Digital föreläsning: De svåra samtalen

En digital föreläsning i fem delar om de svåra samtalen du som chef kan behöva ha med dina anställda. Föreläsningen tar upp samtal om känsliga frågor, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt om ohälsa och stress. Titta på föreläsningsserien när det passar dig och återkom till den när du har behov.

Svåra samtal som du ställs inför som chef

En digital föreläsningsserie i fem delar med Anders Kinding och Caroline Wiklund om de svåra samtal som man ställs inför i rollen som chef och ledare.

Caroline Wiklund är stresscoach och utbildare och tidigare anställd på Unionen. Anders Kinding är ledarskapskonsult och författare och har i över 20 år arbetat med att utveckla och utbilda chefer.

Lär dig ta det svåra samtalet 

– Genom åren har vi märkt att det finns ett stort behov att prata om det här ämnet, säger Caroline Wiklund. Både jag och Anders har jobbat med de här frågorna under en lång tid. Vi upplever att det i dag är många chefer som tycker att dessa samtal är jobbiga. Vi ville ge inspiration till hur man kan tänka i dessa situationer och har därför skapat filmer om fem typiska svåra samtal.

Tips och råd inför samtalen

– Som chef är du ofta ensam i din roll. Du vet sällan vilka situationer du kan komma behöva hantera. Bara för att du har en yrkesroll som heter chef betyder inte att du är impregnerad mot allt som är svårt. Det är svårt att ge feedback till en kollega som luktar svett, eller som beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt – oavsett om du är chef eller inte. Men som chef är det ditt ansvar att hantera det. 

Med föreläsningen vill Caroline och Anders skicka med en rad handfasta tips att använda sig av när dessa situationer dyker upp. 

– Ett svårt samtal kan dyka upp när som helst och se väldigt olika ut. Vi ville bryta ner ämnet, specificera och ge exempel. Vi valde att titta närmre på samtal som rör sexuella trakasserier, mobbning samt att hantera stress och psykisk ohälsa.

Titta när det passar dig

Du kan titta på föreläsningen när det passar dig och återkomma till den när du har behov. Föreläsningen går att titta på i sin helhet eller varje del för sig. 

Det här innehåller föreläsningen

Del 1: Om att hålla svåra samtal (8 minuter)

I första delen pratar Caroline Wiklund och Anders Kinding om de olika svåra samtal som man kan ställas inför som chef och varför det är viktigt att faktiskt hålla dem. 

Ett kort utdrag från första delen: 

Del 2: Känsliga frågor (11 minuter)

Den andra delen handlar om i vilka situationer du som chef är tvungen att kliva in och ta det svåra samtalet. Du får ta del av en checklista, som hjälper dig att genomföra de mest känsliga samtalet.

När måste du ta snacket?
– Så fort företagskulturen, eller normerna, bryts måste du som chef ta samtalet, säger Anders Kinding. Så fort något skaver är det dags att agera. Ett bra tips är att sätta dig på samma sida som medarbetaren och på samma sida om problemet. Tillsammans ska ni hitta en lösning på situationen. Det ska inte leda till krig, utan till förståelse.

Lär känna dina medarbetare
Genom att ha kontinuerlig kontakt och prata med dina medarbetare dagligen är du bäst förberedd för ett svårt samtal. Då vet du hur medarbetaren i fråga bäst ska hanteras – hur de fungerar, tänker och resonerar.  

– Ett tips kan vara att träna ett svårt samtal med en kollega eller med HR-person, så du är rustad när situationen uppstår, säger Caroline Wiklund. 

Ett kort utdrag från andra delen: 

Del 3: Kränkande särbehandling (12 minuter)

I det tredje delen får du lära dig mer om vilka signaler och tecknen på kränkande särbehandling det är bra att vara uppmärksam på. Du får även tips på hur du som chef ska agera.

Hur tacklar vi kränkande särbehandling och mobbning? 
Definitionen av mobbning handlar om systematiska trakasserier av en individ eller individer. 

– På arbetsplatser handlar det ofta om maktutövning med ett negativt syfte – att någon försöker förbättra sin position på någon annans bekostnad. Det måste förebyggas. Det är arbetsgivarens ansvar att förhindra kränkningar av alla slag.

Lär dig se och vara uppmärksam på signalerna
– Det är inte lätt att veta när en annan person känner sig kränkt, säger Caroline Wiklund. Det är chefens ansvar att arbetsmiljöarbetet följs på arbetsplatsen – och att ingen utsätts för kränkande särbehandling.

– Du som chef måste samtidigt känna dig trygg i att du vet vad du ska göra om någon blir utsatt för kränkande särbehandling – att det finns ramverk och policys att förhålla sig till, säger Caroline.

– Kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen sker ofta i det dolda, det handlar om subtila beteenden bland medarbetarna, säger Anders Kinding. En annan problematik är att den utsatta kan skylla på sig själv – och tro att det kanske är hens fel att hen är utsatt. Så du som chef måste vara väldigt uppmärksam på vad som sker i ditt team. 

Ett kort utdrag från tredje delen: 

Del 4: Sexuella trakasserier (13 minuter)

I den här delen får du lära dig hur du som chef kan förebygga sexuella trakasserier. Du får även tips på var du kan få stöd i frågan. 

Var går gränsen?  
– Först av allt: Man får inte glömma att arbetsplatsen inte är en privat arena, säger Anders Kinding. Ett beteende som är okej privat behöver inte vara okej på arbetsplatsen. 

Prata om det och hitta samsyn
– Arbetsplatsen är ett sammanhang där vi ska arbeta tillsammans för goda resultat och känna oss trygga, säger Caroline Wiklund. Det är helt oacceptabelt att någon i verksamheten kommenterar någon annan utifrån till exempel utseende eller något annat med sexuell karaktär.

Enligt Caroline Wiklund är det klokt att börja med att utgå från sig själv och att öppna upp för att samtala om ämnet på arbetsplatsen. 

– Vi måste kunna ge varandra komplimanger och visa känslor – men vi behöver sätta en tydlig värdegrund. Vad är okej? Vad är inte okej? Och samtidigt säkerställa att det finns en samsyn. Som chef är det ditt yttersta ansvara att stävja den här typen av beteenden att klargöra att det är oacceptabelt – och att direkt hantera såna situationer, om och när de uppstår, säger Caroline Wiklund

Ett kort utdrag från fjärde delen: 

Del 5: Ohälsa och stress (17 minuter)

I den femte delen av föreläsningen tittar vi närmare på stress och psykisk ohälsa. Vad kan du som chef göra för att stötta någon som mår dåligt? Och vilka signaler ska du vara uppmärksam på? Du får användbara tips på hur du som chef kan närmar dig en medarbetare som visar tecken på långvariga stressymptom eller psykisk ohälsa, bland annat med hjälp av ett frågebatteri.

Hur märker du att någon är för stressad? 
– Det kan finnas en omedvetenhet hos medarbetaren, säger Caroline Wiklund. Hen förtränger symptomen och förstår inte själv vad det handlar om. Utmattning kan även leda till stora känsloyttringar. Medarbetare kan gråta, sluta sig, blir irriterad och gå i affekt. Plötsligt känner du inte igen din kollega. Det kan vara jättesvåra samtal att ta. Men samtalet är det mest kraftfulla verktyget.

Prata om det
Att prata om stress är svårt, vilket beror på flera orsaker, bland annat kan personen som upplever långvarig stressbelastning i många fall förneka det.

– Det kan finnas en omedvetenhet hos medarbetaren, säger Caroline. Hen förtränger symptomen och förstår inte själv vad det handlar om. Utmattning kan även leda till stora känsloyttringar. Medarbetare kan gråta, sluta sig, blir irriterad och gå i affekt. Plötsligt känner du inte igen din kollega. Det kan vara jättesvåra samtal att ta. Men samtalet är det mest kraftfulla verktyget, säger Caroline. 

Ett kort utdrag från femte delen: 

Personaliserat innehåll

Som medlem kan du logga in och ta del av föreläsningen direkt

Ännu inte chefsmedlem?

Om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du bli medlem i Unionen Chef - Sveriges största fackförbund för chefer. Är du redan yrkesverksam medlem i Unionen kan du uppdatera ditt medlemskap utan att det kostar något extra.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera