Unionens studiestöd och litteraturstipendium har nu fasats ut

Den 31 augusti 2021 var sista dagen för medlemmar, vars ansökan vid mottagande hos Unionen inte varit fullständig, att komplettera den.

Utfasningen av Unionens studiestöd och litteraturstipendium har pågått sedan december 2020 och medlemmar hade möjlighet att ansöka fram till den 31 maj 2021. Om du som medlem ansökt om studiestöd eller litteraturstipendium innan den 31 maj och därefter fått information från Unionen om att dina handlingar behövt kompletteras så fanns möjlighet att göra det fram till och med den 31 augusti 2021.

Varför fasades studiestöd och litteraturstipendium ut nu? 

Unionens kongress beslutade i slutet av 2019 att se över verksamheten för att stärka kärnverksamheten och bedriva arbetet på ett ekonomiskt hållbart sätt. Som ett bidrag i genomförandet av kongressens beslut fasas förmånerna ut ur medlemskapet.  

Ytterligare anledningar till förändringen:

  • Förmånerna har funnits sedan år 1999 då medel avsattes i en stiftelse för att stärka medlemmens ställning på arbetsmarknaden. Nu är pengarna slut och de medel som avsattes 1999 har kommit medlemmarna till gagn. 

  • I våra medlemsenkäter har det framkommit att medlemmarna värdesätter stöd i förhandling och rådgivning högt, något som inte minst pandemin tydligt har visat. Här behöver Unionen lägga mer energi för att möta dessa behov. 

  • Behovet av utbildning och omställning är fortsatt stort hos medlemmarna. Unionen har bidragit till en överenskommelse om anställningstrygghet med Svenskt Näringsliv som innebär en reell lösning för det livslånga lärandet. Läs mer om vad studiestödet i parternas överenskommelse kommer att innebära för dig som medlem.

  • Unionen har också bidragit till att det finns stöd för anställda inom industrin att kompetensutveckla sig genom finansiering via EU. Mer information om detta finns att läsa på kompetens.nu.

Medlemmarnas kompetensutveckling är en prioriterad fråga för Unionen. Är inte förmånerna viktiga i det arbetet?  

Förbundet har länge drivit frågan om kompetensutveckling  för medlemmarna politiskt då kompetensen är en viktig pusselbit i anställningstryggheten. Studiestödet och litteraturstipendium har gagnat medlemmar, men samtidigt har räckvidden varit begränsad. 

Arbetsmarknadens parter har sedan senhösten 2020 en Trygghetsöverenskommelse vilken ger kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet.

Vanliga frågor om studiestöd och litteraturstipendium

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg