Mall: Anställningsavtal för chef och VD

Ett chefskontrakt är en individuell handling och kan se ut på många olika sätt beroende på personliga behov och hur företaget brukar hantera de här frågorna. Det kan också vara mer eller mindre omfattande. Här hittar du Unionens exempelmallar, på svenska och på engelska, för chef och VD.

För chef och VD

Unionens exempelmallar för chef och VD kan revideras, men innehåller de väsentligaste punkterna som bör vara med.

Anställningsavtal Chef - med kollektivavtal

Anställningsavtal - ej kollektivavtal

Anställningskontrakt för VD

In English: About employment agreements and contracts for executive employees

Here you will find information about employment agreements and contracts for executive employees as well as CEO agreement with terms of reference. You can also find examples of employment agreement templates for executive employees and for CEO. 

Employment agreements and contracts for executive employees

Before you start a new job, it is important to have a written employment agreement or contract of employment. With executive positions, there is often a need to write a personal employment agreement, known as an executive employment contract.

CEO agreement and terms of reference

Being the CEO entails more than being a manager, whatever the size of the business. As CEO, you hold ultimate responsibility under several laws. Here you will find Unionen’s suggested content for an employment contract for CEOs, also known as a CEO agreement. There is also an example of terms of reference for the CEO.

Employment contract (KAV)

Employment contract for executive employees who are not covered by the Employment Protection Act (LAS), but by the Company´s collective agreement.

Employment contract

Employment contract for executive employees who are not covered by the Employment Protection Act (LAS, or the Company´s collective agreement.

Employment agreement for CEO

Information till dig som arbetstagare vid anställning

Det finns ett antal uppgifter som din arbetsgivare är skyldig att ge till dig som nyanställd arbetstagare, när lagen gäller. 

Informationsskyldighet vid anställning

Allt om din egen anställning

Du som är chef är även själv anställd. Här har vi samlat råd och stöd som kan vara relevanta när det kommer till din egen anställning och utveckling.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg