Marknadslön för Produktionschef

Marknadslönen för produktionschef ligger 2018 från 37 000 kronor och uppåt per månad vid mindre verksamhet. Vid större verksamhet ligger marknadslönen på 46 000 kronor och uppåt.

Arbetet innebär att man upprättar produktionsplaner och budget eller utarbetar program för löpande och förebyggande underhåll. Arbetet handlar om att följa upp analyser och produktivitet, ta fram underlag för bedömning och lönsamhet, förhandlar med kunder och leverantörer. I arbetet ingår också att ta beslut om personalutvecklingsinsatser utifrån produktions- och kvalitetskrav, personalpolicy och budget, sam förbättringar av säkerhet, inre- och yttre miljö.

Löneintervall nivå 1

Avser mindre verksamheter
37 000 Kr/månad
Uppåt

Löneintervall nivå 2

Avser större verksamheter
46 000 Kr/månad
Uppåt

Påverkar nedåt

 • Du är chef över en mindre verksamhet/enhet
 • Du saknar tidigare erfarenhet/ har begränsad erfarenhet av chefsarbete
 • Du har få underställda
 • Du har begränsat ansvarsområde
 • Du har andra löneförmåner

Påverkar uppåt

 • Du är chef över en större verksamhet/enhet
 • Du har erfarenhet av tidigare chefsarbete
 • Du har många underställda
 • Du har bra ledaregenskaper
 • Du har omfattande ekonomiskt ansvar
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du kan visa bra resultat

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej