Guider när du ska hålla medarbetarsamtal

Dialog är ett kraftigt ledarskapsverktyg. Lär dig kommunicera så att du når fram oavsett om du ska hålla utvecklingssamtal, coachande samtal eller något av de svåra samtalen.

Två personer som pratar med varandra

Utvecklingssamtal

Hur ska man tänka när det är dags för utvecklingssamtal ? Vad är syftet med samtalet och vad är viktigt? Det är ganska mycket som ska hinnas med på ett utvecklingssamtal. Bland annat ska ni prata om hur arbetet har gått under året, hur din medarbetare trivs och hur hen tänker om sin utveckling.
Verktyg och checklistor inför utvecklingssamtal

Lönesamtal

Lönesamtal är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.
Förberedelser och checklistor inför lönesamtal

Coachande samtal

Ett coachande samtal är ett bra verktyg som kan hjälpa dina medarbetare att utvecklas, komma till insikt och fatta beslut. Det är också ett bra sätt att öka engagemanget, skapa större ansvarstagande och personlig utveckling.
Checklista för coachande samtal

Uppsägningssamtal

Vid uppsägningssamtal gäller det att vara ordentligt förberedd. Syftet med samtalet får inte missförstås. Ditt jobb som chef är att:

  • Meddela ett negativt besked
  • Kontrollera att medarbetaren förstått innehållet
  • Instruera den anställde om vad hen ska göra närmast

Checklistor inför uppsägningssamtalet

Ge positiv och negativ feedback

Feedback är ett av de viktigaste verktygen du som chef har för att stötta dina medarbetare. Att ge beröm när de lyckas, stöd när det blir mindre lyckat eller kritik när de agerar felaktigt.
Checklistor för att ge positiv och negativ feedback

Ge allvarlig kritik

Ibland är det oundvikligt att hålla ett korrigerande samtal med en medarbetare. Antingen på grund av att du själv uppmärksammat grova övertramp hos medarbetaren eller att du fått berättat för dig om dem av andra.
Förberedelser och checklista vid allvarlig kritik

Digitala föreläsningar om att hålla svåra samtal

"Det svåra samtalen" är digitala föreläsningar om de svåra samtal man ställs inför i rollen som chef och ledare. 

Kränkande särbehandling

Lär dig signalerna på kränkande särbehandling - ett arbetsmiljöproblem.

Om att hålla svåra samtal

En föreläsning om de svåra samtalen du som chef kan behöva ha med dina anställda.

Känsliga frågor

I vilka situationer är du som chef tvungen att ta de svåra samtalen?

Sexuella trakasserier

Vad kan du som chef göra för att förebygga och prata om sexuella trakasserier?

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg