Så här går centrala löneavtalsförhandlingar till

Det centrala löneavtalet är ett kollektivavtal som innehåller regler för löneökningar för dig och andra anställda i en bransch.

Löneavtal för din bransch

Löneavtalet ingår i det kollektivavtal som gäller just din bransch. Ibland kallas det branschlöneavtal. Kollektivavtalet innehåller regler inte bara för löner och löneökningar utan även för andra typer av ersättningar och anställningsvillkor.

Det är arbetsmarknadens parter arbetsgivare och fack centralt, som skriver under avtalet. Unionen företräder dig och de andra medlemmarna i branschen, medan arbetsgivarorganisationer företräder företagen. De flesta kollektivavtal gäller för en viss tid. Den vanliga giltighetstiden har varit tre år.

Så här går förhandlingarna till

Innan giltighetstiden eller löptiden för ett kollektivavtal går ut, börjar de centrala parterna arbetsgivare och fack förhandlingar om ett nytt avtal. Förhandlingarna brukar starta ungefär tre månader innan det gamla avtalet går ut.

Både arbetsgivare och fack förbereder förhandlingarna genom att ta sina fram mål och krav. Därefter lämnar parterna över de egna målen och kraven till varandra. Sedan börjar en period av intensivt förhandlande, som till slut leder fram till att de kommer överens om ett nytt kollektivavtal . Om parterna inte gjort det när giltighetstiden för det gamla avtalet gått ut, kan en neutral person, en medlare, komma in och leda förhandlingarna.

Många parter och många avtal

Det finns över 110 centrala parter, drygt 60 fackförbund och 50 arbetsgivarorganisationer som tillsammans tecknar över 650 kollektivavtal . Unionen tecknar cirka 100 av dessa.

Avtalsrörelsen – omförhandling av många avtal

Giltighetstiden för de flesta av kollektivavtalen går ut och ska omförhandlas vid samma tidpunkt. Detta kallas avtalsrörelse .

Inom Unionen börjar förberedelsen inför en avtalsrörelse ungefär 1,5 år innan man sätter sig och förhandlar. Det första som sker, är att Unionen samlar in synpunkter från medlemmar och förtroendevalda, om vilka frågor som är viktiga. Utifrån dessa synpunkter tar Unionen sedan ett beslut om vilka huvudfrågor, som Unionen ska driva. Branschdelegationer, som består av förtroendevalda från branschen, tar därefter fram krav som är specifika för branschen.

En arbetsmarknad utan konflikter

De företag, som är med i en arbetsgivarorganisation och som har träffat ett nytt kollektivavtal , lovar att betala de löneökningar och följa de regler som står i avtalet. Unionens medlemmar lovar att inte strejka, så länge kollektivavtalet gäller.

Det här innebär, att både arbetsgivarna och facken har så kallad fredsplikt. När det finns ett kollektivavtal innebär det därmed arbetsfred. Det är ett viktigt syfte med kollektivavtalet att komma överens och på så sätt undvika konflikter på arbetsmarknaden. Företagen och de anställda vet genom avtalet vad som gäller. Därmed får de förutsättningar att kunna planera för framtiden.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg