Räkna ut avdrag per timme när du har månadslön

Om du har månadslön kan arbetsgivaren ha rätt att göra löneavdrag per timme vid kortare frånvaro. Här får du hjälp att räkna ut hur stort avdraget kan bli.

Avdrag per timme för kortare frånvaro

Det finns tillfällen då det kan bli aktuellt att räkna ut avdrag per timme även om du är anställd med månadslön, till exempel vid kortare frånvaro då arbetsgivaren har rätt att göra löneavdrag.

Det finns olika sätt att räkna ut avdrag per timme om du har månadslön. De två vanligaste är:

Används ofta vid kortare ledighet

Månadslönen / 175

och

Används vid kortare frånvaro, till exempel vid vård av sjukt barn

(Månadslönen * 12 ) / (52 * Veckoarbetstiden)

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, så står det ofta i det hur timavdraget ska beräknas vid olika typer av frånvaro.

Exempel på beräkning av avdrag för frånvaro

Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och en veckoarbetstid på 40 timmar per vecka. Du är hemma för vård av sjukt barn en halv dag (4 timmar). Det avdrag som då görs från din månadslön baseras på ditt timavdrag och blir:

4 timmar * (30 000 kronor * 12) / (52 * 40 timmar) = 692 kronor

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg