Regionråd

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ. Regionrådet ska sammankallas varje år i april för att hålla regionens årsmöte.

Ombud (deltagare) till regionrådet väljs på klubbens årsmöte , vid medlemsmöte på arbetsplatsen. Regionrådet ska hållas i april varje år.

För dig utan klubb eller arbetsplats så som egenföretagarmedlem, arbetssökande eller studerandemedlem kan du väljas till regionrådsombud på ett medlemsmöte som regionen anordnar. 

På regionrådet väljer också regionen de ombud som ska företräda dem inom de övriga demokratiska organen – förbundsrådet och kongressen.

Regionstyrelsen kan också välja att sammankalla regionrådet vid andra tidpunkter för att diskutera viktiga frågor för regionen.

Påverka i din region

Alla medlemmar i regionen kan skriva motioner till regionrådet och ge förslag på vad regionen ska tycka, tänka eller göra.

Unionens demokratiska organisation

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg