När du anställer

Här ser du vad du behöver tänka på när du har bestämt dig för att anställa en ny medarbetare. Ni behöver bland annat komma överens om anställningsform, lön, arbetstider, semester, övertid och andra villkor.

Anställningsavtalet

En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Anställningsavtalet ska exempelvis innehålla uppgifter om:

 • Tillträdesdag
 • Arbetsplats
 • Arbetsuppgifter
 • Anställningsformen om den är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • Uppsägningstider
 • Lön och andra förmåner
 • Arbetstider
 • Semester
 • Om det finns kollektivavtal som gäller

Läs sammanfattning av lagtexten om arbetsgivarens informationsansvar

Anställningsformer:

Det finns tre former av anställning:

 • Tillsvidareanställning
 • Tidsbegränsad anställning
 • Provanställning

Tillsvidareanställning

Om det handlar om en tillsvidareanställning finns det inget bestämt datum när anställningen ska upphöra. Anställningen varar till dess att arbetsgivaren eller den anställde vill ha en förändring eller säger upp anställningen. Ibland kallas tillsvidareanställning för ”fast” anställning. Tillsvidareanställning är huvudregel i både kollektivavtalen och Lagen om anställningsskydd (LAS).

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsade anställningar är normalt inte uppsägningsbara utan upphör vid en i förväg bestämd tidpunkt eller en bestämd händelse, till exempel när projektet är avslutat eller ordinarie befattningshavare kommer tillbaka. Men de kan kombineras med uppsägningsmöjligheter och dessa bör då utformas så att både arbetstagaren och arbetsgivaren kan säga upp avtalet med en bestämd uppsägningstid .

Tidsbegränsad anställning är ett undantag från huvudregeln. Enligt LAS får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för särskild visstidsanställning , vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 68 år.

Exempel på sådana anställningar kan vara:

 • arbete som endast utförs under en viss säsong
 • vid tillfällen då företaget behöver kompetens som det annars saknar, till exempel i ett visst projekt
 • vikariat, praktikarbete eller feriearbete
 • tillfälliga arbetsanhopningar, till exempel en oplanerad stor order

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader

 1. under en femårsperiod, eller

 2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning , vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod

OBS! När det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats är det ofta avtalets regler som gäller för tidsbegränsade anställningar och inte Lagen om anställningsskydd (LAS).

Provanställning

En provanställning är en anställning som efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning). En provanställning får vara i högst sex månader. En provanställning kan avbrytas när som helst under prövotiden utan att något särskilt skäl behöver anges.

Om arbetsgivaren avser att avbryta en provanställning i förtid eller avsluta provanställningen utan att den övergår i en tillsvidareanställning ska arbetstagaren varslas om detta minst två veckor i förväg. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan andra regler gälla.

Mall: Anställningsavtal

Unionens förslag till mallar för anställningsavtal för tjänstemän.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg