Fremia - Tjänstemän inom näringslivet (fd Fremia Industri- respektive Tjänsteföretag)

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Info icon Shape info icon

Fremia Industri- resp. Tjänsteföretag blir "Fremia - Tjänstemän inom näringslivet"

Avtalsområdet Fremia Industriföretag får från och med 1 april 2023 det nya namnet "Fremia - Tjänstemän inom näringslivet". Du som medlem och som tidigare tillhört Fremia Industriföretag eller Fremia Tjänsteföretag kan läsa mer om det nya avtalet nedan. 

Dina avtal i korthet - Fremia - Tjänstemän inom näringslivet (fd Fremia Industri- respektive Tjänsteföretag)

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 april 2023 - 31 mars 2025 och då gäller:

  • 7% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen sett över hela avtalsperioden. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Läs mer om hur löneökning/lönepott fördelas.
  • Lönerevision  1 april 2023 (3,9%) och 1 april 2024 (3,1%).
  • Ny flexpensionsavsättning 0,4%, totala värdet till  ITP 2,0% vid avtalsperiodens slut
  • De lägsta lönerna räknas upp med 1 350 kronor i april 2023 samt 3,1 % i april 2024.
  • Kollektivavtalet Fremia Industriföretag byter namn till Fremia Tjänstemän inom näringslivet. Medlemmar som tidigare tillhörde Fremia Tjänsteföretag omfattas också av detta avtal.
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor.

Avtalsnytt avtalet 2023-2025

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2023-2025

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. 

Löneavtal 2023-2025

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Riktlinjer avseende kompetensutveckling

Med kompetensutveckling menas alla åtgärder som bidrar till att öka en eller flera delar av individernas kompetens. För att kompetensutveckling ska vara möjlig krävs att goda förutsättningar finns vad gäller till exempel arbetsorganisation, ledarskap och teknik.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Fremia som gäller från 1 januari 2023. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisation . Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg