Studiestöd

När du som yrkesverksam medlem vill spetsa din yrkeskompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden så kan du få ersättning för bland annat kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 325 kr per termin.

Du kan ansöka om du är medlem och uppfyller vissa villkor

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade efter kvalifikationstiden på 6 månader, det vill säga från och  med din sjunde medlemsmånad. Du som har varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång till Unionen som yrkesverksam medlem kan söka ersättning för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsdag i Unionen. Du behöver då bifoga ett medlemsintyg från ditt tidigare fackförbund tillsammans med dina andra ansökningshandlingar.  Läs mer om vem som kan ansöka. Samma regler gäller för dig som är medlem i Unionen Chef, i Unionen Egenföretagare eller gästmedlem.

 • Är du medlem i Unionen Student? Då kan du söka Unionens litteraturstipendium när du är klar med dina heltidsstudier och har uppdaterat ditt medlemskap till yrkesverksam Läs om studiestöd för studenter. 
 • Du som är yrkesverksam medlem men ska studera på heltid på högskola/universitet/yrkeshögskola bör kvarstå som yrkesverksam medlem med arbetsmarknadsstatus ”studerande”. Du kan därmed söka studiestöd terminsvis.  

 • Är du osäker på vilket medlemskap du har (yrkesverksam, egenföretagare eller studentmedlem)? Logga in och välj ”Mina uppgifter” 

Detta kan du ansöka om

Vi ersätter lärarledda kurser som ger dig utveckling i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden. Läs mer om vilka kurser vi ersätter och som vi inte ersätter.

Du kan få ersättning för dina utlägg för kursavgift, kurslitteratur och kursmaterial som kursanordnaren intygar att du behöver till den aktuella kursen/utbildningen. Läs mer om vad du kan söka studiestöd för.

Du kan söka studiestöd för vår-, sommar- och hösttermin. Läs mer om terminsindelning

Så här ansöker du Unionens studiestöd

Steg 1

Ladda ned, skriv ut och fyll i blanketten studiestödsansökan. Läs gärna igenom vanliga frågor nedan kring ansökningen av studiestödet innan du fyller i blanketten. OBS! Använd inte överstrykningspenna i dina dokument då det blir oläsbart för oss vid inskanning. Markera istället dina handlingar med ett kryss vid sidan.

Steg 2

Skicka din ansökan tillsammans med originalkvitton eller fakturor och betalningskvittens från din bank, kursintyg och litteraturlista/materialförteckning till

Unionens Studiestöd
FE 10110
838 78 Frösön

Läs mer om vilka underlag som vi behöver 

Vår handläggningstid är cirka 3 veckor (räknat från ankomstvecka till utbetalningsvecka). Under perioden december - februari kan handläggningstiden vara några veckor längre. Handläggningstiden varierar beroende på hur många som söker och hur många ansökningar som måste kompletteras. 

Läs mer om våra villkor genom att scrolla ned eller klicka på en enskild frågelänk: 

 1. Vem kan ansöka om Unionens studiestöd?
  - Är du medlem i Unionen Student?
  - Vad menas med ”yrkesverksam medlem”?
 2. Vilka kurser kan jag söka studiestöd för?
  - Finns det några kurser som jag INTE kan söka studiestöd för?
  - Vad menas med lärarledda online- och distanskurser?
 3. Vilka kurskostnader kan jag få ersättning för?
  - Vilka kurskostnader kan jag INTE få ersättning för?
  - Abonnemangsavgifter för kursutbud
  - Kan jag få ersättning för kurskostnader som min arbetsgivare eller mitt eget företag har betalat?
  - Vad behöver jag veta angående faktura- och kvittodatum?
  - När kan jag tidigast köpa min kurslitteratur?
 4. Hur mycket ersättning kan jag få?
  - Hur ser terminsindelningen ut?
 5. Hur söker jag studiestöd?
 6. Har ni fått min ansökan? När får jag besked? 
 7. Vilka underlag behöver jag skicka in?
 8. Kan jag söka studiestöd retroaktivt för en kurs som jag gick för några år sedan?
 9. Vad gäller för mig som är egenföretagare och vill söka Unionens studiestöd?
 10. Jag är yrkesverksam medlem i dag, men ska studera, ska jag bli medlem i Unionen student då?
 11. Vad gäller för mig som vill börja studera och är arbetssökande?
 12. Har du frågor till oss? Du kan ringa eller mejla oss, våra kontaktuppgifter hittar du här. 

1. Vem kan ansöka om Unionens studiestöd?

 • Du som är yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade från och med din sjunde medlemsmånad.
 • Du som har varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång till Unionen som yrkesverksam medlem kan söka ersättning för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsdag i Unionen.
 • Du som är yrkesverksam medlem i Unionen och varit medlem i Unionen Student i minst 6 månader med direkt övergång kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsmånad.

Är du medlem i Unionen chef? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen, se ovan.

Är du medlem i Unionen Egenföretagare? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen men studiestödet är till för dig som privatperson och är inte ett näringsbidrag. Läs mer om detta under punkt 9.

Är du gästmedlem i Unionen? Samma regler som för yrkesverksamma medelemmar i Unionen, se ovan.

Är du endast medlem i Unionens a-kassa? Då omfattas du inte av fackförbundet Unionens medlemsförmåner som studiestödet med mera.

Du måste vara registrerad som  yrkesverksam medlem när vi mottager din ansökan.

Är du medlem i Unionen Student?

Läs om studiestöd för studenter. (litteraturstipendiet)

Vad menas med yrkesverksam medlem?

Yrkesverksam medlem är en medlemsform. Som yrkesverksam medlem räknas du som har en anställning,  som är medlem i Unionen Chef, Unionen Egenföretagare och du som för tillfället har arbetsmarknadsstatus föräldraledig, arbetslös, studerande eller sjukskriven.

2. Vilka kurser kan jag söka studiestöd för?

Du kan få ersättning oavsett om du pluggar på heltid eller kompetensutvecklar dig vid sidan av jobbet. Vi ersätter både längre utbildningar och kortare kvälls- eller endagarskurser. Du kan läsa språk, marknadsföring, juridik, lära dig ny programvara, eller något helt annat som gör att du kompetensutvecklas i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Du kan läsa kurser på Högskola, Universitet, Komvux och Yrkeshögskola. Kurser på Folkhögskola, studieförbund och privata utbildningsföretag ersätts beroende på kursämne, kursinnehåll, hur den stärker din ställning på arbetsmarknaden och vilken nytta du har av kursen i ditt yrkesliv.

Då din anställningsbarhet med stor sannolikhet ökar om du har B-körkort (personbil) så kan du få ersättning för dina lärarledda lektioner. Vi ersätter körlektioner, lärarledd teorikurs, Risk 1 och Risk 2 (halkbana), handledarutbildning (för dig som elev) samt kurslitteratur som Trafikskolan intygar att du behöver till den aktuella kursen.

För att du ska få möjlighet till bättre koll på din ekonomi så ersätter vi även lärarledda kurser inom privatekonomi, som till exempel kurser om aktie-/fondkunskap och pensionssparande. 

Unionens studiestöd gäller också vid utlandsstudier.

Finns det några kurser som jag INTE kan söka studiestöd för?

 • Fritids- och hobbykurser
 • Självstudier utan lärarledning
 • Distans- och onlinekurser utan lärarledning
 • Kurser inom friskvård och personlig utveckling, till exempel mindfulness, besök hos coach, inspirationsföreläsningar, yogalektioner och stresshantering. Du kan däremot söka för kurser som leder till yrkesinstruktör inom dessa områden. 

Vad menas med lärarledda online-/ och distanskurser?

Vi ersätter endast kurser som är lärarledda. Om du går en distans-  eller onlinekurs så behöver du ha möjlighet till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång. Det kan till exempel ske via Skype, mejl, Facebook, telefon, chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger återkoppling. Det ska framgå  på underlag från kursanordnaren (kursbeskrivning eller kursintyg)  på vilket sätt kursen är lärarledd.

3. Vilka kurskostnader kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för kursavgifter, kåravgift, kurslitteratur och kursmaterial (exempelvis programvara, miniräknare eller annat som behövs till kursen som finns med i en litteratur-/materiallista från skolan). 

Om du har intyg från skolan att du behöver egen dator till kursen så kan du få max ett terminsbelopp för ditt datorinköp för den termin som inköpet gjorts. Du kan få ersättning för ett datorköp under en 3-årsperiod. Eftersom vi behöver arkivera originalkvittot hos oss så kan vi inte skicka tillbaka det till dig om du behöver det för garantiärenden, men vi kan ge dig en vidimerad kvittokopia om du önskar det. Vår rekommendation är annars att du betalar datorn via faktura. Om du leasar en dator så kan du få max ett terminsbelopp för dina leasingkostnader under en 3-årsperiod.

Vilka kurskostnader kan jag INTE få ersättning för?

 • medlemsavgifter i olika organisationer
 • datoruppkopplingar i form av bredband
 • resor, kost och logi
 • certifieringsavgifter
 • fakturor ställda till företag, vi godkänner dock fakturor till din enskilda firma

Abonnemangsavgifter för kursutbud 

Om du betalar abonnemangsavgift och därmed får tillgång till ett kursutbud så kan du söka studiestöd för detta. Kurserna ska uppfylla våra kriterier; de ska vara lärarledda, du ska ha nytta av dem i ditt yrkesliv och de ska stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du skickar in din ansökan till oss först när du har intyg för en påbörjad kurs för den aktuella terminen du vill söka ersättning för. 

Kan jag få ersättning för kurskostnader som min arbetsgivare eller mitt eget företag har betalat?

Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig och betald av dig som privatperson och inte av din arbetsgivare eller något företag.

Du som är medlem i Unionen Egenföretagare kan få ersättning både för kurskostnader som du har betalt privat och som är betalda av din enskilda firma. Vi kan dock inte ersätta dig för kurskostnader som är betalda av ditt eget bolag med annan bolagsform än enskild firma. 

Vad behöver jag veta angående faktura- och kvittodatum?

Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på sex månader. 

När kan jag tidigast köpa min kurslitteratur?

Dina inköp av kurslitteratur skall göras i nära anslutning till kursperioden. Vi godkänner inköp/kvitton för kurslitteratur enligt följande:

 • Vårterminen (vecka 1-24): inköp från och med 1 december
 • Sommarterminen (vecka 25-32): inköp från och med 1 maj
 • Höstterminen (vecka 33-52): inköp från och med 1 juli

4. Hur mycket ersättning kan jag få?

Du kan få upp till 3 325 kr per termin för kurser som pågår under 2018. När du fått totalbeloppet på 13 300 kr så kan du söka ersättning på nytt tidigast för termin som infaller efter 3 års karenstid. Även om du inte har fått totalbeloppet utbetalt så kan du söka ersättning och börja på en ny ersättningsperiod efter 3 års uppehåll. För ansökningar som avser vår-, sommar- eller höstterminen 2017 gäller maxbeloppet 3 250 kr per termin och totalbeloppet 13 000 kr.

Exempel för karenstid: Om du uppnådde totalbeloppet 13.300 kr VT-18 så kan du söka studiestöd för en kurs som pågår tidigast under HT-21.

Hur ser terminsindelningen ut för kurser hos annan kursanordnare än högskola/universitet? 

Våra terminer indelas efter svenska skolans terminer (vår och höst) plus en sommartermin när det intygas av skolan eller står i intyget. För kurser/utbildningar hos andra kursanordnare än exempelvis högskola, universitet, folkhögskola och Komvux så gäller följande terminsindelning: Vårtermin vecka 1-24, sommartermin vecka 25-32 och hösttermin  vecka 33-52. Det är kursdatumet som styr vilken termin som ansökan avser.

Om en kurs pågår under flera terminer och dina kurskostnader överstiger vårt terminsbelopp så kan du söka studiestöd för alla terminer som kursen pågår. Exempel: om kursen kostar 10.000 kr och pågår april – juli så kan du få 2 terminsbelopp á 3.325 kr (år 2018).

5. Hur söker jag studiestöd?

När du har betalat dina kurskostnader, påbörjat kursen och har alla underlag så skickar du in din ansökan till oss via post. Adressen står längst ned på ansökningsblanketten. Om du behöver skicka in någon komplettering till oss så mejlar vi dig när vi handlägger din ansökan. 

För ansökningar med ankomstdatum 2017-01-01 och senare så behöver vi få in dina kompletteringar inom ett år räknat från ankomstdatumet. Beträffande ansökningar som vi har mottagit 2016-12-31 och tidigare så behöver dina kompletteringar vara oss tillhanda senast 2017-12-31. 

För att vi ska hålla nere vår handläggningstid ser vi gärna att du inkommer med en ansökan per termin. Om du ansöker om ersättning för kurser med olika skolor/kursanordnare vill vi att du använder en ansökningsblankett per skola/kursanordnare. Varje ansökan måste vara komplett med samtliga intyg. Kvittona/fakturorna ska vara daterade från den period som du är yrkesverksam medlem i Unionen och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader.

Du måste vara registrerad som yrkesverksam medlem när vi mottager din ansökan.

Observera att Unionens Studiestiftelse har rätt att kräva tillbaka felaktiga utbetalningar.

Skicka ansökningsblanketten tillsammans med handlingar enligt nedan till:

Unionens Studiestöd
FE 10110
838 78 Frösön

6. Har ni fått min ansökan? När får jag besked?

Logga in och välj ”Mina uppgifter” och ”Mitt studiestöd”. Här kan du se om vi har ankomstregistrerat din ansökan, vilken status den har, hur mycket studiestöd du har fått och har kvar att ansöka för. När du loggar in ska du använda den e-postadress du tidigare angett till Unionen.

För att du ska få ett snabbt besked är det viktigt att du noga läser och följer anvisningarna under ”Så här söker du”. Kontrollera att du skickar in alla handlingar tillsammans med ansökningsblanketten så att du inte behöver inkomma med kompletteringar och därmed få en längre handläggningstid. När vi handlägger din ansökan och ser att något underlag saknas så mejlar vi till dig. När din ansökan är komplett beviljar vi den och då har du pengarna på ditt konto veckan efter.

7. Vilka underlag behöver jag skicka in?

 1. Här kan du ladda ned ansökningsblanketten 
  Bifoga följande med ansökningsblanketten:
 2. 2.1 Intyg från skolan/kursanordnaren - där det står ditt namn, personnummer, vilken kurs du läser och under vilken period som utbildningen pågår. Intyget ska vara daterat i nära anslutning till den aktuella terminen eller vid ett senare datum.
  2.2 Om du går en distans- eller onlinekurs behöver vi intyg/underlag från kursanordnaren (kursbeskrivning eller kursintyg) som anger hur du har möjlighet till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång. Det kan t.ex. ske via Skype, mejl, Facebook, telefon, chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger återkoppling.
  2.3 Om du går en körkortsutbildning behöver vi intyg från Trafikskolan med ditt namn, kursens namn (t.ex B-körkort), kursperiod samt datum och kostnad för dina genomförda lärarledda teori- och körlektioner, Risk 1, Risk 2 (halkbana) samt originalkvitton eller faktura och betalningskvittens.
 3. Materiellista - om du exempelvis läser praktiska ämnen. Materiellistan ska vara utfärdad av utbildningsanordnaren. Om du gör tillägg till listan eller skriver en egen lista ska denna attesteras av utbildningsanordnaren. 

 4. Litteraturlista - om du läser teoretiska ämnen. Litteraturlistan ska vara utfärdad av utbildningsanordnaren. Om du gör tillägg till listan eller skriver en egen lista ska denna attesteras av utbildningsanordnaren. När du skriver uppsats och själv väljer litteratur så ska listan vara attesterad av din handledare.

 5. Originalkvitton för inköpt litteratur/materiel eller för kursavgift. OBS! Kvitton och fakturor för kurslitteratur/kursmaterial skall vara daterade i nära anslutning till den aktuella terminen/kursperioden och kvittot måste vara daterat när du var medlem i Unionen och uppfyller kvalifikationskravet.
  Har du betalt med kontokort på webben - skicka följesedeln/orderbekräftelsen med prisangivelse och betalningskvittens från din bank.
  Har du betalt via faktura - skicka fakturan eller mailfakturan och något som styrker att det är du som har betalt fakturan, t ex utdrag från din internetbank eller kopia på betalningsorder som visar kontoägare (ditt namn), namn på mottagare, belopp och betaldatum

 6. Begagnade böcker.  Alternativ 1. Vid köp av begagnade böcker ska du bifoga ett handskrivet originalkvitto som ska innehålla följande:
  - Datum för köp och köparens namn
  - Säljarens signatur, namnförtydligande och telefonnummer
  - Boktitel samt pris och betalningssätt
  Alternativ 2. Om du handlar begagnade böcker på Blocket skickar du in följande: Handskrivet originalkvitto (enligt ovan) eller mailkorrespondens med säljaren där pris och titel framgår och utdrag från din internetbank som visar att du har betalat böckerna.

 7. Medlemsintyg från tidigare fackförbund om du vill/behöver tillgodoräknas tidigare medlemstid

​Vi rekommenderar att du tar egna kopior på dina underlag innan du skickar in dina ansökningshandlingar till oss.

8. Kan jag söka studiestöd retroaktivt för en kurs som jag gick för några år sedan?

Du kan söka studiestöd för pågående termin eller söka studiestöd retroaktivt upp till 1 år tillbaka. Kurskostnaderna ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på minst 6 månader, läs våra exempel nedan. Du måste ha ett sammanhängande medlemskap i Unionen från den termin du söker studiestöd för och fram till din ansökans ankomstdatum.

Exempel:

 • Du som är yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade från och med din sjunde medlemsmånad.
 • Du som är yrkesverksam medlem i Unionen och varit ansluten i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsmånad.
 • Du som är yrkesverksam medlem i Unionen och varit medlem i Unionen Student i minst 6 månader med direkt övergång kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsmånad.

Du behöver inkomma med din studiestödsansökan som avser vårterminen 2017 till oss senast vecka 24 (år 2018), ansökan som avser sommarterminen 2017 ska inkomma senast vecka 32 (år 2018) och ansökan som avser höstterminen 2017 behöver inkomma senast vecka 52 (år 2018). 

Du behöver vara registrerad som yrkesverksam medlem när vi mottager och handlägger din ansökan. 

Här kan du läsa om studiestödet för dina kurskostnader från din medlemstid i Unionen Student.

9. Vad gäller för mig som är medlem i Unionen egenföretagare och vill söka Unionens studiestöd?

Är du medlem i Unionen Egenföretagare? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen men studiestödet är till för dig som privatperson och är inte ett näringsbidrag.

Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig och betald av dig som privatperson.
Du som är medlem i Unionen Egenföretagare kan få ersättning både för kurskostnader som du har betalat privat och som är betalda av din enskilda firma. Vi kan dock inte ersätta dig för kurskostnader betalda av ditt eget bolag med annan bolagsform än enskild firma.  

10. Jag är yrkesverksam medlem i dag, men ska studera, ska jag bli medlem i Unionen Student då?

Nej, du bör behålla ditt yrkesverksamma medlemskap och du kan därmed söka studiestöd terminsvis och få upp till 3 325 kr per termin under förutsättning att du uppfyller medlemsvillkoret. Läs mer om hur du kan få lägre medlemsavgift under din studieperiod

Ett av kraven för att nyttja studiestödet är att du har ett yrkesverksamt medlemskap. Det är därför mer förmånligt för dig att kvarstå i denna medlemskapsform. Unionen Student är främst till för helt nya medlemmar i Unionen. 

11. Vad gäller för mig som vill börja studera och är arbetssökande?

Om du vill deltidsstudera samtidigt som du får arbetslöshetsersättning måste du skicka in en ansökan till Unionens Arbetslöshetskassa. Innan du börjar studera måste du få ett beslut från arbetslöshetskassan för att inte riskera att förlora din a-kasseersättning. Mer information på Unionens a-kassa

12. Har du frågor till oss?

Skicka din fråga eller ring oss på 0771-27 28 10, telefontid: 10-12 och 13-15.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej