Regionråd

Unionen är uppdelat i 18 regioner. Varje år i april hålls regionens årsmöte, regionrådet. Här träffas medlemsvalda ombud och fattar beslut om vilka som ska leda regionen.

Vad är regionrådet? 

På regionrådet möts medlemsvalda ombud för att utse regionstyrelse och regionala revisorer, samt ombud till förbundsråd , kongress och a-kassans stämma. Regionrådet beslutar också om motioner. Regionrådet sammankallas varje år i april för att hålla regionens årsmöte , men regionstyrelsen kan också välja att sammankalla regionrådet vid andra tidpunkter för att diskutera viktiga frågor för regionen.

Val av ombud

Regionrådsombud (deltagare) till regionrådet väljs på klubbens årsmöte eller vid medlemsmöte på arbetsplatsen. 

Medlemmar utan klubb eller arbetsplats, till exempel egenföretagare, arbetslösa medlemmar och studentmedlemmar kan välja regionrådsombud på ett medlemsmöte som regionen anordnar. 

Påverka i din region

Alla medlemmar i regionen kan skriva motioner till regionrådet och ge förslag på vad regionen ska tycka, tänka eller göra. Ser du något särskilt som Unionen borde vara med och driva? Lämna ett förslag genom att skriva en motion till regionrådet. På regionrådet beslutar ombuden om de vill stödja din motion

Medlemmar i regionen kan nominera personer till regionens styrelse och till de övriga uppdragen i regionen. Du kan även nominera dig själv. Valen sker på regionrådet. 

Schematisk bild som visar regionens demokratiska process

Hitta ditt regionråd

Här hittar du datum, plats och all annan praktisk information som rör årsmötet (regionrådet) i din region.

Läs mer om hur du kan påverka Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg