning för fler semesterdagar

Värdet av 1 semesterdag i kollektivavtalen anges som 5,4 procent av den aktuella månadslönen. Värdet av de 5 semesterdagarna kan beräknas så här: 
5 * 0,054 * 30 000 kronor = 8 100 kronor.
För att få de 5 extra semesterdagarna behöver du därmed sänka din lön med totalt 8 100 kronor.

Räknat på din månadslön innebär det att den minskas med: 8 100 kronor/12 månader = 675 kronor per månad.
Din nya månadslön blir 29 325 kronor.

Observera också att förutom att din månadslön blir lägre, så blir också semesterlönen, som du får med den nya lönen som grund, något lägre.

Semesterlönen som du får för en månads semester (21 semesterdagar) blir 29 350 kronor plus ett semestertillägg angivet som 0,8 procent av den aktuella månadslönen i  kollektivavtal . Beräkningen för tillägget blir 21 * 0,008 * 29 350 kronor = 4927 kronor. Totalt 34 277 kronor.

Det kan du jämföra med tidigare, då din semesterlön för motsvarande semesteruttag blev 30 000 kronor plus ett semestertillägg på 21 * 0,008 * 30 000 kronor = 5 040 kronor. Totalt 35 040 kronor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg