Sjukpenning för egenföretagare

Om du inte kan arbeta på grund av att du är sjuk kan du få ersättning från Försäkringskassan. Hur mycket ersättning du får beror på vilken bolagsform du har och på hur mycket lön eller överskott du tar ut från ditt företag.

Shape Created with Sketch.

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, har regeringen aviserat tillfälliga ändringar kring sjuklön och sjukpenning. Det här gäller för dig som egenföretagare.

Enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag

Du kan sjukanmäla dig hos Försäkringskassan första sjukdagen och ansöka om sjukpenning. De första dagarna är karensdagar som du normalt sett (se information nedan) inte får ersättning för. Du kan själv välja om du vill ha 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar. Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) utifrån hur stor din inkomst förväntas bli. Om du har ett nystartat företag och låga inkomster, får du en SGI som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.

Observera! Under perioden 11 mars-30 september 2020 ersätter staten tillfälligt kostnaderna för karensavdrag. För dig som egenföretagare gäller följande specialregel: Sjukfrånvaron under dagarna 1–14 ersätts med en schabloniserad sjukpenning á 804 kr per dag oavsett vald karenstid. För mer information se regeringens hemsida eller Försäkringskassans hemsida.

Aktiebolag

Om du är anställd i ditt egna aktiebolag gäller följande: 

  • Första dagen du är sjuk görs karensavdrag, då du i vanliga fall inte har rätt till någon ersättning alls.
    Under perioden 11 mars-30 september 2020 kommer dock staten, genom Försäkringskassan, att ersätta arbetstagare med en schablonersättning. Schablonersättningen är fr.o.m. 1 juni 804 kr per dag (mellan 11 mars och 31 maj var schablonersättningen 700 kr per dag). Detta gäller även för egenföretagare som driver sin verksamhet i aktiebolagsform.
  • Dagarna 2-14 i sjukperioden betalar ditt aktiebolag ut sjuklön till dig.
    Under perioden april, juni och juli tog staten tillfälligt över samtliga sjuklönekostnader för arbetsgivares sjuklöner. Mellan den 1 augusti och den 30 september avser regeringen ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader ”än vad som kan anses som normalt”. Läs mer om vad detta innebär och hur beräkningen görs på Försäkringskassans webbsida under fliken ”Ersättning för sjuklönekostnader”. Detta gäller även för egenföretagare som driver sin verksamhet i aktiebolagsform.
  • När du varit sjuk i 14 dagar behöver du sjukanmäla dig till Försäkringskassan för att få sjukpenning.

Ersättning som du får från Försäkringskassan räknas ut utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag. Det innebär att om du tar ut en låg lön, eller ingen lön alls, riskerar du att inte få någon ersättning om du blir sjuk.

Mer information:

Verksamt – Om du blir sjuk
Försäkringskassan – Information för företagare

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?