Information efter att nytt avtal är klart i avtalsrörelsen

Ungefär 80 nya avtal inom Unionen ska omförhandlas i avtalsrörelsen 2020. Så här sköts information till dig som medlem och förtroendevald när ett nytt avtal är tecknat.

När ett avtal är klart kommer info här på avtalswebben och berörda förtroendevalda och medlemmar får information via mejl efter överenskommelsen.

I samband med att förhandlingarna på ett avtalsområde är färdiga och parterna är överens så börjar arbetet med att få ut information om det nytecknade avtalet. Först skickas ett kortfattat mejl till klubbar och arbetsplatsombud på avtalsområdet med info om att avtalet är klart och vissa uppgifter om avtalets längd och löneökningar. Ungefär samtidigt publiceras även en kort notis på avtalswebben med liknande innehåll.

Sedan sätter sig den avtalsansvarige centrala ombudsmannen på Unionen och skriver ihop en kortfattad sammanfattning av de viktigaste punkterna i det nya avtalet. Detta resulterar sedan i ett e-postutskick till alla medlemmar som omfattas av avtalsområdet på sin arbetsplats. Ambitionen är att denna sammanfattning (avtalsnytt) ska bli klar så snart som möjligt men senast inom några dagar efter att avtalet blivit klart och då publiceras även samma information på avtalsområdets sida på unionen.se. Via länken kommer du till en sida där du kan ta dig vidare till ditt avtalsområde för att se om det nya avtalet du omfattas av är klart.

Hitta ett kollektivavtal

Fördjupad info om avtalet

För dig som förtroendevald och som i vissa fall i ditt uppdrag förhandlar för andra medlemmar på arbetsplatsen tas det fram fördjupande information om det nya avtalet så snart det är möjligt. På inloggat läge på unionen.se för dig som förtroendevald – Mitt Uppdrag – finns en länk in till stödmaterial på det avtalsområde du tillhör och där publiceras olika underlag kopplat till avtalet så snart de är klara. Bland annat så kallat A-cirkulär som innehåller beskrivning av vad som uppnåtts i förhandlingen, bakgrund och syfte till förändringar. Så småningom finns även Unionens avtalstolkningar, kommentarer och råd till det nya avtalet tillgängliga.

Till avtalswebben (där finns också lista på färdiga avtal i avtalsrörelsen 2020)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg