Regionråd

Regionrådet är regionens årsmöte. Här träffas representanter från regionen för att diskutera regionens verksamhet och välja bland annat regionstyrelse.

Ombud (deltagare) till regionrådet väljs på klubbens årsmöte , vid medlemsmöte på arbetsplatsen. För dig utan klubb eller arbetsplats så som egenföretagarmedlem, arbetssökande eller studerandemedlem kan du väljas till regionrådsombud på ett medlemsmöte som regionen anordnar.

Alla medlemmar i regionen kan skriva motioner till regionrådet och ge förslag på vad regionen ska tycka, tänka eller göra. Regionrådet ska hållas i april varje år.

På regionrådet väljer också regionen de ombud som ska företräda dem inom de övriga demokratiska organen – förbundsrådet och kongressen.

Unionens demokratiska organisation

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?