Unionens studiestöd och litteraturstipendium fasas ut

Utfasningen sker under våren vilket ger dig som är medlem möjlighet att ansöka för kurser som påbörjas under vårterminen, fram till och med den 31 maj 2021.

Varför kommer beslutet att fasa ut studiestöd och litteraturstipendium nu? 

Unionens kongress beslutade i slutet av 2019 att se över verksamheten för att stärka kärnverksamheten och bedriva arbetet på ett ekonomiskt hållbart sätt. Som ett bidrag i genomförandet av kongressens beslut fasas förmånerna ut ur medlemskapet.  

Ytterligare anledningar till förändringen:

  • Förmånerna har funnits sedan år 1999 då medel avsattes i en stiftelse för att stärka medlemmens ställning på arbetsmarknaden. Nu är pengarna slut och de medel som avsattes 1999 har kommit medlemmarna till gagn. 

  • I våra medlemsenkäter har det framkommit att medlemmarna värdesätter stöd i förhandling och rådgivning högt, något som inte minst pandemin tydligt har visat. Här behöver Unionen lägga mer energi för att möta dessa behov. 

  • Behovet av utbildning och omställning är fortsatt stort hos medlemmarna. Unionen har bidragit till en överenskommelse om anställningstrygghet med Svenskt Näringsliv som innebär en reell lösning för det livslånga lärandet. Läs mer om vad studiestödet i parternas överenskommelse kommer att innebära för dig som medlem.

  • Unionen har också bidragit till att det finns stöd för anställda inom industrin att kompetensutveckla sig genom finansiering via EU. Mer information om detta finns att läsa på kompetens.nu.

Medlemmarnas kompetensutveckling är en prioriterad fråga för Unionen. Är inte förmånerna viktiga i det arbetet?  

Förbundet har länge drivit frågan om kompetensutveckling  för medlemmarna politiskt då kompetensen är en viktig pusselbit i anställningstryggheten. Studiestödet och litteraturstipendium har gagnat medlemmar, men samtidigt har räckvidden varit begränsad. 

Det som ligger i parternas överenskommelse ger kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet.  

Det som ligger i parternas överenskommelse är så mycket bredare och kommer att få större effekt. Den ger kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet – både för den som har ett jobb och för personer som är mellan jobb. Dessutom omfattas visstidsanställda, vilket är en stor framgång. 

Hur kommer beslutet att lägga ner studiestödet/litteraturstipendiet att påverka studentmedlemskapet?  

Studentmedlemskapet, där litteraturstipendium ingår, påverkas av utfasningen.

Studentmedlemskapet är viktigt för studenter, som genom medlemskapet får rätt till rådgivning och förhandling från dag ett. Vidare bygger medlemmen även upp kvalificeringstid för Unionens inkomstförsäkring* inför stundande arbetsliv. 

Medlemskapet innefattar också stöd och råd inom karriärfrågor såsom cv-granskning eller professionell yrkesrådgivning. När studenten sen byter studier mot jobb kan den tillgodogöra sig en rabatt på den ordinarie medlemsavgiften där hela första året som yrkesverksam kostar 100 kr.  

*För att kvalificera dig för ersättning från Unionens inkomstförsäkring krävs att du uppfyller särskilda kriterier, däribland medlemskap i en a-kassa. Läs mer om det på denna sida

Vanliga frågor om studiestöd och litteraturstipendium

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg