Regionråd

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ. Här samlas regionens medlemsvalda ombud för att rösta fram en ny regionstyrelse och besluta om motioner och andra frågor som rör Unionen.

Regionrådet är regionens årsmöte och här möts valda ombud för att utse
regionstyrelse och revisorer, samt ombud till förbundsråd , kongress och
a-kassans stämma. Regionrådet beslutar också om motioner.

Regionrådet sammankallas varje år i april för att hålla regionens årsmöte. Regionstyrelsen kan också välja att sammankalla regionrådet vid andra tidpunkter för att diskutera viktiga frågor för regionen.

Val av ombud

Ombud (deltagare) till regionrådet väljs på klubbens årsmöte, vid medlemsmöte på arbetsplatsen. 

För dig utan klubb eller arbetsplats så som egenföretagarmedlem, arbetssökande eller studerandemedlem kan du väljas till regionrådsombud på ett medlemsmöte som regionen anordnar. 

På regionrådet väljer också regionen de ombud som ska företräda dem inom de övriga demokratiska organen – förbundsrådet och kongressen.

Påverka i din region

Alla medlemmar i regionen kan skriva motioner till regionrådet och ge förslag på vad regionen ska tycka, tänka eller göra.

Läs mer om hur du kan påverka Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg