Rapport: Att anlita arbetstagarkonsult

En arbetstagarkonsult är ett expertstöd för de lokala fackliga organisationerna att anlita när facket har behov av företags- eller organisationsanalys och söker vägar eller alternativa möjligheter att lösa företagets problem.

Skriften Att anlita arbetstagarkonsult är ett vägledande stöd för förtroendevalda som överväger att anlita en arbetstagarkonsult. Den beskriver hela processen​​, ger råd avseende förhandlingar med arbetsgivaren och lämnar förslag på hur utformningen av en uppdragsbeskrivning kan se ut. 

Att anlita en arbetstagarkonsult
Bilden sammanfattar processen och återfinns i materialet

Förbundet har kontaktuppgifter till ett flertal arbetstagarkonsulter. Kontakta Emma Tjärnback, Unionen för att få rekommendation om vilken arbetstagarkonsult som är lämpligast.

Rättigheten att anlita löntagarkonsult/arbetstagarkonsult finns i utvecklingsavtalet

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg