Välja regionrådsombud

Hej arbetsplatsombud! Samla medlemmarna på din arbetsplats till ett medlemsmöte och välj era regionrådsombud. Ett viktigt sätt att göra era röster hörda inom Unionen.

En del i ditt uppdrag

Som arbetsplatsombud är det din uppgift att hålla ett medlemsmöte varje år. Då ska vi bland annat välja ombud till er regions årsmöte , regionrådet.

Vad är regionrådsombud? 

Regionrådet är årsmötet i Unionens 18 regioner och sker varje år i april. Hit kallas regionrådsombud från arbetsplatser i hela regionen. De väljer regionstyrelse, beslutar om motioner och diskuterar lokala frågor.

Därför ska ni välja regionrådsombud

  • Det är er demokratiska rätt att välja regionrådsombud och genom dem bli representerade på regionrådet. 
  • Det är effektivt sätt att göra just er arbetsplats röst hörd inom förbundet. 
  • Ju fler som deltar på regionrådet, desto bättre speglas regionens medlemmar och arbetsplatser på regionrådet, och desto bättre beslut kan fattas för hela regionen. 
  • Att gå på regionrådet är intressant och ett kul sätt att träffa andra förtroendevalda och utbyta erfarenheter

Så här gör du, steg för steg!

Hitta ditt regionråd

Här hittar du datum, plats och all annan praktisk information som rör årsmötet (regionrådet) i din region.

Så många ombud kan ni välja

Antalet ombud ni har rätt att välja baseras på hur många medlemmar ni är på arbetsplatsen. 

Antal medlemmar Antal regionrådsombud
0-50 2
50-100 3
100-200 4
200-300 5
300-400 6
400-500 7
Varje hundratal medlemmar ger rätt till ytterligare ett ombud .  

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg