Lokalt fackligt samarbete: PTK-L

Finns det fler PTK-anslutna fackförbund på din arbetsplats? I så fall kan ni tillsammans bilda PTK-L.

PTK är en samverkansorganisation för närmare trettio tjänstemannaförbund och Unionen är ett av dem. Se samtliga förbund här.

Samarbeta i viktiga frågor som rör arbetsplatsen

Om det utöver Unionen finns andra lokala fackorganisationer för tjänstemän på er arbetsplats så bör ni tillsammans bilda PTK-L. Ni kan alltså på lokal nivå gå samman och skapa ett gemensamt organ för de PTK-förbund som finns representerade på arbetsplatsen. L:et i PTK-L står för just lokalt.

Uppgiften är framför allt att utse arbetstagarrepresentanter till bolagsstyrelsen. Men genom PTK-L kan ni samarbeta i viktiga frågor som rör arbetsplatsen. Ett sådant exempel är vid neddragningar på företaget. De anställda kan då behandlas som en turordningskrets och ni undviker tvister gällande turordning.

Om det finns flera lokala förbund på er arbetsplats kan ni gärna inleda en dialog med varandra kring det här.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg