Sjuklön för egenföretagare

Om du inte kan arbeta på grund av att du är sjuk kan du få ersättning från Försäkringskassan. Hur mycket ersättning du får beror på vilken bolagsform du har och på hur mycket lön eller överskott du tar ut från ditt företag.

Enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag

Du kan sjukanmäla dig hos Försäkringskassan första sjukdagen. De första dagarna är karensdagar som du inte får ersättning för. Du kan själv välja om du vill ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar. Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) utifrån hur stor din inkomst förväntas bli. Om du har ett nystartat företag och låga inkomster, får du en SGI som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått. 

Aktiebolag

Om du har aktiebolag gäller följande: 

  • Första dagen du är sjuk är karensdag, då får du ingen ersättning
  • Dag 2-14 betalar ditt aktiebolag sjuklön till dig
  • När du varit sjuk i 14 dagar ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan

Ersättning som du får från Försäkringskassan räknas ut utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag. Det innebär att om du tar ut en låg lön, eller ingen lön alls, riskerar du att inte få någon ersättning om du blir sjuk.

Mer information

Verksamt – Om du blir sjuk
Försäkringskassan – Information för företagare

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?