Rapport: Korttidsarbete - System i viktiga konkurrentländer

En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Sveriges Ingenjörer, SVEMEK, Teknikarbetsgivarna och Unionen.

Under den senaste avtalsrörelsen beslutade Teknikarbetsgivarna, Industri- och KemiGruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, SVEMEK och Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF), Unionen, Sveriges Ingenjörer och IF Metall att tillsätta en arbetsgrupp på temat ”Utbildning istället för uppsägning ”. Syftet var att genomföra studie och analys av existerande system för korttidsarbete och även att överväga om ett sådant system bör införas i Sverige samt hur det i så fall bör vara konstruerat. Denna delrapport som styrgruppen härmed överlämnar till huvudmännen är resultatet av uppdragets första del och omfattar en beskrivning och analys av de system för korttidsarbete eller permittering som finns i andra länder samt av det system för permittering som tidigare fanns i Sverige. I ett nästa steg kommer en slutrapport tas fram med överväganden av ifall ett nytt system för korttidsarbete bör införas i Sverige samt hur det i så fall bör vara konstruerat.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg