Rekrytering när du är chef

Det är viktigt att du som chef har koll på alla steg i rekryteringsprocessen. Vi ger dig handfasta råd för en bra och inkluderande process.

Dags att anställa – processen steg för steg

Ett första gott råd – börja rekrytera i tid. Processen från att ni börjar annonsera tills någon faktiskt är på plats kan ta tid. Här hittar du checklistor och praktisk hjälp och inspiration hela vägen från att behovet uppstår till att anställningsavtalet skrivs under.

I rekryteringsprocessen kan du också arbeta aktivt för att rekrytera inkluderande och hindra diskriminering. En inkluderande arbetsplats där människor bedöms efter sin förmåga och kompetens och kan vara sig själva är viktigt.

Förberedelser

Kartlägg ert behov. Är det någon som har slutat eller är det en ny tjänst? Har någon slutat är det bra att ta chansen att tänka nytt och inte fastna i tanken att ersätta personen med en likadan person.

Granska er rekryteringsprocess. Gör granskningen tillsammans med HR, om det finns, annars med din chef.

Sätt ihop en rekryteringsgrupp. Gruppen ska, om det är möjligt, bestå av personer med olika bakgrund och social identitet. Ta hjälp av facket för att öka perspektiven hos gruppen.

Annonsering

Vad behöver medarbetaren kunna? Beskriv tjänsten, formulera en jobbannons och utgå ifrån det verkliga behovet. Ta hjälp av berörda.

Vad krävs för tjänsten? Kräv bara de kompetenser som behövs för tjänsten. Ta till exempel inte med språkkrav, specifikt antal år av utbildning eller krav på medborgarskap om det inte behövs.

Översätt kompetenser till beteenden. Det här är ett bra sätt för att inte slentrianmässigt kräva utbildning och arbetslivserfarenhet.

Nödvändigt eller meriterande? Var tydlig med vilka kompetenser eller beteenden som är nödvändiga och vilka som är meriterande.

Annonsera brett. Annonsera i kanaler där ni når så många som möjligt. Se om ni kan hitta kanaler där ni når personer ni inte når i vanliga fall.

Interna sökanden. Uppmuntra och stötta alla som söker internt, även personer som ni inte självklart ser som kandidater.

Om ni anlitar en rekryteringsfirma

Välj mångfald. Anlita en rekryteringsfirma som aktivt jobbar med inkluderande och mångfalds rekrytering.

Berätta hur ni tänker. Låt rekryteringsfirman ta del av er mångfaldspolicy och mål.

Rekryteringsfirmans arbetsmetoder. Be att få en genomgång av deras arbetssätt, metoder och kanalval.

Det första urvalet

Anonymisera  CV och ansökan. HR eller någon annan som inte är med i rekryteringsprocessen kan hjälpa till att anonymisera ansökningarna. Glöm inte att ta bort den sökandes ålder också.

Samma CV men olika innehåll. Om ni har möjlighet kan ni ta samma CV och byta ut namn, ålder, adress, fritidsintressen och annat som ni misstänker triggar fördomar för att se om beslutet att den sökanden blir kallad till intervju eller inte förändras.

Ta in arbetsprover. Använd er av arbetsprover som ett komplement till intervjun när det är möjligt.

Utbildning och erfarenhet från andra länder. Ta er tid att värdera utbildningar och yrkeserfarenhet från andra länder. Ta hjälp om ni inte är säkra på hur ni ska göra det.

Intervjun

Frågorna. Ställ samma frågor till alla.

Ställ relevanta frågor. Ställ bara frågor som har betydelse för tjänsten.

Ta in fler perspektiv. Var flera personer som gör intervjuerna så att ni får fler perspektiv.

Var förberedd på frågor från den sökande. Se till att du kan svara på frågor om er företagskultur och hur det går för er. 

Kolla referenser

Nu är det dags att kolla referenser. Det är en viktig pusselbit i rekryteringsprocessen.

Skriv avtal

Uppmuntra din nya medarbetare att ta tid på sig att läsa igenom anställningsavtalet och att ställa frågor innan hen skriver på för att undvika missförstånd.

Att tänka på när du anställer

Mallar för anställningsavtal

Utvärdera och följ upp

Vilka blev kallade till intervju och varför? Dokumentera era skäl till varför de kandidater som blev kallad till intervju blev det och varför andra inte blev det. Det underlaget ska ni kunna kommunicera till sökanden sen och titta tillbaka på och granska.

Utvärdera resultaten. Utvärdera regelbundet resultaten av era rekryteringsprocesser för att se om och i så fall hur de bidrar till mer mångfald bland er personal. Titta särskilt på de som går vidare i processen och de som till slut får jobbet.

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg