Guider när du ska hålla medarbetarsamtal

Dialog är ett kraftfullt ledarskapsverktyg. Lär dig kommunicera så att du når fram oavsett om du ska hålla utvecklingssamtal, coachande samtal eller något av de svåra samtalen.

Utvecklingssamtal

Hur ska man tänka när det är dags för utvecklingssamtal ? Vad är syftet med samtalet och vad är viktigt? Det är ganska mycket som ska hinnas med på ett utvecklingssamtal . Bland annat ska ni prata om hur arbetet har gått under året, hur din medarbetare trivs och hur hen tänker om sin utveckling.
Verktyg och checklistor inför utvecklingssamtal

Lönesamtal

Lönesamtal är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter.
Förberedelser och checklistor inför lönesamtal

Coachande samtal

Ett coachande samtal är ett bra verktyg som kan hjälpa dina medarbetare att utvecklas, komma till insikt och fatta beslut. Det är också ett bra sätt att öka engagemanget, skapa större ansvarstagande och personlig utveckling.
Checklista för coachande samtal

Ge konstruktiv feedback

Feedback är ett av de viktigaste verktygen du som chef har för att stötta dina medarbetare. Syftet med feedback är att hjälpa medarbetaren att utvecklas.
Tips för att ge feedback som utvecklar

Ge allvarlig kritik

Att behöva hålla något av de svåra samtalen med dina medarbetare är nästan ett oundvikligt inslag när du är chef. Här hittar du information och checklistor inför och under ett sådant svårt samtal.
Förberedelser och checklista vid allvarlig kritik

Uppsägningssamtal

Ett av de mest svåra samtalen för dig som chef är kanske uppsägningssamtalet. Du behöver vara ordentligt förberedd. Här ger vi dig råd och stöd när du behöver ge en medarbetare besked om uppsägning på grund av arbetsbrist .
Förberedelser och checklista inför uppsägningssamtalet

Digitala föreläsningar om att hålla svåra samtal

"Det svåra samtalen" är digitala föreläsningar om de svåra samtal man ställs inför i rollen som chef och ledare. 

Kränkande särbehandling

Lär dig signalerna på kränkande särbehandling - ett arbetsmiljöproblem.

Känsliga frågor

I vilka situationer är du som chef tvungen att ta de svåra samtalen?

Sexuella trakasserier

Vad kan du som chef göra för att förebygga och prata om sexuella trakasserier?

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Chefsliv: ”Ha en varsam balans mellan hjärna och hjärta vid konfliktlösning”

Konflikter i din arbetsgrupp kan uppstå av olika anledningar och det är din uppgift som chef att hjälpa till att lösa dem på ett konstruktivt sätt. Chefsombudsman Marianne Rozman delar med sig av sina tips och råd för att hantera konflikter på arbetsplatsen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg