Studiestöd

När du som yrkesverksam medlem vill spetsa din yrkeskompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden så kan du få ersättning för bland annat kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 425 kr per termin och 13 700 totalt.

Shape Created with Sketch.

Unionens studiestöd och litteraturstipendium kommer att upphöra under 2021. Du kan fortsatt söka ersättning för kurser under vårterminen (1 jan-31 maj) fram till sista ansökningsdag den 31 maj 2021. Kurser med senare startdatum än 31 maj ersätts inte. Från den 1 juni 2021 tar vi inte emot fler ansökningar.

Bild som illustrerar Unionens studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd om du är medlem och uppfyller vissa villkor

Information in English

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade efter kvalifikationstiden på 6 månader, det vill säga från och med din sjunde medlemsmånad.

 • Yrkesverksam medlem är du som har en anställning eller är medlem i Unionen Chef eller i Unionen Egenföretagare och du som för tillfället är föräldraledig, arbetslös, studerande, sjukskriven eller gästmedlem.
 • Du som har varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund, eller medlem i Unionen student i minst 6 månader med direkt övergång till Unionen som yrkesverksam medlem, kan söka ersättning för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsdag som yrkesverksam. Kommer du från ett annat fackförbund behöver du bifoga ett medlemsintyg tillsammans med dina andra ansökningshandlingar. 
 • Är du medlem i Unionen Student? Då kan du söka Unionens litteraturstipendium när du är klar med dina heltidsstudier och har uppdaterat ditt medlemskap till yrkesverksam. 
  Läs om studiestöd för studenter. 
 • Du som är yrkesverksam medlem men ska studera på heltid på högskola/universitet/yrkeshögskola bör kvarstå som yrkesverksam medlem med arbetsmarknadsstatus ”studerande”. Du kan därmed söka studiestöd terminsvis.  

 • Är du osäker på vilken typ av medlemskap du har i Unionen (yrkesverksam, egenföretagare eller studentmedlem) kan du kontrollera det här.

Detta kan du ansöka om

Vi ersätter lärarledda kurser (även online-/distanskurser ) som ger dig utveckling i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden. 

Du kan få ersättning för dina utlägg för kursavgift, kurslitteratur och kursmaterial som kursanordnaren intygar att du behöver till den aktuella kursen/utbildningen. 

Du kan söka studiestöd för vår-, sommar- och hösttermin. 

Ansök om Unionens studiestöd

Gå vidare till ansökan här. Är du inte redan inloggad kommer du först till en inloggningssida.

Så här ansöker du om studiestöd manuellt

Om du av någon anledning inte kan använda den digitala ansökan, läs vidare.

Steg 1

Ladda ned, skriv ut och fyll i blanketten studiestödsansökan. Läs gärna igenom vanliga frågor nedan kring ansökningen av studiestödet innan du fyller i blanketten. 

OBS! Vi har nyligen uppdaterat vår blankett för ansökan om studiestöd. För att vi ska ha möjlighet att hantera din ansökan på ett effektivt sätt är det viktigt att du, om du har en tidigare version sparad, raderar den och använder den senaste.

Steg 2

Skicka din ansökan tillsammans med:

 • faktura/följesedel med prisangivelse och betalningskvittens från din bank eller kopia på märkt kvitto. Märk ditt originalkvitto med ditt personnummer, ta en kopia på det märkta kvittot och skicka in till oss. Vi kommer inte kunna returnera originalkvitton.
 • kursintyg för aktuella kvitton,
 • litteraturlista/materialförteckning

Skicka ansökan till:

Unionens Studiestöd

FE 10110

838 78 Frösön

Du skickar in din ansökan till oss när du har betalat dina kurskostnader, påbörjat kursen och har alla underlag. Skicka ej ansökan som rekommenderat brev.

Just nu ansöker många av våra medlemmar studiestöd och litteraturstipendier vilket gör att vi just nu har en handläggningstid om 4-6 veckor (räknat från ankomstvecka till utbetalningsvecka). 

Alla ansökningar som inkommer före 31/5-2021 kommer att behandlas. 

Via mitt studiestöd kan du se din pågående ansökning, notera att den först står som pågående när vi påbörjat handläggningen. –  

Vi rekommenderar att du tar egna kopior på dina underlag innan du skickar in dina ansökningshandlingar till oss. På grund av personuppgiftslagen så kommer din ansökan vid ett avslag raderas hos oss 2 veckor efter beslutsdatum.

Läs mer om våra villkor och hur du ansöker: 

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg