Om du inte är nöjd med Unionens inkomstförsäkring

Om du har synpunkter på Unionens inkomstförsäkring eller om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende eller ett beslut vill vi gärna att du kontaktar oss.

Korrekt information?

Om du inte är nöjd, undrar över något eller har ett klagomål vill vi naturligtvis att du först av allt talar om det för oss. Kontakta oss gärna per telefon, via e-post eller brev. Det kan till exempel ha uppstått något missförstånd, som går att klara ut efter en ny kontakt. Ibland kan det också vara så att alla fakta i ett ärende inte kommit fram. Ditt ärende kan behöva en komplettering.

Klagomål

Om du vill lämna ett klagomål som gäller Unionens inkomstförsäkring eller tilläggsförsäkring, handläggningen eller vårt bemötande, vill vi gärna att du kontaktar oss så att vi kan förbättra oss och utveckla verksamheten. Klagomål kan du framföra till oss kostnadsfritt via e-post eller brev. Vårt mål är att alla klagomål ska vara utredda och besvarade inom tre dagar. Normalt svarar vi alltid skriftligt på alla klagomål.

När du lämnar ett klagomål vill vi veta ditt namn, e-post eller adress. Har du haft ett ärende hos oss vill vi att du anger ärendenummer. Vi vill också att du beskriver vad du inte är nöjd med och som rubrik skriver du ”Klagomål”.

Kontakta oss:
E-post: klagomal.inkomstforsakringen@unionen.se
Postadress: Unionen Medlemsförsäkring AB, SVARSPOST, Kundnummer 110407605, 110 01 Stockholm.

Du behöver inte frankera ditt brev.

Klagomålsansvarig: Marie Nilsson

Omprövning

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du begära omprövning hos Unionen Medlemsförsäkring AB. Du kan göra detta via e-post eller brev.
Om du vill begära en omprövning behöver vi skriftligt, via e-post eller brev få veta vilket beslut det avser (ärendenummer) och vad i beslutet du begär omprövning av. Som rubrik skriver du ”Omprövning”. Bifoga eventuellt underlag som styrker din omprövning. En omprövning ska begäras inom 6 månader från beslut.

Kontakta oss:
E-post: medlemsforsakring@unionen.se
Postadress: Unionen Medlemsförsäkring AB, SVARSPOST, Kundnummer 110407605, 110 01 Stockholm.

Du behöver inte frankera ditt brev.

Om vi inte kommer överens

Om du är missnöjd efter att vi omprövat ditt beslut kan du:

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg