Flexibel arbetstid

Det finns ingen rätt ha flextid eller få gå tidigare de dagar man önskar. Flextid behöver finnas i ett lokalt avtal eller i en egen utfästelse av arbetsgivaren.

Med flextid menas vanligen att du har rätt att kunna vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen inom ramen för fastlagda tider, till exempel klockan 7-9 eller 16-18.

Flextid ska inte blandas ihop med övertid, mertid , beredskap eller jourtid. Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att använda flextid för att ersätta övertid.

Rätt till flextid i lokalt avtal

För att du ska ha rätt till flextid behöver det finnas ett lokalt avtal om det, eller att arbetsgivaren har gjort en egen utfästelse. Regler för flextid kan finnas i lokala arbetstidsavtal , vilket betyder att de gäller för det enskilda företag som träffat avtalet. Arbetstidsavtalet baseras både på de anställdas behov av flexibilitet och på företagets behov av att verksamheten ska fungera. Arbetstiderna ska kunna innebära hälsosamma arbetsvillkor.

Om du har rätt till flextid betyder inte det att du har rätt att alltid vara ledig under den bestämda tiden för flextid. Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbete, till exempel möten, under den tiden. Istället får du vara ledig under annan del av den fastställda flextiden.

Arbetsgivaren måste meddela dig minst två veckor i förväg om ditt arbetsschema ska ändras.

För att veta om du har rätt till flextid kontakta Unionens klubb på din arbetsplats eller fråga din chef.

Hantering av flextidssaldo

I den lokala överenskommelsen framgår det hur stort saldo (plus och minus) du maximalt får ha i en flextidsbank och om det är till exempel per vecka eller per månad. Var noga med att hålla reda på hur du använt din flextid.

Det flextidssaldo du har avser den tid du arbetat eller varit ledig under det fastlagda flextidsutrymmet. Underskott eller överskott på saldot kan du enbart justera inom den ramen. Det betyder till exempel att om du har kommit upp i ett plussaldo på 40 timmar, har du inte rätt att ta ut dem som ledighet i hela dagar. Meningen är att du ska justera din arbetstid och vara ledig motsvarande tid under flextiden.

Om du slutar ditt arbete bör du vara beredd på att få löneavdrag som motsvarar eventuellt minussaldo. Om du har plussaldo kan du eventuellt få betalt för den arbetade flextiden men du måste ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats.

Kontakta Unionen om du vill veta mer om flextid.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg