Hålla utvecklingssamtal – för dig som chef

Syftet med utvecklingssamtalet är att utveckla dina medarbetare som individer och organisationen som helhet. Här får du som chef råd om vad du ska tänka på när det är dags för utvecklingssamtal med dina medarbetare.

Syftet med utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet ska handla om hur varje medarbetares arbete fungerat under året, hur de trivs, arbetsbelastning, relationer och hur företagets utveckling förändrar kraven på deras och din avdelnings arbete.

Samtalet ska också ta upp varje medarbetares egna tankar om sin utveckling på såväl kort som lång sikt och avslutningsvis – vilka behov av kompetensutveckling medarbetaren är i behov av.

Utvecklingssamtalet ska leda till att ni tillsammans får en tydlig bild av:

 • Hur medarbetaren har lyckats hittills.
 • Vad som förväntas av medarbetaren framöver.
 • Vad har varit bra - mindre bra.
 • Vad som behöver förändras i dennes arbete.
 • Inom vilka områden som medarbetaren behöver utvecklas.

Förbered dig inför utvecklingssamtalet

E-kursen Utvecklingssamtalet ger både chefen och medarbetaren smarta tips och råd inför, under och efter utvecklingssamtalet. Kursen består av faktafilmer, samtalsexempel och checklistor.

Tid och plats för utvecklingssamtalet

Minst en gång per år bör du ha utvecklingssamtal med dina medarbetare.

Tänk på att avsätta ordentligt med tid till samtalet samt att sitta i en miljö där ni är ostörda av telefoner och besök.

Checklista inför utvecklingssamtalet

Se utvecklingssamtalet som ett sätt för medarbetaren att berätta för dig som chef om sina intressen och önskemål. Skapa ett samtal där medarbetaren vågar ta upp det som hen tycker är viktigt. Ni bör tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling . Det är bra att båda förbereder sig inför samtalet genom att gå tillbaka till de anteckningar som gjordes på ert senaste samtal. Vad har hänt eller inte hänt sen sist? Tänk igenom vad du vill med samtalet. Skriv ner en sammanställning att använda som stöd under samtalet.

Här är några punkter som du kan utgå ifrån vid dina förberedelser. Självklart lägger ni till och drar ifrån utifrån hur det passar er.

Tillbakablick

 • Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra?
 • Vad har varit utvecklande och roligt?
 • Vilka svårigheter har du mött och hur har du tacklat dem?
 • Vad har medarbetaren lärt sig?

Framtiden

 • Företagets samt medarbetarens mål och planer.
 • Ömsesidiga förväntningar

Kompetensutveckling

 • Krav. Svårigheter. Utmaningar.
 • Behov av kompetensutveckling på kort och lång sikt.

Allmän trivsel

 • Stämning i arbetsgruppen. Samarbete.
 • Vad behöver förbättras?
 • Återkopplingen till/från dig som chef.
 • Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre bra?
 • Hur kan var och en bidra?

Arbetsmiljö

 • Vad fungerar bra/dåligt?
 • Hur är det med stress? Delaktighet?
 • Vad kan förbättras? Hur?

Uppföljning

Samtalet bör avslutas med att ni gör en individuell utvecklingsplan för medarbetaren och en överenskommelse om hur ni ska följa upp planen. Mall för hur en utvecklingsplan kan se ut.

Glöm inte att följa upp och genomföra vad ni har kommit överens om. Avsätt tid och planera in medarbetarens kompetensutveckling .

Ännu inte chefsmedlem?

Om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du bli medlem i Unionen Chef - Sveriges största fackförbund för chefer. Är du redan yrkesverksam medlem i Unionen kan du uppdatera ditt medlemskap utan att det kostar något extra.

"Ett eget årshjul gör ledarskapet enklare"

Snart är det dags för dig som chef att boka in dina medarbetare på utvecklingssamtal. Men vad ska man tänka på? Jenny Johansson, chefsombudsman i region Dalarna ger några tips.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg