Verksamhetsområden inom systemet ALS för lönestatistik

De två första siffrorna enligt systemet "arbetsgruppering för lönestatistik" visar verksamhetsområden. Här hittar du en lista över dem.

Verksamhetsområden inom system för arbetsgruppering för lönestatistik (ALS)

Unionens egeninsamlade lönestatistik är uppbyggd på ett system för att klassificera olika yrkesgrupper (arbetsgruppering för lönestatistik ). Det innebär att man använder koder på tre siffror, varav de två första står för verksamhetsområden. Här är en lista över dessa.

Forskning och utveckling

10 Allmänt utredningsarbete inom till exempel juridik eller patentfrågor

11 Forskning, utveckling, laboratoriearbete

12 Konstruktion

13 Arkitektur, byggnadskonstruktion

Ledning, styrning och planering av produktion

20 Ledning av industriföretag/filial

21 Produktionsledning

22 Produktionsteknik

23 Tillverkningsplanering

24 Kvalitets-, kontroll- och besiktningsarbete

Marknad, leverans/distribution

30 Marknad, försäljning, ordermottagning, offerering

31 Inköp

32 Kundservice

33 Materialadministration, lager, spedition, transport, distribution, trafikplanering

34 Teknisk service, teknikinformation

35 Skydd, säkerhet, bevakning

Ekonomiska transaktioner

40 Ekonomiförvaltning

Personal- och kompetensförsörjning

50 Personalarbete

51 Utbildning

Information

60 Reklam och information

61 Biblioteks-, dokumentations- och arkivarbete

62 IT-verksamhet

63 Datadrift

64 Kontors- och fastighetsförvaltning

65 Revisions- och granskningsarbete

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg