Ansöka om ersättning vid arbetsskada

Om du får en inkomstförlust eller utökade kostnader på grund av din arbetsskada kan du under vissa förutsättningar ha rätt att få ersättning för detta.

Shape Created with Sketch.

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall).

Arbetsskadeförsäkringen regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB). Ersättning från den betalas ut genom Försäkringskassan. Ansök om ersättning hos Försäkringskassan.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal eller tecknat TFA separat för dig, kan du också få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Ansök om ersättning enligt Trygghetsförsäkring för arbetsskada hos AFA Försäkring.

Om skadan uppstått på väg till eller från arbetet och omfattas av trafikförsäkringen, ansöker du om ersättning från trafikförsäkringsbolaget istället för från AFA Försäkring.

Läs mer om vilka ersättningar du kan ha rätt till.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg