Rapport: Unionens politik för jämställt och inkluderande arbetsliv

Den självklara respekten för människors lika värde och rättigheter är en prioriterad fråga för Unionen och en naturlig utgångspunkt för förbundets arbete för ett jämställt och inkluderande arbetsliv.

För att alla vi som tillsammans utgör Unionen ska dra åt samma håll och maximera möjligheten att påverka, förändra och förbättra behöver vi gemensamma ställningstaganden, förhållningssätt och krav. Därför har detta jämställdhets- och mångfaldspolitiska strategidokument antagits av Unionens förbundsstyrelse .

Av Unionens politik för ett jämställt och inkluderande arbetsliv framgår vad vi anser behöver göras för att uppnå ett arbetsliv som genomsyras av principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Förutom övergripande principiella ståndpunkter omfattar ställningstagandena, kraven och förslagen områdena CSR, arbetsförhållanden, föräldravänligt arbetsliv, trakasserier och sexuella trakasserier, rekrytering, kompetens- och karriärutveckling, löner, utbildnings- och yrkesval, kvinnors företagande och grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg