Studiestöd

När du som yrkesverksam medlem vill spetsa din yrkeskompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden så kan du få ersättning för bland annat kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 325 kr per termin.

Du kan ansöka om du är medlem och uppfyller vissa villkor

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade efter kvalifikationstiden på 6 månader, det vill säga från och  med din sjunde medlemsmånad. Du som har varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång till Unionen som yrkesverksam medlem kan söka ersättning för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsdag i Unionen. Du behöver då bifoga ett medlemsintyg från ditt tidigare fackförbund tillsammans med dina andra ansökningshandlingar. Samma sak gäller för dig som är medlem i Unionen Chef, i Unionen Egenföretagare.

  • Är du medlem i Unionen Student? Då kan du söka Unionens litteraturstipendium när du är klar med dina heltidsstudier och har uppdaterat ditt medlemskap till yrkesverksam Läs om studiestöd för studenter. 
  • Du som är yrkesverksam medlem men ska studera på heltid på högskola/universitet/yrkeshögskola bör kvarstå som yrkesverksam medlem med arbetsmarknadsstatus ”studerande”. Du kan därmed söka studiestöd terminsvis.  

  • Är du osäker på vilket medlemskap du har (yrkesverksam, egenföretagare eller studentmedlem)? Logga in och välj ”Mina uppgifter” 

Detta kan du ansöka om

Vi ersätter lärarledda kurser (även online-/distanskurser ) som ger dig utveckling i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden. 

Du kan få ersättning för dina utlägg för kursavgift, kurslitteratur och kursmaterial som kursanordnaren intygar att du behöver till den aktuella kursen/utbildningen. 

Du kan söka studiestöd för vår-, sommar- och hösttermin. 

Shape Created with Sketch.

Unionens stipendier tillhandahålls och administreras av Unionens Stipendiestiftelse som utgör en egen juridisk person stiftad av Unionen för ändamålet att tillhandahålla studiemedel och stipendier till medlemmar.

Så behandlar Unionens stipendiestiftelse personuppgifter

Så här ansöker du Unionens studiestöd

Steg 1

Ladda ned, skriv ut och fyll i blanketten studiestödsansökan. Läs gärna igenom vanliga frågor nedan kring ansökningen av studiestödet innan du fyller i blanketten. 

Steg 2

Skicka din ansökan tillsammans med:

  • faktura/följesedel med prisangivelse och betalningskvittens från din bank eller kopia på märkt kvitto. Märk ditt originalkvitto med ditt personnummer, ta en kopia på det märkta kvittot och skicka in till oss. Vi kommer inte kunna returnera originalkvitton.
  • kursintyg för aktuella kvitton,
  • litteraturlista/materialförteckning

Skicka ansökan till:

Unionens Studiestöd

FE 10110

838 78 Frösön

Du skickar in din ansökan till oss när du har betalat dina kurskostnader, påbörjat kursen och har alla underlag.

Vår handläggningstid är cirka 3 veckor (räknat från ankomstvecka till utbetalningsvecka). Logga in och välj "Mina uppgifter" och "Mitt studiestöd" för att se aktuell status för din ansökan.

Vi rekommenderar att du tar egna kopior på dina underlag innan du skickar in dina ansökningshandlingar till oss. På grund av personuppgiftslagen så kommer din ansökan vid ett avslag raderas hos oss 2 veckor efter beslutsdatum.

Läs mer om våra villkor och hur du ansöker: 

    Lägg till ny kommentar

    Hjälpte informationen på denna sida dig?