Lönebildning - en lång process som bestämmer lönerna

Lönebildning är den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden. Din lön är slutresultatet av en mängd olika förhandlingar och beslut på olika nivåer.

En hel process av förhandlingar leder fram till din lön

Din lön kan ses som resultatet av en lång process av förhandlingar på olika nivåer. Sammantaget kallas allt detta för lönebildning .

Din lön påverkas av

  • det ekonomiska läget i Sverige och av läget på arbetsmarknaden
  • hur det går för det företag eller den organisation som du är anställd på
  • om du omfattas av ett centralt löneavtal och om du har en lokal fackklubb som förhandlar löner med din arbetsgivare eller inte
  • din egen möjlighet att ha en dialog om din löneutveckling med din närmaste chef.

Faktorer som påverkar lönebildningen

Tillgången och efterfrågan på arbetskraft påverkar lönebildningsprocessen. Även system för förhandling mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, har betydelse för lönerna.

Tillgången och efterfrågan på arbetskraft

Lönenivån i ekonomin förändras när utbudet av eller efterfrågan på arbetskraft förändras. En hög efterfrågan pressar lönerna uppåt medan ett utökat utbud av arbetskraft sätter press nedåt på lönerna.

Löneökningar medför högre arbetskraftskostnader för företagen. Om kostnaderna blir alltför höga, kan företagen välja att minska kostnaderna genom att skära ner personalstyrkan, vilket kan resultera i arbetslöshet. Samtidigt kan det uppstå nya sysselsättningar om arbetstagarna väljer att använda de högre lönerna till att köpa fler varor och tjänster.

När lönerna ökar mer i Sverige än i viktiga konkurrentländer, påverkar löneökningarna företagens möjlighet att hävda sig på en global marknad. Löneutvecklingen kan på det sättet påverka den ekonomiska tillväxten.

System för förhandling mellan arbetsmarknadens parter

Lönen påverkas också av de centrala löneavtal som arbetsmarknadens parter (fackföreningar och arbetsgivarorganisationer) sluter. Det är parternas förhandlingsstyrka som avgör hur stor påverkan löneavtalen får.

Slutligen påverkas lönen även av lokala förhandlingar mellan Unionens klubb och det företag som du är anställd på och av din individuella  löneförhandling eller ditt lönesamtal .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg